Forward Looking Statements

« Tilbake til Pipeline

Forward Looking Statements

Informasjonen som er gitt på denne nettsiden inkluderer fremtidsrettet informasjon og fremtidsrettede uttalelser (samlet "fremtidsrettede uttalelser" i betydningen av gjeldende verdipapirlover, inkludert i betydningen av "safe harbor"-bestemmelsene i US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) knyttet til Sorrento Therapeutics, Inc. ("Sorrento"). Fremtidsrettede uttalelser gjenspeiler Sorrento-ledelsens forventninger og tro angående fremtidige hendelser og kan også reflektere Sorrento-ledelsens planer, mål, mål og oppdrag. Disse fremtidsrettede utsagnene er ikke strengt knyttet til historiske eller aktuelle fakta, og de kan være ledsaget av slike ord som "mål", "forutse", "tro", "kunne", "anslå", "forvente", "forutse, " "har til hensikt", "kan", "planlegge", "potensielt", "mulig", "vil" og andre ord og termer med lignende betydning. Disse uttalelsene relaterer seg til blant annet Sorrento-ledelsens forventninger angående planer, mål, strategier, fremtidig drifts- eller finansiell ytelse, forretningsplaner og prospekter, og forventninger angående kliniske studier, utviklingstidslinjer, diskusjoner med regulatoriske myndigheter, utviklingsprogrammer, utviklingskandidater og undersøkelsesmedisiner under utvikling av Sorrento og av Sorrentos strategiske partnere. De fremtidsrettede uttalelsene på denne nettsiden er verken løfter eller garantier, og du bør ikke stole på disse fremtidsrettede uttalelsene fordi de involverer kjente og ukjente risikoer, usikkerhet og andre faktorer, hvorav mange er utenfor Sorrentos kontroll og som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som er uttrykt eller underforstått i disse fremtidsrettede uttalelsene. Slike risikoer og usikkerhetsmomenter inkluderer, men er ikke begrenset til, virkningen av generelle økonomiske forhold, økonomiske forhold i den biofarmasøytiske industrien, endringer i det regulatoriske miljøet, volatilitet i aksjemarkedet, svingninger i kostnader, vår evne til å utvikle og beskytte vår immaterielle eiendom og drive virksomheten vår uten å krenke andres immaterielle rettigheter, avhengighet av tredjeparter og/eller samarbeidsavtaler for vellykket utvikling og kommersialisering av produktene våre, endringer i konkurranselandskapet, endringer i omsorgsstandarden for de ulike indikasjonene der Sorrento er involvert, og andre risikoer som er beskrevet i Sorrentos årsrapport på skjema 10-K, samt andre påfølgende innleveringer fra tid til annen til US Securities and Exchange Commission, som er tilgjengelig på www.sec.gov. Disse risikoene og usikkerhetsmomentene kan føre til at fremtidige resultater, ytelser eller prestasjoner avviker vesentlig fra resultatene, ytelsen eller prestasjonene som er uttrykt eller underforstått av slike fremtidsrettede uttalelser. Slike resultater, ytelse eller prestasjoner inkluderer, men er ikke begrenset til, tidspunktet for registrering eller fullføring av kliniske studier, resultatene av kliniske studier, tidspunktet og effekten av regulatoriske handlinger, den relative suksessen eller mangelen på suksess i å utvikle og oppnå regulatorisk godkjenning av Sorrentos produktkandidater, suksessen, effektiviteten eller sikkerheten til noen av Sorrentos produktkandidater, evnen til å skalere opp, formulere og produsere tilstrekkelig god produksjonspraksis, kliniske eller kommersialiseringsmengder av Sorrentos produktkandidater, og den relative suksessen eller mangelen suksess i markedets aksept for noen av Sorrentos produktkandidater. Legemiddelutvikling og kommersialisering innebærer høy grad av risiko, og kun et lite antall forsknings- og utviklingsprogrammer resulterer i kommersialisering av et produkt. Resultater i tidlige kliniske studier er kanskje ikke en indikasjon på fullstendige resultater eller resultater fra senere stadium eller større skala kliniske studier, og sikrer ikke myndighetsgodkjenning.

På denne nettsiden kan ledelsen i Sorrento referere til resultater, anslag eller ytelsesmål som ikke er utarbeidet i samsvar med US Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”) som rapportert i selskapets SEC-registreringer. Disse resultatene, anslagene eller ytelsesmålene er ikke-GAAP-mål og er ikke ment å erstatte eller erstatte resultater målt under GAAP og er et supplement til GAAP-rapporterte resultater.

Disse fremtidsrettede uttalelsene gjelder kun fra den datoen de først ble laget eller oppdatert på denne nettsiden, og Sorrento fraskriver seg herved enhver intensjon, plikt, forpliktelse eller forpliktelse til å revidere eller oppdatere fremtidsrettede uttalelser på denne nettsiden.