Hva er kliniske forsøk?

« Tilbake til Pipeline

Hva er kliniske forsøk?

Før et legemiddel er tilgjengelig på apoteket, undersøkes det i kliniske studier. Kliniske studier er nøye overvåket og dokumenterte vitenskapelige studier for å evaluere sikkerheten og effekten til undersøkelsesmedisinene for å finne nye og bedre behandlinger for pasienter. De utføres på sykehus eller klinikker der leger og annet helsepersonell observerer og evaluerer en frivilligs respons på et undersøkelsesmiddel. Undersøkende legemidler må demonstrere sin sikkerhet og effekt til FDA (Food and Drug Administration) før de godkjennes.

Spørsmål om en klinisk utprøving?

Ta kontakt med oss ​​på clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com.