Mesenkymal stamcelle

« Tilbake til Pipeline

OQORY™ (COVI-MSC) (akutt respiratorisk distress-syndrom – STI 8282)

Sorrento går inn i fase I-studie av OQORY™ (COVI-MSC) for pasienter som lider av akutt respiratorisk distresssyndrom (ARDS) assosiert med COVID-19, som er godkjent av FDA.

Hovedmålet med fase 1-studien er å evaluere sikkerheten ved intravenøs infusjon av allogene fettstamceller hos pasienter med COVID-19 og i pustebesvær. Det sekundære målet er å evaluere et sett med utfallsvariabler for sikkerhet og effekt for å gi veiledning angående risiko/nytte-forholdet hos pasienter med COVID-19 respirasjonsbesvær.

Stamceller har vist seg å støtte oppløsning av symptomer i flere sykdomsmiljøer og har potensial til å redusere de langsiktige effektene forbundet med lungevevsskade for disse pasientene. MSC representerer en behandlingsmodalitet med høyt potensial for å hjelpe i kampen mot COVID-19 som en frittstående terapi eller i synergi med andre produktkandidater i Sorrentos pipeline, inkludert små molekyler (abivertinib eller salicyn-30) og nøytraliserende antistoffer (STI- 1499 eller STI 2020).