Privacybeleid

« Terug naar Pijplijn

PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 14 juni 2021

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) legt uit hoe Sorrento Therapeutics, Inc. en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk, “Sorrento, ""us, ""we, "Of"onze”) verzamelt, gebruikt en deelt uw persoonlijke informatie in verband met de websites, applicaties en portals die we beheren en die linken naar dit privacybeleid (gezamenlijk de “plaats"), onze sociale-mediapagina's en onze e-mailcommunicatie (gezamenlijk en samen met de Site, de "Service").

Dit privacybeleid is niet noodzakelijk van toepassing op persoonlijke informatie die u mogelijk aan ons heeft verstrekt of zal verstrekken in andere instellingen dan door of via de site. Afzonderlijk of aanvullend privacybeleid kan van toepassing zijn op persoonlijke informatie die anderszins wordt verzameld door Sorrento, zoals in verband met onze klinische onderzoeken, patiëntenlaboratoriumdiensten of COVISTIX-producten. Sorrento behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen die de manier veranderen waarop we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of delen, zullen we die wijzigingen in dit privacybeleid publiceren. U dient dit privacybeleid regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van ons meest actuele beleid en onze praktijken. We zullen de ingangsdatum van de laatste versie van ons privacybeleid bovenaan dit privacybeleid noteren. Als u de Service blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

INZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. Persoonlijke informatie die u verstrekt.  We kunnen de volgende persoonlijke informatie verzamelen die u via onze Service of anderszins verstrekt:
  • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en locatie.
  • Professionele informatie, zoals functietitel, organisatie, NPI-nummer of expertisegebied.
  • Account-informatie, zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord die u aanmaakt als u ons klantenportaal opent, samen met eventuele andere registratiegegevens.
  • voorkeuren, zoals uw marketing- of communicatievoorkeuren.
  • Communicatie, inclusief informatie in verband met uw vragen aan ons en eventuele feedback die u verstrekt wanneer u met ons communiceert.
  • Informatie van de aanvrager, zoals uw cv, cv, arbeidsbelangen en andere informatie die u mogelijk verstrekt wanneer u solliciteert naar een baan of kans bij ons of informatie aanvraagt ​​over arbeidsmogelijkheden via de Service.
  • Overige informatie die u ervoor kiest te verstrekken, maar die hier niet specifiek wordt vermeld, die we zullen gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid of zoals anderszins bekendgemaakt op het moment van verzameling.
 2. Persoonlijke informatie automatisch verzameld. Wij, onze serviceproviders en onze zakelijke partners kunnen in de loop van de tijd automatisch informatie over u, uw computer of uw mobiele apparaat en uw activiteit op onze Service en andere sites en online services registreren, zoals:
  • Informatie over online activiteiten, zoals de website die u bezocht voordat u naar de Service browste, pagina's of schermen die u hebt bekeken, hoe lang u op een pagina of scherm hebt doorgebracht, navigatiepaden tussen pagina's of schermen, informatie over uw activiteit op een pagina of scherm, toegangstijden en duur van de toegang.
  • Apparaat informatie, zoals het besturingssysteemtype en versienummer van uw computer of mobiele apparaat, draadloze provider, fabrikant en model, browsertype, schermresolutie, IP-adres, unieke identificatiegegevens en algemene locatie-informatie zoals stad, staat of geografisch gebied.
 3. Cookies en soortgelijke technologieën. Net als veel andere online services gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën om een ​​deel van onze automatische gegevensverzameling te vergemakkelijken, waaronder:
  • Cookies, dit zijn tekstbestanden die websites opslaan op het apparaat van een bezoeker om de browser van de bezoeker uniek te identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan om u te helpen efficiënt tussen pagina's te navigeren, uw voorkeuren te onthouden, functionaliteit mogelijk te maken, ons te helpen de gebruikersactiviteit te begrijpen en patronen, en het faciliteren van online adverteren. Ga voor meer informatie naar onze Cookie beleid.
  • Webbakens, ook bekend als pixeltags of clear GIF's, die doorgaans worden gebruikt om aan te tonen dat een webpagina of e-mail is geopend of geopend, of dat bepaalde inhoud is bekeken of aangeklikt, meestal om statistieken samen te stellen over het gebruik van websites en het succes van marketingcampagnes.
 4. Persoonlijke informatie ontvangen van derden. We kunnen ook persoonlijke informatie over u ontvangen van derden, zoals onze zakenpartners, klanten, verkopers, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, gegevensproviders, marketingpartners en openbaar beschikbare bronnen, zoals sociale-mediaplatforms. 
 5. Verwijzers. Gebruikers van de Dienst kunnen de mogelijkheid hebben om collega's of andere contacten naar ons door te verwijzen en hun contactgegevens te delen. Geef ons alstublieft geen contactgegevens van iemand, tenzij u hun toestemming hebt om dit te doen.
 6. Gevoelige persoonlijke informatie. Tenzij we hier specifiek om vragen, vragen we u ons geen gevoelige persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap ) op of via de Dienst, of anderszins aan ons.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden en zoals anders beschreven in dit privacybeleid of op het moment van verzameling.

 1. Om de dienst te verlenen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
  • de Service en ons bedrijf leveren en exploiteren;
  • uw ervaring op de Service te controleren en te verbeteren;
  • uw account op onze applicaties of portals aan te maken en te onderhouden;
  • uw verzoeken of vragen beoordelen en beantwoorden;
  • met u communiceren over de Service en andere gerelateerde communicatie; en
  • materialen, producten en diensten te leveren die u aanvraagt.
 2. Onderzoek en ontwikkeling.  We kunnen uw informatie gebruiken voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, waaronder het verbeteren van de Service, het begrijpen en analyseren van de gebruikstrends en voorkeuren van onze gebruikers, en het ontwikkelen van nieuwe functies, functionaliteit en services. Als onderdeel van deze activiteiten kunnen we geaggregeerde, geanonimiseerde of andere anonieme gegevens creëren op basis van persoonlijke informatie die we verzamelen. We maken van persoonlijke informatie anonieme gegevens door informatie te verwijderen waardoor de gegevens persoonlijk identificeerbaar voor u zijn. We kunnen deze anonieme gegevens gebruiken en delen met derden voor onze wettige zakelijke doeleinden, waaronder het analyseren en verbeteren van de Service en het promoten van ons bedrijf.
 3. direct Marketing. We kunnen u Sorrento-gerelateerde of andere direct-marketingcommunicatie sturen zoals wettelijk is toegestaan. U kunt zich afmelden voor onze marketingcommunicatie zoals beschreven in het gedeelte 'Uw keuzes' hieronder.  
 4. Op interesses gebaseerde advertenties. We kunnen samenwerken met externe advertentiebedrijven en socialemediabedrijven om ons te helpen adverteren voor ons bedrijf en om advertenties weer te geven op onze Service en andere sites. Deze bedrijven kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie over u te verzamelen (inclusief de hierboven beschreven apparaatgegevens en online activiteitsgegevens) via onze Service en andere sites en services of uw interactie met onze e-mails, en die informatie gebruiken om advertenties weer te geven die ze denken dat het je zal interesseren. U kunt meer te weten komen over uw keuzes voor het beperken van op interesses gebaseerde advertenties in het gedeelte 'Uw keuzes' hieronder. 
 5. Werving en verwerking van sollicitaties.  In verband met onze wervingsactiviteiten of uw sollicitaties of vragen over werkgelegenheid bij Sorrento via de Dienst, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om sollicitaties te evalueren, te reageren op vragen, referenties te beoordelen, contactreferenties uit te voeren, antecedentenonderzoek en andere veiligheidsbeoordelingen uit te voeren, en anderszins persoonlijke informatie gebruiken voor HR- en arbeidsgerelateerde doeleinden.
 6. Om te voldoen aan wet- en regelgeving. We zullen uw persoonlijke informatie gebruiken zoals wij dat nodig of gepast achten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wettige verzoeken en juridische procedures, zoals om te reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties.
 7. Voor naleving, fraudepreventie en veiligheid. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken en deze bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties en particuliere partijen als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is om: (a) de veiligheid, beveiliging en integriteit van onze service, producten en services, zaken, databases en andere technologische activa; (b) onze, uw of anderen rechten, privacy, veiligheid of eigendom te beschermen (inclusief door het indienen en verdedigen van juridische claims); (c) onze interne processen controleren op naleving van wettelijke en contractuele vereisten en intern beleid; (d) de algemene voorwaarden afdwingen die van toepassing zijn op de Service; en (e) het voorkomen, identificeren, onderzoeken en ontmoedigen van frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten, met inbegrip van cyberaanvallen en identiteitsdiefstal.
 8. Met uw toestemming. In sommige gevallen kunnen we u specifiek om uw toestemming vragen voor het verzamelen, gebruiken of delen van uw persoonlijke informatie, zoals wanneer dit wettelijk vereist is.

DELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de entiteiten en individuen die hieronder worden vermeld of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid of op het moment van verzameling.

 1. Gerelateerde bedrijven.  We kunnen informatie die over u is verzameld, delen met elk lid van onze groep van bedrijven, inclusief gelieerde ondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen. We zullen uw persoonlijke informatie bijvoorbeeld delen met onze gerelateerde bedrijven om onze producten en diensten aan u te leveren, terwijl andere bedrijven binnen onze groep onderdelen van het volledige serviceaanbod uitvoeren.
 2. Dienstverleners.  We delen persoonlijke informatie met derden en personen die namens ons taken uitvoeren en ons helpen ons bedrijf te runnen. Serviceproviders helpen ons bijvoorbeeld bij het uitvoeren van websitehosting, onderhoudsdiensten, databasebeheer, webanalyse, marketing en andere doeleinden.
 3. Advertentiepartners.  We kunnen ook persoonlijke informatie die over u is verzameld delen met derden waarmee we samenwerken voor advertentiecampagnes, prijsvragen, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten in verband met onze Service, of die informatie verzamelen over uw activiteit op de Service en andere online services om ons te helpen reclame te maken voor onze producten en service en/of gehashte klantenlijsten te gebruiken die we met hen delen om advertenties aan u en vergelijkbare gebruikers op hun platforms te leveren.
 4. Zakelijke overnemers.  We kunnen persoonlijke informatie die over u is verzameld, bekendmaken aan derden in verband met een zakelijke transactie (of mogelijke transactie) waarbij sprake is van een fusie, verkoop van bedrijfsaandelen of activa, financiering, acquisitie, consolidatie, reorganisatie, afstoting of ontbinding van het geheel of een deel van een deel van ons bedrijf (ook in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).
 5. Autoriteiten, wetshandhaving en anderen.  We kunnen ook informatie die over u is verzameld, bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties en particuliere partijen, als openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel, overheidsonderzoek of ander juridisch proces, of zoals wij nodig achten voor de nalevings- en beschermingsdoeleinden die worden beschreven in het gedeelte met de titel "Gebruik van persoonlijke informatie" hierboven.
 6. Professionele adviseurs.  We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met personen, bedrijven of professionele firma's die Sorrento voorzien van advies en advies op het gebied van boekhouding, administratieve, juridische, fiscale, financiële, incasso- en andere zaken.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Sommige Sorrento-bedrijven hebben hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten en we hebben serviceproviders in de Verenigde Staten en andere landen. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en opgeslagen in de Verenigde Staten of andere locaties buiten uw eigen land. Privacywetten op de locaties waar we uw persoonlijke gegevens verwerken, zijn mogelijk niet zo beschermend als de privacywetten in uw eigen land. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, waar de toepasselijke wetgeving dit toestaat, stemt u hierbij specifiek en uitdrukkelijk in met een dergelijke overdracht en verwerking en de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking die hierin of in enige toepasselijke servicevoorwaarden worden uiteengezet.

Europese gebruikers kunnen de sectie hieronder met de titel "Kennisgeving aan Europese gebruikers" bekijken voor aanvullende informatie over eventuele overdrachten van uw persoonlijke gegevens.

VEILIGHEID

Geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslagmethode is volledig veilig. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen de risico's van ongeautoriseerde toegang of verwerving, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen.

ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN

De Dienst kan links bevatten naar andere websites en online diensten die door derden worden beheerd. Deze links zijn geen goedkeuring van, of vertegenwoordiging dat we zijn gelieerd aan een derde partij. Bovendien kan onze inhoud worden opgenomen op webpagina's of online services die niet aan ons zijn gekoppeld. We hebben geen controle over websites of online diensten van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor hun acties. Andere websites en diensten volgen andere regels met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke informatie. We raden u aan het privacybeleid te lezen van de andere websites en online services die u gebruikt.

JOUW KEUZES

In deze sectie beschrijven we de rechten en keuzes die beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

 1. Promotionele e-mails. U kunt zich afmelden voor marketinggerelateerde e-mails door de instructies voor afmelden of afmelden onderaan de e-mail te volgen, of door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. U kunt servicegerelateerde en andere niet-marketing-e-mails blijven ontvangen.
 2. Cookies. Bezoek onze Cookie beleid voor meer informatie.
 3. Advertentiekeuzes. U kunt het gebruik van uw informatie voor op interesses gebaseerde advertenties beperken door cookies van derden in uw browserinstellingen te blokkeren, browserplug-ins/extensies te gebruiken en/of de instellingen van uw mobiele apparaat te gebruiken om het gebruik van de advertentie-ID die is gekoppeld aan uw mobiele apparaat. U kunt zich ook afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties van bedrijven die deelnemen aan de volgende afmeldingsprogramma's in de branche door de gelinkte websites te bezoeken: het Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), de European Interactive Digital Advertising Alliance (voor Europese gebruikers – http://www.youronlinechoices.eu/), en de Digital Advertising Alliance (optout.aboutads.info). De hier beschreven opt-out-voorkeuren moeten worden ingesteld op elk apparaat en/of elke browser waarvoor u ze wilt gebruiken. Houd er rekening mee dat we mogelijk ook samenwerken met bedrijven die hun eigen opt-out-mechanismen aanbieden of die niet deelnemen aan de hierboven beschreven opt-out-mechanismen, dus zelfs nadat u zich afmeldt, kunt u nog steeds enkele cookies en op interesses gebaseerde advertenties van andere ontvangen. bedrijven. Als u zich afmeldt voor op interesses gebaseerde advertenties, ziet u nog steeds online advertenties, maar deze zijn mogelijk minder relevant voor u.
 4. Do Not Track. Sommige browsers zijn mogelijk geconfigureerd om "Do Not Track"-signalen te verzenden naar de online services die u bezoekt. We reageren momenteel niet op "Do Not Track" of soortgelijke signalen. Ga voor meer informatie over 'Niet volgen' naar: http://www.allaboutdnt.com.
 5. Weigeren om informatie te verstrekken. We moeten persoonlijke informatie verzamelen om bepaalde diensten te kunnen leveren. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we deze diensten mogelijk niet leveren.

BERICHT AAN EUROPESE GEBRUIKERS

De informatie in deze sectie is alleen van toepassing op personen in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk (gezamenlijk, “Europa").

Tenzij anders aangegeven, zijn verwijzingen naar "persoonlijke informatie" in dit privacybeleid gelijk aan "persoonlijke gegevens" die vallen onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 1. Controller.  Waar relevant, is de beheerder van uw persoonlijke informatie die onder dit privacybeleid valt voor doeleinden van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, de Sorrento-entiteit die de site of service levert.
 2. Rechtsgronden voor verwerking. De rechtsgronden voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacybeleid, hangt af van het type persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verwerken. De rechtsgronden waarop we doorgaans vertrouwen, staan ​​echter in de onderstaande tabel. We vertrouwen alleen op onze legitieme belangen als onze rechtsgrondslag als die belangen niet zwaarder wegen dan de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of onze verwerking anderszins vereist of toegestaan ​​is door de wet). Als u vragen heeft over de wettelijke basis van hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via: privacy@sorrentotherapeutics.com.
Verwerkingsdoel: (zoals hierboven beschreven in de sectie "Gebruik van persoonlijke informatie")Wettelijke Basis
Om de dienst te verlenenVerwerking is noodzakelijk om het contract uit te voeren dat onze werking van de Service regelt, of om stappen te ondernemen die u aanvraagt ​​voordat u onze services inschakelt. Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet kunnen verwerken zoals vereist om de Service te exploiteren op grond van contractuele noodzaak, verwerken we uw persoonlijke gegevens voor dit doel op basis van ons legitieme belang om u de producten of services te leveren waar u toegang tot hebt en waarom u vraagt. 
Research and DevelopmentDe verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen bij het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling zoals beschreven in dit privacybeleid.
direct Marketing  De verwerking is gebaseerd op uw toestemming wanneer die toestemming vereist is door de toepasselijke wetgeving. Waar een dergelijke toestemming niet vereist is door de toepasselijke wetgeving, verwerken we uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden op basis van onze legitieme belangen bij het promoten van ons bedrijf en het tonen van op maat gemaakte relevante inhoud.
Op interesses gebaseerde advertentiesDe verwerking is gebaseerd op uw toestemming wanneer die toestemming vereist is door de toepasselijke wetgeving. Waar we vertrouwen op uw toestemming, hebt u het recht om deze op elk gewenst moment in te trekken op de manier die is aangegeven bij uw toestemming of in de Service. 
Aanvragen verwerkenDe verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen bij het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling zoals beschreven in dit privacybeleid.
Om te voldoen aan wet- en regelgevingVerwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of op basis van onze legitieme belangen bij werving en selectie. In sommige gevallen kan de verwerking ook gebaseerd zijn op uw toestemming. Waar we vertrouwen op uw toestemming, hebt u het recht om deze op elk gewenst moment in te trekken op de manier die is aangegeven bij uw toestemming of in de Service. 
Voor naleving, fraudepreventie en veiligheidVerwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of op basis van onze legitieme belangen bij het beschermen van onze of andermans rechten, privacy, veiligheid of eigendom.
Met uw toestemmingDe verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Waar we vertrouwen op uw toestemming, hebt u het recht om deze op elk gewenst moment in te trekken op de manier die is aangegeven bij uw toestemming of in de Service. 
 1. Gebruik voor nieuwe doeleinden. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om redenen die niet in dit privacybeleid worden beschreven, waar dit wettelijk is toegestaan ​​en de reden verenigbaar is met het doel waarvoor we ze hebben verzameld. Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en de toepasselijke wettelijke basis uitleggen. 
 2. Retentie. We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om het doel van het verzamelen te bereiken, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten, om juridische claims vast te stellen en te verdedigen, voor fraudepreventiedoeleinden, of zo lang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 

  Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke informatie te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke informatie, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke informatie verwerken en of we kunnen die doeleinden op andere manieren bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.
 3. Uw Rechten. Europese gegevensbeschermingswetten geven u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ons vragen om de volgende acties te ondernemen met betrekking tot uw persoonlijke informatie die we bewaren:
  • Toegang tot. U informatie verstrekken over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens en u toegang geven tot uw persoonlijke gegevens.
  • Correct. Onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens bijwerken of corrigeren.
  • Verwijder. Verwijder uw persoonlijke gegevens.
  • Overdracht. Een machineleesbare kopie van uw persoonlijke gegevens overdragen aan u of een derde partij naar keuze.
  • beperken. Beperk de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Object. Bezwaar maken tegen ons vertrouwen op onze legitieme belangen als basis voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie die van invloed is op uw rechten. 

   U kunt deze verzoeken indienen door contact met ons op te nemen via: privacy@sorrentotherapeutics.com of op het onderstaande postadres. We kunnen specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw verzoek te verwerken. De toepasselijke wetgeving kan ons verplichten of toestaan ​​om uw verzoek af te wijzen. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u vertellen waarom, behoudens wettelijke beperkingen. Als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van uw persoonlijke informatie of onze reactie op uw verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. U kunt uw toezichthouder voor gegevensbescherming vinden hier
 4. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht. Als we uw persoonlijke gegevens overdragen naar een land buiten Europa, zodat we extra veiligheidsmaatregelen op uw persoonlijke gegevens moeten toepassen op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen we dat doen. Neem contact met ons op voor aanvullende informatie over dergelijke overdrachten of de specifieke veiligheidsmaatregelen die zijn toegepast.

CONTACT MET ONS OP

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of een ander privacy- of beveiligingsprobleem, kunt u een e-mail sturen naar: privacy@sorrentotherapeutics.com of schrijf ons op het onderstaande adres: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Bestuursplaats
San Diego, Californië 92121
ATTN: legaal