ADC

« Tilbake til Pipeline

ADC (Antibody Drug Conjugates)

Antibody Drug Conjugates (ADC)

Antistoff-medikamentkonjugater (ADC) er målrettede immunterapier som bruker potente cytotoksiske legemidler konjugert til antistoffer via kjemiske linkere. Dette øker effekten av kjemoterapeutiske midler ved å effektivt målrette stoffet direkte mot kreftceller. Dermed har ADC-er også reduserte bivirkninger fordi målretting mot kreftcellene betyr at mindre av cellegiften kommer inn i friske celler.

Sorrentos neste generasjons ADC-teknologiplattform bruker innovative konjugasjonsmetoder for å produsere stabile ADC-er ved å koble toksinet til kun spesifikke, forhåndsvalgte steder av et antistoff; de resulterende ADC-ene har vist høy antitumor-effekt i prekliniske studier.

ADC-teknologi bruker proprietære konjugasjonskjemi (C-Lock™ og K-Lock™), opprinnelig utviklet av Concortis Biosystems, Corp.

Kombinasjonen av C-Lock- og K-Lock-konjugasjonsmetoder muliggjør multifunksjonelle ADC-er, for eksempel doble medikament-ADC-er og bispesifikke ADC-er. Vi studerer også aktivt kombinasjonen av ADC med immunonkologisk terapi som en ny anti-kreftstrategi.

Vi utvikler ADC-er rettet mot CD38 og BCMA.