Ажлын байр

Ажил мэргэжлийн чиглэлээр Sorrento Therapeutics, Inc

Sorrento Therapeutics, Inc. бол тэгш боломж бүхий ажил олгогч бөгөөд нэр дэвшигчдэд хувьцааны сонголт, эрүүл мэнд, шүдний эмчилгээ, амь нас, хөгжлийн бэрхшээлийн даатгал, 401 мянга, цалинтай амралтын өдрүүдийг багтаасан сонирхолтой цалин, иж бүрэн тэтгэмжийн багцыг санал болгодог.