Gebruiksvoorwaarden

« Terug naar Pijplijn

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ingangsdatum: 14 juni 2021

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) wordt ingevoerd tussen Sorrento Therapeutics, Inc., in naam van en voor rekening van onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“Sorrento, ""us, ""we, "Of"onze”) en u, of als u een entiteit of andere organisatie vertegenwoordigt, die entiteit of organisatie (in beide gevallen, “u”). Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en/of gebruik van onze websites, applicaties en portals die wij beheren en die verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden (gezamenlijk de "Website”), en de diensten en middelen die via de Site zijn ingeschakeld (elk een “Service'En gezamenlijk de'Diensten”). Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op andere sites en diensten die door Sorrento worden geleverd, zoals onze klinische onderzoeken, patiëntenlaboratoriumdiensten of COVI-STIX-producten.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SITE TE BLADEREN OF TOEGANG TE KRIJGEN EN/OF DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, VERKLAART U DAT (1) U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, (2) U DE WETTELIJKE LEEFTIJD BENT OM EEN BINDEND CONTRACT MET SORRENTO, EN (3) U HEBT DE BEVOEGDHEID OM DE GEBRUIKSVOORWAARDEN PERSOONLIJK OF NAMENS HET BEDRIJF DAT U ALS GEBRUIKER HEBT GENOEMD TE GAAN, EN DAT BEDRIJF TE BINDEN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN. DE VOORWAARDE "JIJ" VERWIJST NAAR DE INDIVIDUELE OF JURIDISCHE ENTITEIT, INDIEN VAN TOEPASSING.  INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U DE SITE OF DE DIENSTEN NIET TOEGANGEN OF GEBRUIKEN.

HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE ALLEN TIJDE DOOR SORRENTO NAAR EIGEN DISCRETIE KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD. Sorrento zal u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden door die wijzigingen op de site te plaatsen, door de datum bovenaan de gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of door u hiervan op de hoogte te stellen via de site of op een andere manier (inclusief door u een kennisgeving te sturen naar een e-mailadres dat aan Sorrento is verstrekt). Tenzij anders vermeld, zijn alle wijzigingen onmiddellijk van kracht na plaatsing op de Site of levering van een dergelijke kennisgeving. U kunt de gebruiksvoorwaarden beëindigen zoals hieronder uiteengezet als u bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen. U wordt echter geacht akkoord te gaan met alle wijzigingen door uw voortgezet gebruik van de Site of Services na een dergelijke kennisgevingsperiode. CONTROLEER REGELMATIG DE SITE OM DE DAN HUIDIGE VOORWAARDEN TE BEKIJKEN.

Uw gebruik van en deelname aan bepaalde Services kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden, inclusief eventuele toepasselijke voorwaarden tussen Sorrento en uw werkgever of organisatie en alle voorwaarden die aan u worden gepresenteerd voor uw acceptatie wanneer u een aanvullende Service gebruikt (“Aanvullende voorwaarden”). Als de Gebruiksvoorwaarden niet in overeenstemming zijn met de Aanvullende voorwaarden, hebben de Aanvullende voorwaarden voorrang met betrekking tot dergelijke Service. De gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden worden hierin aangeduid als de "Overeenkomst. '

TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN SORRENTO

 1. Toegestaan ​​gebruik. De Site, de Services en de informatie, gegevens, afbeeldingen, tekst, bestanden, software, scripts, grafische afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, audiovisuele combinaties, interactieve functies en ander materiaal (gezamenlijk de "Content”) beschikbaar op of via de Site en de Diensten (dergelijke Inhoud, samen met de Site en de Diensten, elk een “Sorrento eigendom” en gezamenlijk, de “Sorrento Eigenschappen”) worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten. Onder voorbehoud van de Overeenkomst verleent Sorrento u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Sorrento-eigendommen, uitsluitend voor uw persoonlijke of interne zakelijke doeleinden. Tenzij anders aangegeven door Sorrento in een afzonderlijke licentie, is uw recht om alle eigendommen van Sorrento te gebruiken onderworpen aan de Overeenkomst. 
 2. Verkiesbaarheid. U verklaart dat u meerderjarig bent om een ​​bindend contract aan te gaan en dat u volgens de wetten van de Verenigde Staten, uw woonplaats of enig ander toepasselijk rechtsgebied geen gebruik mag maken van Sorrento Properties. U bevestigt dat u ouder bent dan 18 jaar, of een geëmancipeerde minderjarige, of in het bezit bent van wettelijke toestemming van uw ouders of voogd, en dat u volledig in staat en bevoegd bent om de vermelde voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties aan te gaan in deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst, indien van toepassing, en om de Overeenkomst na te leven en na te leven. In ieder geval bevestigt u dat u ouder bent dan zestien (16), aangezien de Sorrento Properties niet bedoeld zijn voor kinderen onder de 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, betreed of gebruik de Sorrento Properties dan niet.
 3. Bepaalde beperkingen.  De rechten die aan u worden verleend in de gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u mag Sorrento Properties of enig deel van Sorrento Properties of enig deel van Sorrento-eigendommen, inclusief de site, (b) u mag geen framingtechnieken inlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo's of andere Sorrento-eigendommen (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Sorrento in te sluiten; (c) u zult geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van Sorrento; (d) u ​​zult geen enkel onderdeel van Sorrento Properties wijzigen, vertalen, aanpassen, samenvoegen, er afgeleide werken van maken, disassembleren, decompileren, reverse compileren of reverse-engineeren, behalve voor zover de voorgaande beperkingen uitdrukkelijk zijn verboden door de toepasselijke wetgeving; (e) u zult geen handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen (inclusief maar niet beperkt tot spiders, robots, scrapers, crawlers, avatars, dataminingtools en dergelijke) gebruiken om gegevens van een web te "schrapen" of te downloaden pagina's op de site (behalve dat we de beheerders van openbare zoekmachines herroepbare toestemming verlenen om spiders te gebruiken om materiaal van de site te kopiëren met als enig doel en uitsluitend voor zover nodig voor het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van het materiaal, maar niet caches of archieven van dergelijk materiaal); (f) u zult geen toegang krijgen tot Sorrento Properties om een ​​vergelijkbare of concurrerende website, applicatie of dienst te bouwen; (g) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van Sorrento Properties worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook; (h) u mag geen copyrightvermeldingen of andere eigendomsmarkeringen op of in Sorrento Properties verwijderen of vernietigen; (i) u mag uw band met een persoon of entiteit niet imiteren of verkeerd voorstellen. Elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan Sorrento Properties is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Sorrento, haar leveranciers en dienstverleners behouden alle rechten voor die niet worden verleend in de gebruiksvoorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van eigendom van Sorrento beëindigt de licenties die door Sorrento zijn verleend in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.
 4. Gebruik door klanten van Sorrento.  Als u een Sorrento-klant bent die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Site of Diensten, inclusief ons klantenportaal, verklaart en garandeert u dat (a) u bij het gebruik van de Sorrento-eigendommen zult voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief, indien van toepassing, de ziektekostenverzekering Portability and Accountability Act en de uitvoeringsvoorschriften en andere privacy- en gegevensbeschermingswetten, en (b) u ons geen informatie verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens en beschermde gezondheidsinformatie, waarvoor u niet over de vereiste autorisaties of toestemmingen beschikt. U erkent en stemt er verder mee in dat u, en niet Sorrento, verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke openbaarmakingen zijn verstrekt aan, en alle noodzakelijke toestemmingen en/of toestemmingen zijn verkregen van patiënten, zoals vereist kan zijn door toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten en regelgeving in uw rechtsgebied. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Sorrento, zie onze: Privacybeleid.
 5. Benodigde apparatuur en software.  U moet alle apparatuur en software leveren die nodig is om verbinding te maken met Sorrento Properties, inclusief maar niet beperkt tot een mobiel apparaat dat geschikt is om verbinding te maken met en gebruik te maken van Sorrento Properties, in gevallen waarin de Services een mobiel onderdeel bieden. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten, inclusief kosten voor internetverbinding of mobiele apparaten, die u maakt wanneer u Sorrento Properties gebruikt.

EIGENDOM

 1. Sorrento eigenschappen.  U stemt ermee in dat Sorrento en haar leveranciers alle rechten, titels en belangen in Sorrento Properties bezitten. U zult geen auteursrechten, handelsmerken, servicemerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij Sorrento-eigendommen zijn verwijderd, wijzigen of verdoezelen. U stemt ermee in dat u geen recht, titel of belang hebt in of op enige inhoud die op of in Sorrento-eigendommen verschijnt.
 2. Handelsmerken.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, het Sorrento-logo, alle namen en logo's van gelieerde ondernemingen en alle gerelateerde afbeeldingen, logo's, dienstmerken, pictogrammen, handelsstijl en handelsnamen die worden gebruikt op of in verband met Sorrento-eigendommen zijn de handelsmerken van Sorrento of zijn gelieerde ondernemingen en kunnen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sorrento. Andere handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die op of in Sorrento Properties kunnen voorkomen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Als u de materialen of handelsmerken op of in de Sorrento-eigendommen gebruikt op een manier die niet duidelijk is toegestaan ​​door deze sectie, schendt u uw overeenkomst met ons en schendt u mogelijk auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. In dat geval trekken wij automatisch uw toestemming om de Bedrijfseigendommen te gebruiken in. De eigendom van de materialen blijft bij ons of bij de auteurs van de materialen op de bedrijfseigendommen. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.
 3. Feedback.  U stemt ermee in dat het indienen van ideeën, suggesties, documenten en/of voorstellen bij Sorrento via zijn suggestie, feedback, wiki, forum of vergelijkbare pagina's ("Feedback") op eigen risico is en dat Sorrento geen verplichtingen heeft (inclusief maar niet beperkt tot vertrouwelijkheidsverplichtingen) met betrekking tot dergelijke Feedback. U verklaart en garandeert dat u over alle benodigde rechten beschikt om de Feedback in te dienen. U verleent Sorrento hierbij een volledig betaald, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief en volledig in sublicentie te geven recht en licentie om te gebruiken, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, aanpassen, wijzigen, opnieuw formatteren, afgeleide werken van, en anderszins commercieel of niet-commercieel exploiteren op welke manier dan ook, alle Feedback, en om de voorgaande rechten in sublicentie te geven, in verband met de exploitatie en het onderhoud van Sorrento Properties en/of Sorrento's bedrijf.

GEBRUIKERSGEDRAG

Als gebruiksvoorwaarde stemt u ermee in Sorrento Properties niet te gebruiken voor enig doel dat verboden is door de Overeenkomst of door de toepasselijke wetgeving. U zult (en zult geen derde partij toestaan) enige actie ondernemen op of via de Sorrento Properties die: (i) inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht op publiciteit of ander recht van een persoon of entiteit; (ii) onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus, inbreukmakend op de privacy van een ander, onrechtmatig, obsceen, pornografisch, beledigend of godslasterlijk is; (iii) onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade tegen een persoon of groep promoot; (iv) ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, ongewenste e-mail of bulk-e-mail vormt; (v) commerciële activiteiten en/of verkoop omvat zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sorrento; (vi) zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van Sorrento; (vii) enig gedrag schendt of aanmoedigt dat in strijd zou zijn met toepasselijke wet- of regelgeving of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid; (viii) interfereert met of probeert te interfereren met de goede werking van Sorrento Properties of Sorrento Properties gebruikt op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de Overeenkomst; of (ix) pogingen om deel te nemen of deel te nemen aan potentieel schadelijke handelingen die zijn gericht tegen Sorrento Properties, inclusief maar niet beperkt tot het schenden of proberen te schenden van beveiligingsfuncties van Sorrento Properties, met behulp van handmatige of geautomatiseerde software of andere middelen om toegang te krijgen tot , "schraap", "crawl" of "spider" alle pagina's in Sorrento Properties, introduceert virussen, wormen of soortgelijke schadelijke code in Sorrento Properties, of interfereert of probeert het gebruik van Sorrento Properties door een andere gebruiker, host of netwerk, inclusief door middel van overbelasting, "flooding", "spamming", "mailbombing" of "crashen" van Sorrento Properties.

ONDERZOEKEN

Sorrento kan, maar is niet verplicht, Sorrento Properties te allen tijde controleren of beoordelen. Als Sorrento zich bewust wordt van mogelijke schendingen door u van enige bepaling van de Overeenkomst, behoudt Sorrento zich het recht voor om dergelijke schendingen te onderzoeken, en Sorrento kan, naar eigen goeddunken, onmiddellijk uw licentie om Sorrento Properties te gebruiken, geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

EIGENSCHAPPEN VAN DERDEN

Sorrento Properties kan links bevatten naar websites en/of applicaties van derden (“Eigenschappen van derden”). Wanneer u op een link naar een eigendom van derden klikt, zullen we u niet waarschuwen dat u Sorrento Properties heeft verlaten en onderworpen bent aan de algemene voorwaarden (inclusief privacybeleid) van een andere website of bestemming. Dergelijke eigendommen van derden vallen niet onder de controle van Sorrento en wij zijn niet verantwoordelijk voor eigendommen van derden. Sorrento biedt deze eigendommen van derden alleen voor het gemak en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot eigendommen van derden, of enig product of dienst die in verband daarmee wordt geleverd. U gebruikt alle links in eigendommen van derden op eigen risico. Wanneer u onze site verlaat, zijn de gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van eigendommen van derden te bekijken en elk onderzoek te doen dat u nodig of gepast acht voordat u een transactie met een derde partij aangaat. Door gebruik te maken van de Sorrento-eigendommen, ontheft u Sorrento uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van eigendommen van derden. 

VRIJWARING

U stemt ermee in Sorrento, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners, leveranciers en licentiegevers (elk een "Sorrento-partij" en gezamenlijk de "Sorrento-partijen") schadeloos te stellen en te vrijwaren van eventuele verliezen, kosten , aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit het volgende: (a) uw gebruik van en toegang tot de Sorrento-eigendommen; (b) uw schending van de Overeenkomst; (c) uw schending van rechten van een andere partij, inclusief andere gebruikers; of (d) uw overtreding van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Sorrento behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door jou, in welk geval je volledig meewerkt met Sorrento bij het doen gelden van beschikbare verdedigingen. Deze bepaling vereist niet dat u een van de Sorrento-partijen vrijwaart voor gewetenloze handelspraktijken door een dergelijke partij of voor fraude, bedrog, valse belofte, verkeerde voorstelling van zaken of verzwijging, onderdrukking of weglating van enig materieel feit in verband met de diensten die hieronder worden geleverd . U stemt ermee in dat de bepalingen in deze sectie van kracht blijven na beëindiging van de Overeenkomst en/of uw toegang tot Sorrento Properties.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN VOORWAARDEN

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK IN DAT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, UW GEBRUIK VAN SORRENTO-EIGENSCHAPPEN OP EIGEN RISICO IS, EN EIGENSCHAPPEN VAN SORRENTO WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, MET ALLE FOUTEN. DE SORRENTO PARTIJEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN DOEL EIGENSCHAPPEN VAN SORRENTO. DE PARTIJEN VAN SORRENTO GEVEN GEEN GARANTIE, VERKLARING OF VOORWAARDE DAT: (A) DE EIGENSCHAPPEN VAN SORRENTO AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN; (B) DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN ZAL ZIJN OF UW GEBRUIK VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN SORRENTO TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (C) DE EIGENSCHAPPEN VAN SORRENTO NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, VOLLEDIG, NUTTIG OF CORRECT ZULLEN ZIJN; (D) DE SITE OP ELK BEPAALD TIJDSTIP OF LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN; (E) EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF (F) DAT DE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN SORRENTO OF VIA SORRENTO EIGENSCHAPPEN ZAL ENIGE GARANTIE MAKEN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK IS GEMAAKT.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE SORRENTO-PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENSVERLIES, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE OF KOSTEN DOOR VERLIES VAN PRODUCTIE OF ONDERBREKING, VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, IN ELK GEVAL, ONGEACHT OF DE PARTIJEN VAN SORRENTO OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE OVEREENKOMST OF ENIGE COMMUNICATIE, INTERACTIES OF VERGADERINGEN MET ANDERE GEBRUIKERS VAN THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT: (A) HET GEBRUIK OF DE ONVERMOGEN OM SORRENTO-EIGENSCHAPPEN TE GEBRUIKEN; (B) DE KOSTEN VAN AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE GEKOCHT OF VERKREGEN ZIJN OF BERICHTEN ONTVANGEN VOOR TRANSACTIES DIE VIA SORRENTO EIGENSCHAPPEN WORDEN AANGEVOERD; (C) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCILE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN; (D) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ INZAKE EIGENSCHAPPEN VAN SORRENTO; (E) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; (F) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN ONZE DIENSTEN; (G) BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR OF VIA DE DIENSTEN; (H) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD; EN/OF (I) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE EIGENSCHAPPEN VAN SORRENTO, GEBASEERD OP GARANTIE, AUTEURSRECHT, CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN DE SORRENTO-PARTIJEN JE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR MEER DAN $100. IN HET GEVAL IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN SCHADE VOOR ZOVER HIERBOVEN AANGEGEVEN, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE JURISDICTIES BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN SCHADE FUNDAMENTELE ELEMENTEN ZIJN VAN DE BASIS VAN DE KOOPJE TUSSEN SORRENTO EN U.

TERMIJN EN BEËINDIGING

 1. Termijn.  De Gebruiksvoorwaarden gaan in op de datum waarop u ze accepteert (zoals beschreven in de preambule hierboven) en blijven volledig van kracht terwijl u Sorrento Properties gebruikt, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met deze sectie.
 2. Beëindiging van diensten door Sorrento.  Sorrento behoudt zich het recht voor om de toegang van een gebruiker tot de Sorrento-eigendommen of de diensten op elk moment, met of zonder reden, zonder kennisgeving te beëindigen of te blokkeren. Om redenen van reden waardoor uw toegang kan worden beëindigd, omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) als u of uw organisatie niet tijdig betaalt voor de Services, indien van toepassing, (b) als u een bepaling van de Overeenkomst wezenlijk hebt geschonden, of (c) als Sorrento hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. wanneer de levering van de Diensten onwettig is of wordt). U stemt ermee in dat alle beëindigingen wegens dringende reden naar Sorrento's eigen goeddunken zullen worden gemaakt en dat Sorrento niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de Sorrento-eigendommen of de diensten.
 3. Beëindiging van Diensten door U.  Als u de door Sorrento geleverde Diensten wilt beëindigen, kunt u dit op elk moment doen door Sorrento hiervan op de hoogte te stellen. Uw kennisgeving moet schriftelijk worden verzonden naar het hieronder vermelde adres van Sorrento.
 4. Effect van beëindiging.  Beëindiging kan ertoe leiden dat elk toekomstig gebruik van de Sorrento-eigendommen of de Services wordt geblokkeerd. Bij beëindiging van een deel van de Services, wordt uw recht om een ​​dergelijk deel van de Services te gebruiken automatisch onmiddellijk beëindigd. Sorrento is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor enige opschorting of beëindiging. Alle bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard zouden moeten blijven voortbestaan, blijven van kracht na beëindiging van de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid.

INTERNATIONALE GEBRUIKERS

Sorrento Properties is toegankelijk vanuit landen over de hele wereld en kan verwijzingen bevatten naar Services en Content die niet beschikbaar zijn in uw land. Deze verwijzingen impliceren niet dat Sorrento van plan is om aan te kondigen: dergelijk Services of inhoud in uw land. Sorrento Properties wordt beheerd en aangeboden door Sorrento vanuit haar faciliteiten in de Verenigde Staten van Amerika. Sorrento verklaart niet dat Sorrento Properties geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Verder kunnen bepaalde delen van de Service in andere talen worden vertaald, maar Sorrento geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud, nauwkeurigheid of volledigheid van die vertalingen. Degenen die Sorrento Properties vanuit andere landen openen of gebruiken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving. 

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Elektronische communicatie.  De communicatie tussen u en Sorrento kan langs elektronische weg plaatsvinden, of u Sorrento Properties bezoekt of Sorrento e-mails stuurt, of Sorrento berichten plaatst op Sorrento Properties of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden stemt u (a) ermee in om communicatie van Sorrento in elektronische vorm te ontvangen; en (b) stemt u ermee in dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die Sorrento u elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze schriftelijk zou zijn.
 2. Opdracht.  De gebruiksvoorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hieronder, mogen niet door u worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sorrento, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn en leeg.
 3. Overmacht.  Sorrento is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, terrorisme, rellen, embargo's, daden van civiele of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen of tekorten aan transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.
 4. Vragen, klachten, claims.  Als u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot Sorrento Properties, neem dan contact met ons op via: legal@sorrentotherapeutics.com. We zullen ons best doen om uw zorgen weg te nemen. Als u van mening bent dat uw zorgen onvolledig zijn weggenomen, nodigen wij u uit om ons dit te laten weten voor verder onderzoek.
 5. Beperkingsperiode.  U EN SORRENTO KOMEN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE OVEREENKOMST, SORRENTO-EIGENSCHAPPEN OF DE INHOUD MOET BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE ACTIE. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT VERSLOTEN.
 6. Toepasselijk recht en locatie.  Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië. De plaats voor eventuele geschillen is San Diego, Californië. De partijen komen hierbij overeen om af te zien van de volgende verdedigingen tegen elke actie die in Californië wordt ingesteld: forum non conveniens, gebrek aan persoonlijke jurisdictie, onvoldoende proces en onvoldoende betekening van het proces.
 7. Keuze van taal.  Het is de uitdrukkelijke wens van partijen dat de Gebruiksvoorwaarden en alle bijbehorende documenten in het Engels zijn opgesteld, ook indien aangeleverd in een alternatieve taal. 
 8. Kennisgeving.  Waar Sorrento vereist dat u een e-mailadres opgeeft, bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest recente e-mailadres aan Sorrento. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u aan Sorrento hebt verstrekt niet geldig is, of om welke reden dan ook niet in staat is om u enige kennisgevingen te bezorgen die vereist/toegestaan ​​zijn door de Gebruiksvoorwaarden, Sorrento's verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving zal niettemin een effectieve kennisgeving vormen. U kunt Sorrento hiervan op de hoogte stellen op het volgende adres: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan bij ontvangst door Sorrento per brief afgeleverd door een nationaal erkende bezorgdienst of eersteklas gefrankeerde prepaid post op het bovenstaande adres.
 9. Afstand doen.  Een verklaring van afstand of het niet afdwingen van een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden bij een bepaalde gelegenheid zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een andere bepaling of van een dergelijke bepaling bij een andere gelegenheid.
 10. Deelbaarheid.  Als enig deel van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel zo worden geïnterpreteerd dat het de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert, en blijven de overige delen volledig van kracht.
 11. Exportcontrole.  U mag Sorrento Properties niet gebruiken, exporteren, importeren of overdragen, behalve zoals toegestaan ​​door de Amerikaanse wetgeving, de wetten van het rechtsgebied waarin u Sorrento Properties hebt verkregen en andere toepasselijke wetten. In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen Sorrento-eigendommen niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (a) naar landen onder embargo van de Verenigde Staten, of (b) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de geweigerde Personenlijst of entiteitenlijst. Door Sorrento Properties te gebruiken, verklaart en garandeert u dat (y) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat 'terroristen ondersteunt' en (z) u zijn niet vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse regering. U erkent en gaat ermee akkoord dat producten, diensten of technologie die door Sorrento worden geleverd, onderworpen zijn aan de exportcontrolewetten en -regelgeving van de Verenigde Staten. U dient deze wet- en regelgeving na te leven en mag zonder voorafgaande toestemming van de Amerikaanse overheid producten, diensten of technologie van Sorrento niet direct of indirect exporteren, herexporteren of overdragen naar een land dat in strijd is met dergelijke wet- en regelgeving.
 12. Klachten van consumenten.  In overeenstemming met California Civil Code §1789.3, kunt u klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen via 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, of telefonisch via: +800 (952) 5210.
 13. Volledige overeenkomst.  De Gebruiksvoorwaarden zijn de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen en fuseren alle eerdere besprekingen tussen de partijen met betrekking tot dergelijk onderwerp.