Polisi Privasi

« Kembali ke Saluran Paip

DASAR PRIVASI

Tarikh Berkuatkuasa: 14 Jun 2021

Dasar Privasi ini (“Polisi Privasi”) menerangkan bagaimana Sorrento Therapeutics, Inc. dan sekutu serta anak syarikatnya (secara kolektif, “Sorrento, ""us, ""we, "Atau"kami”) mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda berkaitan dengan tapak web, aplikasi dan portal yang kami kendalikan pautan kepada Dasar Privasi ini (secara kolektif, “Tapak”), halaman media sosial kami, dan komunikasi e-mel kami (secara kolektif, dan bersama-sama dengan Tapak, “Servis").

Dasar Privasi ini tidak semestinya terpakai kepada maklumat peribadi yang mungkin anda berikan atau akan berikan kepada kami dalam tetapan selain daripada atau melalui Laman. Dasar privasi berasingan atau tambahan mungkin dikenakan pada maklumat peribadi yang dikumpul oleh Sorrento, seperti berkaitan dengan ujian klinikal kami, perkhidmatan makmal pesakit atau produk COVISTIX. Sorrento berhak, pada bila-bila masa, untuk mengubah suai Dasar Privasi ini. Jika kami membuat semakan yang mengubah cara kami mengumpul, menggunakan atau berkongsi maklumat peribadi, kami akan menyiarkan perubahan tersebut dalam Dasar Privasi ini. Anda harus menyemak Dasar Privasi ini secara berkala supaya anda mengikuti perkembangan terkini tentang dasar dan amalan terkini kami. Kami akan mencatat tarikh kuat kuasa versi terkini Dasar Privasi kami di bahagian atas Dasar Privasi ini. Penggunaan berterusan Perkhidmatan anda selepas penyiaran perubahan merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

KOLEKSI MAKLUMAT PERIBADI

 1. Maklumat Peribadi yang Anda Berikan.  Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi berikut yang anda berikan melalui Perkhidmatan kami atau sebaliknya:
  • Maklumat perhubungan, seperti nama, alamat e-mel, alamat mel, nombor telefon dan lokasi.
  • Maklumat profesional, seperti jawatan, organisasi, nombor NPI atau bidang kepakaran.
  • Maklumat Akaun, seperti nama pengguna dan kata laluan yang anda buat jika anda mengakses portal pelanggan kami, bersama-sama dengan mana-mana data pendaftaran lain.
  • keutamaan, seperti pilihan pemasaran atau komunikasi anda.
  • komunikasi, termasuk maklumat yang berkaitan dengan pertanyaan anda kepada kami dan sebarang maklum balas yang anda berikan apabila anda berkomunikasi dengan kami.
  • Maklumat Pemohon, seperti resume, CV, minat pekerjaan dan maklumat lain yang mungkin anda berikan semasa memohon pekerjaan atau peluang dengan kami atau meminta maklumat tentang peluang pekerjaan melalui Perkhidmatan.
  • Maklumat lain yang anda pilih untuk berikan tetapi tidak disenaraikan secara khusus di sini, yang akan kami gunakan seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini atau seperti yang didedahkan pada masa pengumpulan.
 2. Maklumat Peribadi Dikumpul Secara Automatik. Kami, pembekal perkhidmatan kami dan rakan kongsi perniagaan kami boleh log maklumat secara automatik tentang anda, komputer anda atau peranti mudah alih anda dan aktiviti anda dari semasa ke semasa di Perkhidmatan kami dan tapak lain serta perkhidmatan dalam talian, seperti:
  • Maklumat aktiviti dalam talian, seperti tapak web yang anda lawati sebelum menyemak imbas ke Perkhidmatan, halaman atau skrin yang anda lihat, berapa lama anda menghabiskan masa pada halaman atau skrin, laluan navigasi antara halaman atau skrin, maklumat tentang aktiviti anda pada halaman atau skrin, masa akses dan tempoh akses.
  • Maklumat peranti, seperti jenis dan nombor versi sistem pengendalian komputer atau peranti mudah alih anda, pembawa wayarles, pengilang dan model, jenis penyemak imbas, resolusi skrin, alamat IP, pengecam unik dan maklumat lokasi umum seperti bandar, negeri atau kawasan geografi.
 3. Cookies dan Technologies serupa. Seperti kebanyakan perkhidmatan dalam talian, kami menggunakan kuki dan teknologi serupa untuk memudahkan beberapa pengumpulan data automatik kami, termasuk:
  • Cookies, iaitu fail teks yang disimpan oleh tapak web pada peranti pelawat untuk mengenal pasti secara unik penyemak imbas pelawat atau untuk menyimpan maklumat atau tetapan dalam penyemak imbas bagi tujuan membantu anda menavigasi antara halaman dengan cekap, mengingati pilihan anda, mendayakan fungsi, membantu kami memahami aktiviti pengguna dan corak, dan memudahkan pengiklanan dalam talian. Untuk maklumat lanjut, sila lawati kami Dasar Kuki.
  • Suar web, juga dikenali sebagai teg piksel atau GIF yang jelas, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan bahawa halaman web atau e-mel telah diakses atau dibuka, atau kandungan tertentu telah dilihat atau diklik, biasanya untuk menyusun statistik tentang penggunaan tapak web dan kejayaan kempen pemasaran.
 4. Maklumat Peribadi Diterima daripada Pihak Ketiga. Kami juga mungkin menerima maklumat peribadi tentang anda daripada pihak ketiga, seperti rakan kongsi perniagaan kami, pelanggan, vendor, anak syarikat dan ahli gabungan, penyedia data, rakan kongsi pemasaran dan sumber yang tersedia secara umum, seperti platform media sosial. 
 5. Rujukan. Pengguna Perkhidmatan mungkin mempunyai peluang untuk merujuk rakan sekerja atau kenalan lain kepada kami dan berkongsi maklumat hubungan mereka. Tolong jangan berikan kami maklumat hubungan seseorang melainkan anda mempunyai kebenaran mereka untuk berbuat demikian.
 6. Maklumat Peribadi Sensitif. Melainkan kami memintanya secara khusus, kami meminta anda tidak memberikan kami sebarang maklumat peribadi yang sensitif (cth, maklumat yang berkaitan dengan asal usul kaum atau etnik, pendapat politik, agama atau kepercayaan lain, kesihatan, biometrik atau ciri genetik, latar belakang jenayah atau keahlian kesatuan sekerja. ) pada atau melalui Perkhidmatan, atau sebaliknya kepada kami.

PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut dan seperti yang dinyatakan sebaliknya sama ada dalam Polisi Privasi ini atau pada masa pengumpulan.

 1. Untuk Menyediakan Perkhidmatan. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk:
  • menyediakan dan mengendalikan Perkhidmatan dan perniagaan kami;
  • memantau dan menambah baik pengalaman anda pada Perkhidmatan;
  • mencipta dan mengekalkan akaun anda pada aplikasi atau portal kami;
  • semak dan balas permintaan atau pertanyaan anda;
  • berkomunikasi dengan anda tentang Perkhidmatan dan komunikasi lain yang berkaitan; dan
  • menyediakan bahan, produk dan perkhidmatan yang anda minta.
 2. Penyelidikan dan pembangunan.  Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk tujuan penyelidikan dan pembangunan, termasuk untuk menambah baik Perkhidmatan, memahami dan menganalisis trend penggunaan dan keutamaan pengguna kami, dan membangunkan ciri, fungsi dan perkhidmatan baharu. Sebagai sebahagian daripada aktiviti ini, kami mungkin mencipta data agregat, dinyahkenalpasti atau data tanpa nama lain daripada maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Kami menjadikan maklumat peribadi menjadi data tanpa nama dengan mengalih keluar maklumat yang menjadikan data itu boleh dikenal pasti secara peribadi kepada anda. Kami mungkin menggunakan data tanpa nama ini dan berkongsi dengan pihak ketiga untuk tujuan perniagaan kami yang sah, termasuk untuk menganalisis dan menambah baik Perkhidmatan serta mempromosikan perniagaan kami.
 3. Pemasaran Langsung. Kami mungkin menghantar komunikasi pemasaran langsung yang berkaitan dengan Sorrento atau lain-lain seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Anda boleh menarik diri daripada komunikasi pemasaran kami seperti yang diterangkan dalam bahagian "Pilihan Anda" di bawah.  
 4. Iklan Berdasarkan Minat. Kami mungkin bekerjasama dengan syarikat pengiklanan pihak ketiga dan syarikat media sosial untuk membantu kami mengiklankan perniagaan kami dan untuk memaparkan iklan pada Perkhidmatan kami dan tapak lain. Syarikat-syarikat ini mungkin menggunakan kuki dan teknologi serupa untuk mengumpul maklumat tentang anda (termasuk data peranti dan data aktiviti dalam talian yang diterangkan di atas) dari semasa ke semasa merentas Perkhidmatan kami dan tapak dan perkhidmatan lain atau interaksi anda dengan e-mel kami, dan menggunakan maklumat tersebut untuk menyiarkan iklan yang mereka fikir akan menarik minat anda. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang pilihan anda untuk mengehadkan pengiklanan berdasarkan minat dalam bahagian "Pilihan Anda" di bawah. 
 5. Pengambilan dan Memproses Permohonan.  Sehubungan dengan aktiviti pengambilan kami atau permohonan atau pertanyaan anda mengenai peluang pekerjaan dengan Sorrento melalui Perkhidmatan, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menilai permohonan, menjawab pertanyaan, menyemak kelayakan, rujukan hubungan, menjalankan pemeriksaan latar belakang dan semakan keselamatan lain, dan sebaliknya. menggunakan maklumat peribadi untuk HR dan tujuan berkaitan pekerjaan.
 6. Untuk Mematuhi Undang-undang dan Peraturan. Kami akan menggunakan maklumat peribadi anda kerana kami percaya perlu atau sesuai untuk mematuhi undang-undang yang terpakai, permintaan yang sah dan proses undang-undang, seperti menjawab sepina atau permintaan daripada pihak berkuasa kerajaan.
 7. Untuk Pematuhan, Pencegahan Penipuan dan Keselamatan. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda dan mendedahkannya kepada penguatkuasa undang-undang, pihak berkuasa kerajaan, dan pihak swasta sebagaimana yang kami percaya perlu atau sesuai untuk: (a) mengekalkan keselamatan, keselamatan dan integriti Perkhidmatan, produk dan perkhidmatan, perniagaan, pangkalan data dan aset teknologi lain; (b) melindungi hak, privasi, keselamatan atau harta kami, anda atau orang lain (termasuk dengan membuat dan mempertahankan tuntutan undang-undang); (c) mengaudit proses dalaman kami untuk mematuhi keperluan undang-undang dan kontrak serta dasar dalaman; (d) menguatkuasakan terma dan syarat yang mentadbir Perkhidmatan; dan (e) mencegah, mengenal pasti, menyiasat dan menghalang aktiviti penipuan, berbahaya, tidak dibenarkan, tidak beretika atau menyalahi undang-undang, termasuk serangan siber dan kecurian identiti.
 8. Dengan Persetujuan Anda. Dalam sesetengah kes, kami mungkin secara khusus meminta persetujuan anda untuk mengumpul, menggunakan atau berkongsi maklumat peribadi anda, seperti apabila dikehendaki oleh undang-undang.

PERKONGSIAN MAKLUMAT PERIBADI

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan entiti dan individu yang disenaraikan di bawah atau seperti yang diterangkan dalam Polisi Privasi ini atau pada masa pengumpulan.

 1. Syarikat Berkaitan.  Kami mungkin berkongsi maklumat yang dikumpul tentang anda dengan mana-mana ahli kumpulan syarikat kami, termasuk ahli gabungan, syarikat induk utama kami dan anak syarikatnya. Sebagai contoh, kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat berkaitan kami untuk menyediakan produk dan perkhidmatan kami kepada anda, di mana syarikat lain dalam kumpulan kami melaksanakan komponen tawaran perkhidmatan penuh.
 2. Penyedia Perkhidmatan.  Kami berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga dan individu yang melaksanakan fungsi bagi pihak kami dan membantu kami menjalankan perniagaan kami. Contohnya, pembekal perkhidmatan membantu kami melaksanakan pengehosan tapak web, perkhidmatan penyelenggaraan, pengurusan pangkalan data, analitik web, pemasaran dan tujuan lain.
 3. Rakan Kongsi Pengiklanan.  Kami juga mungkin berkongsi maklumat peribadi yang dikumpul tentang anda dengan pihak ketiga yang bekerjasama dengan kami untuk kempen pengiklanan, peraduan, tawaran istimewa atau acara atau aktiviti lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami, atau yang mengumpul maklumat tentang aktiviti anda pada Perkhidmatan dan perkhidmatan dalam talian lain untuk bantu kami mengiklankan produk dan perkhidmatan kami, dan/atau menggunakan senarai pelanggan cincang yang kami kongsi dengan mereka untuk menyampaikan iklan kepada anda dan kepada pengguna yang serupa di platform mereka.
 4. Penerima Pindahan Perniagaan.  Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi yang dikumpul tentang anda dengan pihak ketiga berkaitan dengan sebarang transaksi perniagaan (atau potensi transaksi) yang melibatkan penggabungan, penjualan saham atau aset syarikat, pembiayaan, pemerolehan, penyatuan, penyusunan semula, pelupusan atau pembubaran semua atau sebahagian perniagaan kami (termasuk berkaitan dengan kebankrapan atau prosiding serupa).
 5. Pihak Berkuasa, Penguatkuasaan Undang-undang, dan Lain-lain.  Kami juga mungkin mendedahkan maklumat yang dikumpul tentang anda kepada penguatkuasa undang-undang, pihak berkuasa kerajaan dan pihak swasta, jika pendedahan perlu untuk mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan, sebagai tindak balas kepada sepina, perintah mahkamah, siasatan kerajaan atau proses undang-undang lain, atau kerana kami percaya perlu untuk tujuan pematuhan dan perlindungan yang diterangkan dalam bahagian bertajuk "Penggunaan Maklumat Peribadi" di atas.
 6. Penasihat Profesional.  Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan orang, syarikat atau firma profesional yang memberikan Sorrento nasihat dan perundingan dalam perakaunan, pentadbiran, perundangan, cukai, kewangan, kutipan hutang dan hal-hal lain.

PEMINDAHAN ANTARABANGSA MAKLUMAT PERIBADI

Beberapa syarikat Sorrento beribu pejabat di Amerika Syarikat, dan kami mempunyai pembekal perkhidmatan di Amerika Syarikat dan negara lain. Maklumat peribadi anda mungkin dikumpul, digunakan dan disimpan di Amerika Syarikat atau lokasi lain di luar negara asal anda. Undang-undang privasi di lokasi tempat kami mengendalikan maklumat peribadi anda mungkin tidak melindungi seperti undang-undang privasi di negara asal anda. Dengan memberikan maklumat peribadi anda, jika undang-undang yang berkenaan membenarkan, anda dengan ini secara khusus dan nyata bersetuju dengan pemindahan dan pemprosesan tersebut dan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan yang dinyatakan di sini atau dalam mana-mana syarat perkhidmatan yang berkenaan.

Pengguna Eropah boleh melihat bahagian di bawah bertajuk "Notis kepada Pengguna Eropah" untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai sebarang pemindahan maklumat peribadi anda.

KESELAMATAN

Tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik, adalah selamat sepenuhnya. Walaupun kami menggunakan usaha yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada risiko yang dikemukakan oleh akses atau pemerolehan yang tidak dibenarkan, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat peribadi anda.

LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN LAIN

Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain dan perkhidmatan dalam talian yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Pautan ini bukan pengesahan, atau perwakilan yang kami bergabung dengan mana-mana pihak ketiga. Di samping itu, kandungan kami mungkin disertakan pada halaman web atau perkhidmatan dalam talian yang tidak dikaitkan dengan kami. Kami tidak mengawal tapak web pihak ketiga atau perkhidmatan dalam talian, dan kami tidak bertanggungjawab ke atas tindakan mereka. Laman web dan perkhidmatan lain mengikut peraturan yang berbeza mengenai pengumpulan, penggunaan dan perkongsian maklumat peribadi anda. Kami menggalakkan anda membaca dasar privasi tapak web lain dan perkhidmatan dalam talian yang anda gunakan.

PILIHAN ANDA

Dalam bahagian ini, kami menerangkan hak dan pilihan yang tersedia untuk semua pengguna.

 1. E-mel Promosi. Anda boleh menarik diri daripada e-mel yang berkaitan dengan pemasaran dengan mengikuti arahan memilih keluar atau menyahlanggan di bahagian bawah e-mel, atau dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan di bawah. Anda boleh terus menerima e-mel berkaitan perkhidmatan dan e-mel bukan pemasaran lain.
 2. Cookies. Sila layari kami Polisi Cookie untuk maklumat lanjut.
 3. Pilihan Pengiklanan. Anda boleh mengehadkan penggunaan maklumat anda untuk pengiklanan berdasarkan minat dengan menyekat kuki pihak ketiga dalam tetapan penyemak imbas anda, menggunakan pemalam/sambungan penyemak imbas dan/atau menggunakan tetapan peranti mudah alih anda untuk mengehadkan penggunaan ID pengiklanan yang dikaitkan dengan peranti mudah alih anda. Anda juga boleh menarik diri daripada iklan berasaskan minat daripada syarikat yang mengambil bahagian dalam program menarik diri industri berikut dengan melawati tapak web yang dipautkan: Inisiatif Pengiklanan Rangkaian (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), Perikatan Pengiklanan Digital Interaktif Eropah (untuk pengguna Eropah - http://www.youronlinechoices.eu/), dan Perikatan Pengiklanan Digital (optout.aboutads.info). Pilihan menarik diri yang diterangkan di sini mesti ditetapkan pada setiap peranti dan/atau penyemak imbas yang anda mahu mereka gunakan. Sila ambil perhatian bahawa kami juga mungkin bekerjasama dengan syarikat yang menawarkan mekanisme menarik diri mereka sendiri atau tidak mengambil bahagian dalam mekanisme tarik diri yang diterangkan di atas, jadi walaupun selepas menarik diri, anda masih boleh menerima beberapa kuki dan iklan berasaskan minat daripada orang lain. syarikat. Jika anda menarik diri daripada iklan berasaskan minat, anda masih akan melihat iklan dalam talian tetapi ia mungkin kurang relevan kepada anda.
 4. Jangan Jejaki. Sesetengah penyemak imbas mungkin dikonfigurasikan untuk menghantar isyarat "Jangan Kesan" kepada perkhidmatan dalam talian yang anda lawati. Pada masa ini kami tidak bertindak balas kepada "Jangan Kesan" atau isyarat yang serupa. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang "Jangan Kesan", sila lawati http://www.allaboutdnt.com.
 5. Menolak Memberi Maklumat. Kami perlu mengumpul maklumat peribadi untuk menyediakan perkhidmatan tertentu. Jika anda tidak memberikan maklumat yang diminta, kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan tersebut.

NOTIS KEPADA PENGGUNA EROPAH

Maklumat yang diberikan dalam bahagian ini hanya digunakan untuk individu di Kesatuan Eropah, Kawasan Ekonomi Eropah dan United Kingdom (secara kolektif, “Eropah").

Kecuali sebagaimana dinyatakan sebaliknya, rujukan kepada "maklumat peribadi" dalam Dasar Privasi ini adalah bersamaan dengan "data peribadi" yang dikawal oleh undang-undang perlindungan data Eropah. 

 1. Pengawal.  Di mana berkaitan, pengawal maklumat peribadi anda yang dilindungi oleh Dasar Privasi ini untuk tujuan perundangan perlindungan data Eropah ialah entiti Sorrento yang menyediakan Tapak atau Perkhidmatan.
 2. Asas Undang-undang untuk Pemprosesan. Asas undang-undang pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini akan bergantung pada jenis maklumat peribadi dan konteks khusus di mana kami memprosesnya. Walau bagaimanapun, asas undang-undang yang biasanya kami andalkan dinyatakan dalam jadual di bawah. Kami bergantung pada kepentingan sah kami sebagai asas undang-undang kami hanya apabila kepentingan tersebut tidak ditindih oleh kesan ke atas anda (melainkan kami mendapat persetujuan anda atau pemprosesan kami sebaliknya dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang). Jika anda mempunyai soalan tentang asas undang-undang cara kami memproses maklumat peribadi anda, hubungi kami di privacy@sorrentotherapeutics.com.
Tujuan Pemprosesan (seperti yang diterangkan di atas dalam bahagian "Penggunaan Maklumat Peribadi")Asas Undang-undang
Untuk Menyediakan PerkhidmatanPemprosesan adalah perlu untuk melaksanakan kontrak yang mengawal operasi Perkhidmatan kami, atau untuk mengambil langkah yang anda minta sebelum menggunakan perkhidmatan kami. Di mana kami tidak dapat memproses data peribadi anda seperti yang diperlukan untuk mengendalikan Perkhidmatan atas alasan keperluan kontrak, kami memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan ini berdasarkan kepentingan sah kami dalam memberikan anda produk atau perkhidmatan yang anda akses dan minta. 
Penyelidikan dan PembangunanPemprosesan adalah berdasarkan kepentingan sah kami dalam melaksanakan penyelidikan dan pembangunan seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.
Pemasaran Langsung  Pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan anda di mana persetujuan itu diperlukan oleh undang-undang yang terpakai. Jika persetujuan sedemikian tidak diperlukan oleh undang-undang yang terpakai, kami memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan ini berdasarkan kepentingan sah kami dalam mempromosikan perniagaan kami dan menunjukkan kepada anda kandungan berkaitan yang disesuaikan.
Iklan Berdasarkan MinatPemprosesan adalah berdasarkan persetujuan anda di mana persetujuan itu diperlukan oleh undang-undang yang terpakai. Di mana kami bergantung pada persetujuan anda, anda mempunyai hak untuk menarik baliknya pada bila-bila masa mengikut cara yang ditunjukkan apabila anda bersetuju atau dalam Perkhidmatan. 
Untuk Memproses PermohonanPemprosesan adalah berdasarkan kepentingan sah kami dalam melaksanakan penyelidikan dan pembangunan seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.
Untuk Mematuhi Undang-undang dan PeraturanPemprosesan adalah perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami atau berdasarkan kepentingan sah kami dalam pengambilan dan pengambilan pekerja. Dalam sesetengah kes, pemprosesan juga mungkin berdasarkan persetujuan anda. Di mana kami bergantung pada persetujuan anda, anda mempunyai hak untuk menarik baliknya pada bila-bila masa mengikut cara yang ditunjukkan apabila anda bersetuju atau dalam Perkhidmatan. 
Untuk Pematuhan, Pencegahan Penipuan dan KeselamatanPemprosesan adalah perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami atau berdasarkan kepentingan sah kami dalam melindungi hak, privasi, keselamatan atau harta benda kami atau orang lain.
Dengan Persetujuan AndaPemprosesan adalah berdasarkan persetujuan anda. Di mana kami bergantung pada persetujuan anda, anda mempunyai hak untuk menarik baliknya pada bila-bila masa mengikut cara yang ditunjukkan apabila anda bersetuju atau dalam Perkhidmatan. 
 1. Gunakan untuk Tujuan Baru. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda atas sebab yang tidak diterangkan dalam Polisi Privasi ini jika dibenarkan oleh undang-undang dan sebabnya adalah serasi dengan tujuan kami mengumpulnya. Jika kami perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang tidak berkaitan, kami akan memberitahu anda dan menerangkan asas undang-undang yang berkenaan. 
 2. Pengekalan. Kami akan mengekalkan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulan, termasuk untuk tujuan memenuhi sebarang keperluan undang-undang, perakaunan atau pelaporan, untuk mewujudkan dan mempertahankan tuntutan undang-undang, untuk tujuan pencegahan penipuan, atau selagi diperlukan untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami. 

  Untuk menentukan tempoh penyimpanan yang sesuai untuk maklumat peribadi, kami mempertimbangkan jumlah, sifat dan sensitiviti maklumat peribadi, potensi risiko bahaya daripada penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi anda tanpa kebenaran, tujuan kami memproses maklumat peribadi anda dan sama ada kita boleh mencapai tujuan tersebut melalui cara lain, dan keperluan undang-undang yang berkenaan.
 3. Hak Anda. Undang-undang perlindungan data Eropah memberi anda hak tertentu mengenai maklumat peribadi anda. Anda boleh meminta kami untuk mengambil tindakan berikut berhubung dengan maklumat peribadi anda yang kami pegang:
  • Mengakses. Memberi anda maklumat tentang pemprosesan maklumat peribadi anda dan memberi anda akses kepada maklumat peribadi anda.
  • Betul. Kemas kini atau betulkan ketidaktepatan dalam maklumat peribadi anda.
  • Padam. Padamkan maklumat peribadi anda.
  • Pemindahan. Pindahkan salinan maklumat peribadi anda yang boleh dibaca mesin kepada anda atau pihak ketiga pilihan anda.
  • menyekat. Hadkan pemprosesan maklumat peribadi anda.
  • Objek. Bantah pergantungan kami pada kepentingan sah kami sebagai asas pemprosesan maklumat peribadi anda yang memberi kesan kepada hak anda. 

   Anda boleh menghantar permintaan ini dengan menghubungi kami di privacy@sorrentotherapeutics.com atau di alamat surat-menyurat yang disenaraikan di bawah. Kami mungkin meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan memproses permintaan anda. Undang-undang yang terpakai mungkin memerlukan atau membenarkan kami menolak permintaan anda. Jika kami menolak permintaan anda, kami akan memberitahu anda sebabnya, tertakluk pada sekatan undang-undang. Jika anda ingin mengemukakan aduan tentang penggunaan maklumat peribadi anda oleh kami atau respons kami terhadap permintaan anda mengenai maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi kami atau menyerahkan aduan kepada pengawal selia perlindungan data di bidang kuasa anda. Anda boleh mencari pengawal selia perlindungan data anda laman web ini
 4. Pemindahan Data Merentas Sempadan. Jika kami memindahkan maklumat peribadi anda ke negara di luar Eropah sehingga kami dikehendaki menggunakan perlindungan tambahan pada maklumat peribadi anda di bawah undang-undang perlindungan data Eropah, kami akan berbuat demikian. Sila hubungi kami untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang sebarang pemindahan sedemikian atau perlindungan khusus yang digunakan.

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi kami atau sebarang isu privasi atau keselamatan lain, sila e-mel kami di privacy@sorrentotherapeutics.com atau tulis kepada kami di alamat di bawah: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Tempat Pengarah
San Diego, CA 92121
ATTN: Sah