immunterapi

« Tilbake til Pipeline

G-MABTM Bibliotek

Sorrentos proprietære G-MAB-teknologi, oppfunnet av Dr. Ji, er basert på bruk av RNA-transkripsjon for amplifikasjon av antistoffets variable domener fra over 600 donorer. 

Dybdeanalyse av dypsekvenserende DNA-data viste at G-MAB-biblioteket inneholder mer enn 10 kvadrillioner (1016) distinkte antistoffsekvenser. Dette gjør det til et av de største fullt humane antistoffbibliotekene i den biofarmasøytiske industrien. Så langt har Sorrento med suksess identifisert fullt humane antistoffer mot over 100 klinisk relevante onkogene mål med høy effekt, inkludert PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, VEGFR2 og CCR2.

Svært vellykket screeningtreffrate (100+ klinisk relevante mål screenet).

  • Svært høyt mangfold (2 x 1016 distinkte antistoffsekvenser)
  • Proprietær teknologi (RNA-amplifikasjon for biblioteksgenerering)

Produksjonsevner:

  • cGMP-anlegg
  • Fyll/finish evner
  • Full analytisk støtte
g_MAB