Onkolytisk virus

« Tilbake til Pipeline

Onkolytiske virus (Seprehvir™, Seprehvec™)

Onkolytiske immunterapier

Sorrentos onkolytiske virale vektoraktiva er en modifisert versjon av det vanlige humane herpes simplex-viruset (HSV-1). Seprehvir er designet med evnen til å spesifikt ødelegge tumorceller samtidig som den stimulerer antitumorpasientens immunrespons. Som en del av sitt globale kliniske utviklingsprogram har Seprehvir blitt administrert til over 100 voksne og pediatriske pasienter i en rekke solide svulster, inkludert glioblastom, mesotheliom, melanom, hode- og nakkekreft, pediatriske sarkomer og pediatriske neuroblastomer.

En viktig fordel med Seprehvir, sammenlignet med andre HSV-baserte onkolytiske terapier, er at det har blitt administrert trygt intravenøst, intratumoralt og ved lokoregional infusjon for å spesifikt skreddersy terapien til en pasients kreft.

Seprehvec-aktivaet er et fremtidig generasjonsprosjekt som tar sikte på å gi ytterligere terapeutiske alternativer og raskt kan generere nye onkolytiske immunterapier:

  • "Målrettet" spesifikt til visse typer tumorceller
  • "Bevæpnet" med flere gener for å øke ødeleggelsen av tumorceller
  • Multifunksjonelle "målrettede" og "væpnede" varianter med forbedret celledrap og immunstimulerende aktiviteter