Vårt lederskap

ledelsesbilde

Mike Royal, MD

« Tilbake til Team

Chief Medical Officer

  • Dr. Royal er en farmasøytisk leder med 20 års klinisk utvikling og medisinske anliggender. Nylig var han Chief Medical Officer for Suzhou Connect Biopharmaceuticals og før det, Concentric Analgesics. Han slutter seg til Sorrento hvor han tidligere var EVP, Clinical Development and Regulatory Affairs i 2016
  • Han har vært ansvarlig for eller medvirkende til flere vellykkede NDAer, inkludert NCEer, 505(b)(2)s og ANDAs
  • Dr. Royal er styresertifisert i indremedisin, smertemedisin, anestesiologi med tilleggskvalifikasjoner innen smertebehandling, avhengighetsmedisin og juridisk medisin
  • Han har vært assisterende professor i medisin ved Uniformed Services University of Health Sciences, assisterende professor i anestesiologi/Critical Care Medicine ved University of Pittsburgh Medical Center, og adjunkt ved University of Oklahoma og University of California San Diego
  • Han har publisert mye med over 190 bokkapitler, fagfellevurderte artikler og sammendrag/plakater; og har vært invitert foredragsholder på nasjonale og internasjonale møter
  • BS, MD, JD, MBA