ABIVERTINIB

« Tilbake til Pipeline

FUJOVEE™ (Abivertinib) (Cytokine Storm – STI 5656)

FUJOVEE (Abivertinib) er en liten molekyl tredjegenerasjons tyrosinkinasehemmer (TKI) som selektivt retter seg mot både mutante former av epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR) og Brutons tyrosinkinase (BTK)1

Hemmer gatekeeper-mutasjonen av EGFR; T790M, samt de vanlige aktiverende mutasjonene (L858R, 19del).

Har minimal hemmende aktivitet mot villtype (WT) EGFR, noe som bidrar til dens observerte sikkerhetsprofil. God toleranse ved orale doser opp til 600 mg daglig. 

Fase 2 NSCLC-studie fullført med positive resultater publisert i Clinical Cancer Research.2

  • Blant 209 responsevaluerbare NSCLC-pasienter som utviklet resistens mot førstelinje TKI:
  • 93.3 % (n/N: 195/209) forsøkspersoner oppnådde tumorkrymping ved mållesjoner.
  • 57.4 % (n/N: 120/209) forsøkspersoner oppnådde de beste generelle svarene (bekreftet + ubekreftet PR).
  • 52.2 % (n/N: 109/209) forsøkspersoner oppnådde bekreftet PR.
  • 28.2 måneder OS.

Fullfør klinisk studierapport og klargjør pakke til mål for å diskutere den regulatoriske veien med FDA i 4Q22.

FDA ga IND-godkjenning i Q2 2022 for fase 2 MAVERICK-studien for å behandle metastatisk kastratresistent prostatakreft (mCRPC). 

Blir også testet som en potensiell behandling for cytokinstorm assosiert med COVID-19 hos ICU-pasienter.

1) Epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR), Bruton Tyrosinkinase (BTK)
2) Studieresultater:  https://clincancerres.aacrjournals.org/content/early/2021/11/04/1078-0432.CCR-21-2595