DAR T

« Tilbake til Pipeline

DAR T (Dimeric Antigen Receptor-T Cell)

Sorrento bruker en proprietær knock-out knock-in (KOKI) teknologi for å modifisere normale friske donoravledede T-celler for å genetisk konstruere dem til å uttrykke den dimere antigenreseptoren til T-cellereseptor (TCR) alfakjedekonstant region (TRAC). På denne måten blir TRAC slått ut og antigen slått inn i lokuset. 

Dimeric Antigen Receptor (DAR) bruker en Fab i stedet for scFv som brukes av tradisjonelle Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-celler. Vi tror at denne DAR har blitt demonstrert i prekliniske studier med større spesifisitet, stabilitet og styrke.

Nåværende CAR T Cell Technology

Neste generasjons Dimeric Antigen Receptor (DAR) teknologi

Sorrento-Graphics-DART