Услови на употреба

« Назад на гасоводот

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Датум на стапување во сила: 14 јуни 2021 година

Овие Услови на употреба („Услови на употреба”) се внесува помеѓу Sorrento Therapeutics, Inc., во име и во име на нашите подружници и филијали (“Соренто, ""us, ""we, "Или"нашите”) и вие, или ако претставувате ентитет или друга организација, тој ентитет или организација (во секој случај, “ќе”). Овие Услови за користење го регулираат вашиот пристап до и/или користењето на нашите веб-локации, апликации и портали со кои работиме и кои се поврзуваат со овие Услови за користење (колективно, „Мапа”), и услугите и ресурсите овозможени преку страницата (секоја „Сервис“И колективно,„Услуги”). Овие Услови за користење не важат за други локации и услуги што ги обезбедува Соренто, како што се нашите клинички испитувања, лабораториските услуги за пациенти или производите на COVI-STIX.

ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ОВИЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ. СО ПРЕГЛЕДУВАЊЕ ИЛИ ПРИСТАПУВАЊЕ НА СТРАНИЦАТА И/ИЛИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ, ПОСТАВУВАТЕ ДЕКА (1) СТЕ ПРОЧИТАЛЕ, РАЗБИРАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА СЕ ОБВРЗУВАТЕ СО УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ, (2) СТЕ ПОСТАВНИ ЗА ПРАВНА ГОДИНА SORRENTO, И (3) ИМАТЕ ОВЛАСТ ЛИЧНО ИЛИ ВО ИМЕ НА КОМПАНИЈАТА КОЈА ГО ИМЕНАВТЕ КАКО КОРИСНИК ДА ​​ВВЛЕЗЕТЕ ВО УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ И ДА ЈА ПОВРЗИТЕ ТАА КОМПАНИЈА СО УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ. ТЕРМИНОТ „ТИ“ СЕ УПОТРЕБУВА НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦЕ, КАКО ВАЖИ.  АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА БИДЕТЕ ОБВРЗАНИ СО УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ, НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРИСТАПУВАТЕ И ДА ЈА КОРИСТЕТЕ СТРАНИЦАТА ИЛИ УСЛУГИТЕ.

ВЕ МОЛИМЕ ЗАБЕЛЕШЕТЕ ДЕКА ОВИЕ УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ СЕ ПРЕДЛОЖУВААТ НА ПРОМЕНИ ОД СОРЕНТО ВО СВОЕ ДИСКРЕЦИЈА ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ. Соренто ќе ве информира за присуство на какви било промени на овие Услови за користење со објавување на тие промени на страницата, со промена на датумот на врвот на Условите за користење и/или со известување преку страницата или други средства (вклучувајќи и со испраќање известување до која било адреса на е-пошта дадена на Соренто). Освен ако не е поинаку наведено, сите модификации ќе бидат ефективни веднаш по објавувањето на страницата или доставувањето на таквото известување. Може да ги прекинете Условите за користење како што е наведено подолу доколку се спротивставите на таквите измени. Сепак, ќе се смета дека сте се согласиле на сите и сите модификации преку вашата континуирана употреба на страницата или услугите по таквиот отказен период. ВЕ МОЛИМЕ РЕДОВНО ПРОВЕРУВАЈТЕ ЈА САЈТОТ ЗА ДА ГИ ПОГЛЕДНЕТЕ ТОГАШНИТЕ УСЛОВИ.

Вашето користење и учество во одредени Услуги може да подлежи на дополнителни услови, вклучувајќи ги сите важечки услови помеѓу Соренто и вашиот работодавец или организација и сите услови што ви се претставени за прифаќање кога користите дополнителна услуга (“Дополнителни услови”). Доколку Условите за користење не се во согласност со Дополнителните Услови, Дополнителните Услови ќе контролираат во однос на таквата услуга. Условите за користење и сите применливи дополнителни услови овде се наведени како „Договор".

ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА СВОЈСТВАТА НА SORRENTO

 1. Дозволена употреба. Сајтот, Услугите и информациите, податоците, сликите, текстот, датотеките, софтверот, скриптите, графиките, фотографиите, звуците, музиката, видеата, аудиовизуелните комбинации, интерактивни функции и други материјали (колективно, „содржина”) достапни на или преку страницата и услугите (таква содржина, заедно со страницата и услугите, секоја од нив е „Имотот на Соренто“ и колективно, на „Својства на Соренто“) се заштитени со закони за авторски права низ целиот свет. Предмет на Договорот, Соренто ви дава ограничена лиценца за пристап и користење на својствата на Соренто исклучиво за ваши лични или внатрешни деловни цели. Освен ако не е поинаку наведено од Соренто во посебна лиценца, вашето право да ги користите сите својства на Соренто подлежи на Договорот. 
 2. Подобност. Вие претставувате дека сте полнолетни за да склучите обврзувачки договор и не сте лице кое не е забрането да ги користи имотите на Соренто според законите на Соединетите Држави, вашето место на живеење или која било друга применлива јурисдикција. Потврдувате дека сте или повеќе од 18 години, или сте еманципирано малолетно лице, или имате законска согласност од родител или старател и дека сте целосно способни и компетентни да ги внесете условите, условите, обврските, афирмациите, застапувањата и гаранциите наведени во овие Услови за користење и Договорот, онаму каде што е применливо, и да се придржувате и да се придржувате до Договорот. Во секој случај, потврдувате дека сте на возраст над шеснаесет (16), бидејќи имотите на Соренто не се наменети за деца под 16 години.
 3. Одредени ограничувања.  Правата што ви се доделени во Условите за користење се предмет на следните ограничувања: (а) нема да дозволите, продавате, изнајмувате, изнајмувате, пренесувате, доделувате, репродуцирате, дистрибуирате, хостирате или на друг начин комерцијално ги искористувате имотите на Соренто или кој било дел од Својства на Соренто, вклучително и страницата, (б) нема да врамувате или користите техники за кадрирање за да приложите трговска марка, лого или други својства на Соренто (вклучувајќи слики, текст, распоред на страница или форма) на Соренто; (в) нема да користите никакви мета-ознаки или друг „скриен текст“ користејќи го името или заштитните знаци на Соренто; (г) нема да менувате, преведувате, прилагодувате, спојувате, правите изведени дела на, расклопувате, декомпајлирате, обратно компајлирате или обратно инженерувате кој било дел од Sorrento Properties освен до степенот до кој горенаведените ограничувања се изрично забранети со важечкиот закон; (д) нема да користите никаков рачен или автоматизиран софтвер, уреди или други процеси (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на пајаци, роботи, стругалки, роботи, аватари, алатки за ископување податоци или слично) за „гребење“ или преземање податоци од која било мрежа страници содржани во страницата (освен што им даваме отповиклива дозвола на операторите на јавните пребарувачи да користат пајаци за копирање материјали од страницата со единствена цел и исклучиво до степенот неопходен за создавање јавно достапни индекси за пребарување на материјалите, но не кешови или архиви на такви материјали); (ѓ) нема да пристапувате до својствата на Соренто со цел да изградите слична или конкурентна веб-локација, апликација или услуга; (е) освен како што е изрично наведено овде, ниту еден дел од Соренто Својства не смее да се копира, репродуцира, дистрибуира, повторно објавува, презема, прикажува, објавува или пренесува во која било форма или на кој било начин; (ж) нема да отстранувате или уништувате какви било известувања за авторски права или други сопственички ознаки содржани на или во сопственост на Соренто; (i) нема да се претставувате или погрешно да ја претставувате вашата поврзаност со кое било лице или ентитет. Секое идно објавување, ажурирање или друго дополнување на својствата на Соренто ќе подлежи на Условите за користење. Соренто, неговите добавувачи и даватели на услуги ги задржуваат сите права што не се дадени во Условите за користење. Секое неовластено користење на кој било имот на Соренто ги прекинува лиценците доделени од Соренто согласно Условите за користење.
 4. Употреба од клиенти на Соренто.  Ако сте клиент на Соренто кој пристапува или користи на страницата или услугите, вклучувајќи го и нашиот портал за клиенти, вие застапувате и гарантирате дека (а) кога ги користите својствата на Соренто, ќе се придржувате до сите важечки закони и прописи, вклучувајќи, каде што е применливо, здравственото осигурување Законот за преносливост и отчетност и неговите регулативи за спроведување и други закони за приватност и заштита на податоците, и (б) нема да ни давате никакви информации, вклучително и лични податоци и заштитени здравствени информации, за кои ги немате потребните овластувања или согласности. Понатаму потврдувате и се согласувате дека вие, а не Соренто, сте одговорни да се осигурате дека се обезбедени сите потребни обелоденувања и дека се добиени сите потребни согласности и/или дозволи од пациентите како што може да се бара со важечките закони за приватност и заштита на податоците и прописи во вашата јурисдикција. За повеќе информации за практиките за приватност на Соренто, ве молиме погледнете ја нашата Приватност.
 5. Потребна опрема и софтвер.  Мора да ја обезбедите целата опрема и софтвер потребни за поврзување со Sorrento Properties, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, мобилен уред што е погоден за поврзување и користење на Sorrento Properties, во случаи кога Услугите нудат мобилна компонента. Вие сте единствено одговорни за какви било такси, вклучително и такси за интернет конекција или мобилни телефони, што ќе ги направите при пристап до својствата на Sorrento.

СОПСТВЕНОСТ

 1. Својства на Соренто.  Се согласувате дека Соренто и неговите добавувачи ги поседуваат сите права, сопственост и интерес во имотите на Соренто. Нема да отстранувате, менувате или прикривате какви било известувања за авторски права, трговска марка, услужна марка или други сопственички права вградени во или придружуваат какви било својства на Соренто. Се согласувате дека немате право, наслов или интерес за или за која било Содржина што се појавува на или во својствата на Соренто.
 2. Трговски марки.  Sorrento Therapeutics, Inc., Соренто, логото на Соренто, какви било имиња и логоа на филијали, и сите поврзани графики, логоа, сервисни ознаки, икони, трговски фустани и трговски имиња што се користат на или во врска со било кои својства на Соренто се заштитни знаци на Соренто или неговите филијали и може да не се користи без изречна претходна писмена дозвола од Соренто. Другите трговски марки, услужни и трговски имиња што може да се појавуваат на или во својствата на Sorrento се сопственост на нивните соодветни сопственици. Ако ги користите материјалите или заштитните знаци на или во Својствата на Соренто на кој било начин што не е јасно дозволен со овој дел, го прекршувате вашиот договор со нас и можеби ги прекршувате авторските права, заштитните марки и другите закони. Во тој случај, ние автоматски ја одземаме вашата дозвола за користење на имотите на компанијата. Насловот на материјалите останува кај нас или кај авторите на материјалите содржани во имотот на компанијата. Сите права кои не се изречно доделени се задржани.
 3. Повратни информации  Се согласувате дека поднесувањето на какви било идеи, предлози, документи и/или предлози до Соренто преку неговите предлози, повратни информации, вики, форум или слични страници („Повратна информација“) е на ваш сопствен ризик и дека Соренто нема никакви обврски (вклучувајќи ги и обврските за доверливост без ограничување) во однос на таквите Повратни информации. Вие застапувате и гарантирате дека ги имате сите права потребни за поднесување на Повратните информации. Со ова му давате на Соренто целосно платено, без авторски права, трајно, неотповикливо, светско, неексклузивно и целосно подлиценцирачко право и лиценца за користење, репродуцирање, изведување, прикажување, дистрибуирање, прилагодување, менување, преформатирање, создавање дериват дела на, и на друг начин комерцијално или некомерцијално искористуваат на кој било начин, сите и сите Повратни информации и да ги подлиценцирате горенаведените права, во врска со работењето и одржувањето на имотите на Соренто и/или бизнисот на Соренто.

ОДНЕСУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ

Како услов за користење, се согласувате да не ги користите својствата на Соренто за која било цел што е забранета со Договорот или со важечкиот закон. Нема да дозволите (и нема да дозволите трета страна) да презема никакви дејствија на или преку Соренто Својства што: (i) прекршува кој било патент, заштитен знак, трговска тајна, авторско право, право на јавност или друго право на кое било лице или ентитет; (ii) е незаконски, заканувачки, навредлив, вознемирувачки, клеветнички, клеветнички, измамнички, измамнички, навредлив во туѓата приватност, навредлив, непристоен, порнографски, навредлив или вулгарен; (iii) промовира фанатизам, расизам, омраза или штета против кој било поединец или група; (iv) претставува неовластено или несакано рекламирање, непотребна или масовна е-пошта; (v) вклучува комерцијални активности и/или продажба без претходна писмена согласност од Соренто; (vi) имитира кое било лице или ентитет, вклучително и кој било вработен или претставник на Соренто; (vii) прекршува или поттикнува какво било однесување кое би го прекршило кое било важечко право или регулатива или би предизвикало граѓанска одговорност; (viii) се меша или се обидува да го попречи правилното функционирање на имотот на Соренто или ги користи имотите на Соренто на кој било начин што не е изрично дозволен со Договорот; или (ix) обиди да се вклучат или да се вклучат во, какви било потенцијално штетни дејствија кои се насочени против својствата на Sorrento, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на кршење или обид за кршење на какви било безбедносни карактеристики на Sorrento Properties, користејќи рачен или автоматизиран софтвер или други средства за пристап , „скрши“, „ползи“ или „пајак“ која било страница содржана во својствата на Соренто, воведувајќи вируси, црви или сличен штетен код во својствата на Соренто или мешајќи или обидувајќи се да се меша во употребата на својствата на Соренто од кој било друг корисник, домаќин или мрежа, вклучително и преку преоптоварување, „поплавување“, „спамирање“, „бомбардирање по пошта“ или „кршење“ на својствата на Соренто.

Истражувања

Соренто може, но не е обврзан да ги следи или прегледува својствата на Соренто во секое време. Доколку Соренто дознае за можни прекршувања од вас на која било одредба од Договорот, Соренто го задржува правото да ги истражи тие прекршувања, а Соренто може, по сопствена дискреција, веднаш да ја укине вашата лиценца за користење на својствата на Соренто, целосно или делумно. без претходно известување за вас.

СВОЈСТВА НА ТРЕТИ ЛИЦА

Својствата на Sorrento може да содржат врски до веб-локации и/или апликации на трети лица (“Својства од трета страна”). Кога ќе кликнете на врска до имот од трета страна, нема да ве предупредиме дека сте ги напуштиле имотите на Соренто и подлежат на одредбите и условите (вклучувајќи ги и политиките за приватност) на друга веб-локација или дестинација. Таквите имоти од трета страна не се под контрола на Соренто и ние не сме одговорни за какви било имоти на трети лица. Соренто ги обезбедува овие Својства на трети лица само како погодност и не ги прегледува, одобрува, следи, одобрува, гарантира или дава какви било изјави во однос на својствата на трети лица или кој било производ или услуга обезбедена во врска со нив. Ги користите сите врски во Својствата на трети лица на ваш сопствен ризик. Кога ќе ја напуштите нашата страница, Условите за користење повеќе не владеат. Треба да ги прегледате важечките услови и политики, вклучително и практиките за приватност и собирање податоци, за сите својства на трета страна, и да направите каква било истрага што сметате дека е потребна или соодветна пред да продолжите со каква било трансакција со трета страна. Со користење на својствата на Соренто, вие изрично го ослободувате Соренто од секаква одговорност што произлегува од вашата употреба на имот од трета страна. 

ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Се согласувате да го обештетите и држите Соренто, неговите родители, подружниците, подружниците, службениците, вработените, агентите, партнерите, добавувачите и давателите на лиценца (секој, „соренто партија“ и колективно, „страните во Соренто“) безопасни од какви било загуби, трошоци , обврски и трошоци (вклучувајќи разумни адвокатски такси) кои се однесуваат или произлегуваат од кое било и од сето следново: (а) ваше користење и пристап до имотите на Соренто; (б) вашето прекршување на Договорот; (в) вашето прекршување на какви било права на друга страна, вклучително и други корисници; или (г) вашето прекршување на важечките закони, правила или прописи. Соренто го задржува правото, по сопствен трошок, да ја преземе ексклузивната одбрана и контрола на која било работа што инаку е предмет на обесштетување од вас, во кој случај вие целосно ќе соработувате со Соренто за да ги наведете сите достапни одбрани. Оваа одредба не бара од вас да обештетите која било од страните во Соренто за каква било несовесна трговска практика од таа страна или за измама, измама, лажно ветување, лажно претставување или прикривање, потиснување или пропуштање на какви било материјални факти во врска со Услугите дадени подолу. . Се согласувате дека одредбите во овој дел ќе го преживеат секое раскинување на Договорот и/или вашиот пристап до имотите на Соренто.

ОДГОВОРУВАЊЕ ОД ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ

ВИЕ ИЗРАЗНО РАЗБИРАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ДО СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЛНИОТ ЗАКОН, ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ИМОБИТЕТОТ НА СОРЕНТО Е НА ВАШ ЕДИНСТВЕН РИЗИК, А ИМОТИТЕ НА СОРЕНТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ НА „АС“ И СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ „АСОВЕДНО, ДА СЕ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ“. Партиите на Соренто изрично се откажуваат од сите гаранции, репрезентации и услови од секаков вид, без разлика дали се експрес или имплицираат, вклучувајќи ги и не ограничувањата на имплицираните гаранции или услови на трговска способност, фитнес за одредена цел и неприфаќање кои произлегуваат од употреба на СВОЈСТВА НА СОРЕНТО. СТРАНТИТЕ ВО СОРЕНТО НЕ ПРАВААТ НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, ЗАСТАПУВАЊЕ ИЛИ УСЛОВИ ДЕКА: (А) СВОЈСТВИТЕ НА СОРЕНТО ЌЕ ги исполнат ВАШИТЕ БАРАЊА; (Б) ПРИСТАПОТ ДО САЈТОТ ЌЕ БИДЕ НЕПРЕКИН ИЛИ ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА СВОЈСТВАТА НА SORRENTO ЌЕ БИДЕ НАВРЕМЕНО, БЕЗБЕДНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (В) СВОЈСТВАТА НА СОРЕНТО ЌЕ БИДАТ ТОЧНИ, СИГУРНИ, ЦЕЛОСНИ, КОРИСНИ ИЛИ ТОЧНИ; (Г) САЈТОТ ЌЕ БИДЕ ДОСТАПНА ВО СЕКОЕ ПОСЕБЕНО ВРЕМЕ ИЛИ ЛОКАЦИЈА; (Д) СЕКОЈ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ ЌЕ БИДЕ КОРЕГИРАН; ИЛИ (Ѓ) ДЕКА САЈТОТ Е БЕЗ ВИРУСИ И ДРУГИ ШТЕТНИ КОМПОНЕНТИ. НИКАКВИ СОВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, БИЛО УСНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, ДОБИЕНИ ОД SORRENTO ИЛИ ПРЕКУ СВОЈСТВАТА НА SORRENTO НЕМА ДА СОЗДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЈА НЕ ИЗРИЗНО НАПОДЕНА ОВДЕ.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ СТРАНКИТЕ ВО СОРЕНТО НЕМА ДА СЕ ОДГОВАРААТ ЗА КОЈА ГУБЕЊЕ НА ДОБИВКИ, ПРИХОДИ ИЛИ ПОДАТОЦИ, ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЕБНИ ИЛИ ПОСЛЕДНИ СТРАНИ, ЗА ЗАМЕНА НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ВО СЕКОЈ СЛУЧАЈ ДАЛИ ИЛИ НЕ СЕ СОВЕТУВААТ СТРАНКИТЕ ВО СОРЕНТО ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ, КОИ ПРОИЗЛЕКУВААТ ОД ИЛИ ВО ВРСКА СО ДРУГА СОГЛАСНА СОГЛАСНОСТ, ТЕОРИЈА НА ОДГОВОРНОСТ, РЕЗУЛТАТ НА: (А) КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ НЕСПОСОБНОСТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СВОЈСТВАТА НА SORRENTO; (Б) ТРОШОЦИТЕ ЗА НАБАВКА НА ЗАМЕНИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ РЕЗУЛТАТИ ОД СТОКИ, ПОДАТОЦИ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ УСЛУГИ КУПЕНИ ИЛИ ДОБИЕНИ ИЛИ ПРИБИНИ ПОРАКИ ЗА ВНЕСЕНИ ТРАНСАКЦИИ; (В) НЕОВЛАСТЕН ПРИСТАП ДО ИЛИ МЕНУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ПРЕНОСИ ИЛИ ПОДАТОЦИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ СИТЕ И СИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ И/ИЛИ ФИНАНСИСКИ ИНФОРМАЦИИ СОЧЕНИ ВО ТАМУ; (Г) ИЗЈАВИ ИЛИ ОДНЕСУВАЊЕ НА КОЈА ТРЕТА ЛИЦА ЗА ИМОТИТЕ НА СОРЕНТО; (Д) ЛИЧНА ПОВРЕДА ИЛИ ИМОТНА ШТЕТА, ОД БИЛО БИЛО КАКВА ПРИРОДА, РЕЗУЛТАТНА ОД ВАШИОТ ПРИСТАП ДО И КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ; (Ѓ) СЕКОЈ ПРЕКИН ИЛИ ПРЕКИН НА ПРЕНОС НА ИЛИ ОД НАШИТЕ УСЛУГИ; (Г) СЕКОЈ БАГИ, ВИРУСИ, ТРОЈАНСКИ КОЊИ ИЛИ СЛИЧНИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСЕ НА ИЛИ ПРЕКУ УСЛУГИТЕ ОД КОЈА ТРЕТА СТРАНА; (Ж) БИЛО ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУШТАЊА ВО КОЈА СОДРЖИНА; И/ИЛИ (Јас) КОЈА ДРУГА РАБОТА ПОВРЗАНА СО СВОЈСТВАТА НА СОРЕНТО, БИЛО БИЛО ЗАСНОВАНА НА ГАРАНЦИЈА, АВТОРСКО ПРАВА, ДОГОВОР, ДЕЛКИТ (ВКЛУЧУВАЈТЕ ГО НЕМОРУВАЊЕ) ИЛИ КОЈА ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА. ВО НИКАКВА ОКОЛНОСТ СТРАНТИТЕ ВО СОРЕНТО НЕМА ДА ВАС ОДГОВАРААТ ЗА ПОВЕЌЕ ОД 100 УСД. ВО СЛУЧАЈ НЕКОИ ЈУРИСДИКЦИИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ШТЕТАТА ВО СТЕМЕНТА означена погоре, НАШАТА ОДГОВОРНОСТ ВО ТАКВИ ЈУРИСДИКЦИИ ЌЕ БИДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН. ПРИЗНАВАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ОГРАНИЧУВАЊАТА НА ШТЕТАТА НАПРЕДЕЛЕНИ ПОГОРЕ СЕ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА ЗГОЗУВАЊЕТО ПОМЕЃУ СОРЕНТО И ВАС.

ТЕРМ И ТЕРМИНАЦИЈА

 1. Термин.  Условите за користење започнуваат на датумот кога ќе ги прифатите (како што е опишано во преамбулата погоре) и остануваат во целосна сила и ефект додека ги користите својствата на Sorrento, освен ако не се прекинат порано во согласност со овој дел.
 2. Престанок на услугите од Соренто.  Соренто го задржува правото да го прекине или блокира пристапот на кој било корисник до својствата или услугите на Соренто во секое време, со или без причина, без известување. Од причини поради кои вашиот пристап може да биде прекинат, вклучуваат, но не се ограничени на (а) ако вие или вашата организација не успеете да обезбедите навремено плаќање за Услугите, доколку е применливо, (б) ако материјално сте прекршиле некоја одредба од Договорот, или (в) ако Соренто се бара да го стори тоа со закон (на пр., кога обезбедувањето на Услугите е, или станува, незаконско). Вие се согласувате дека сите раскинувања поради причина ќе бидат направени по дискреционо право на Соренто и дека Соренто нема да биде одговорен кон вас или која било трета страна за какво било прекинување на вашиот пристап до имотите или услугите на Соренто.
 3. Престанок на услугите од Вас.  Ако сакате да ги прекинете Услугите обезбедени од Соренто, може да го сторите тоа со известување за Соренто во секое време. Вашето известување треба да се испрати, во писмена форма, на адресата на Соренто наведена подолу.
 4. Ефект на раскинување.  Прекинувањето може да резултира со забрана на каква било идна употреба на имотите или услугите на Соренто. По престанок на кој било дел од Услугите, вашето право да го користите тој дел од Услугите автоматски ќе престане веднаш. Соренто нема да има никаква одговорност кон вас за какво било суспендирање или раскинување. Сите одредби од Условите за користење кои по својата природа би требало да опстанат, ќе го преживеат престанокот на Услугите, вклучително без ограничување, одредбите за сопственост, одрекувања од гаранција и ограничувања на одговорноста.

МЕ INTУНАРОДНИ КОРИСНИЦИ

До Својствата на Соренто може да се пристапи од земји ширум светот и може да содржи референци за услуги и содржини што не се достапни во вашата земја. Овие референци не имплицираат дека Соренто има намера да објави како Услуги или содржина во вашата земја. Соренто Својствата се контролирани и понудени од Соренто од неговите капацитети во Соединетите Американски Држави. Соренто не покажува дека својствата на Соренто се соодветни или достапни за употреба на други локации. Понатаму, одредени делови од Услугата може да се преведат на други јазици, но Соренто не дава никакви изјави или гаранции во врска со содржината, точноста или комплетноста на тие преводи. Оние кои пристапуваат или користат имоти на Sorrento од други земји го прават тоа по своја волја и се одговорни за усогласеноста со локалниот закон. 

ОПШТИ ОДРЕДБИ

 1. Електронски комуникации.  Комуникацијата помеѓу вас и Соренто може да се одвива преку електронски средства, без разлика дали ја посетувате сопственоста на Соренто или испраќате е-пошта на Соренто, или дали Соренто објавува известувања за својствата на Соренто или комуницира со вас преку е-пошта. За договорни цели, вие (а) се согласувате да добивате комуникации од Соренто во електронска форма; и (б) се согласувате дека сите одредби и услови, договори, известувања, обелоденувања и други комуникации што Соренто ви ги обезбедува електронски ги задоволуваат сите законски барања што таквите комуникации би ги исполниле доколку бидат во писмена форма.
 2. Доделување.  Условите за користење, како и вашите права и обврски подолу, не смеат да бидат доделени, поддоговорни, делегирани или на друг начин пренесени од вас без претходна писмена согласност од Соренто, а секој обид за доделување, поддоговор, делегирање или пренос што го прекршува горенаведеното ќе биде ништовен. и неважечки.
 3. Виша сила.  Соренто нема да биде одговорен за какво било доцнење или неуспех во извршувањето како резултат на причини надвор од неговата разумна контрола, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, Божји дела, војна, тероризам, немири, ембарга, акти на цивилни или воени власти, пожар, поплави, несреќи, штрајкови или недостиг на транспортни капацитети, гориво, енергија, работна сила или материјали.
 4. Прашања, жалби, тврдења.  Ако имате какви било прашања, поплаки или побарувања во однос на имотите на Соренто, ве молиме контактирајте не на legal@sorrentotherapeutics.com. Ќе се потрудиме да ги решиме вашите грижи. Доколку сметате дека вашите грижи се нецелосно адресирани, ве повикуваме да не известите за понатамошна истрага.
 5. Период на ограничување.  ВИЕ И СОРЕНТО СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА КОЈА ПРИЧИНА ЗА ДЕЈСТВО КОИ ПРОИЗЛЕГУВА ИЛИ ПОВРЗАНИ СО ДОГОВОРОТ, СВОЈСТВАТА НА СОРЕНТО ИЛИ СОДРЖИНАТА МОРА ДА ЗАПОЧНУВААТ ВО ЕДНА (1) ГОДИНА ПОСЛЕ НАСТАВУВАЊЕ НА ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЈСТВОТО. инаку, ТАКВАТА ПРИЧИНА ЗА ДЕЈСТВО СЕ ТРАЈНО ЗАСТАРЕНА.
 6. Управувачки закон и место на одржување.  Овие Услови за користење ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со законите на државата Калифорнија. Местото за какви било спорови ќе биде Сан Диего, Калифорнија. Страните со ова се согласуваат да се откажат од следниве одбрани за секоја постапка покрената во Калифорнија: forum non conveniens, недостаток на лична јурисдикција, недоволен процес и недоволна услуга на процесот.
 7. Избор на јазик.  Изрична желба на страните е Условите за користење и сите поврзани документи да се составени на англиски јазик, дури и ако се дадени на алтернативен јазик. 
 8. Известување  Онаму каде што Соренто бара да дадете адреса за е-пошта, вие сте одговорни да му ја дадете на Соренто вашата најактуелна адреса за е-пошта. Во случај последната адреса на е-пошта што сте ја дале на Соренто не е валидна или поради која било причина не е способна да ви достави известувања што се бараат/дозволени со Условите за користење, Соренто испраќа е-пошта што содржи такво известување сепак ќе претставува ефективно известување. Може да го известите Соренто на следната адреса: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Таквото известување ќе се смета дека е дадено кога е примено од Соренто со писмо доставено од национално призната служба за достава преку ноќ или поштарина од прва класа на горенаведената адреса.
 9. Откажување.  Секое откажување или неуспех да се спроведе некоја одредба од Условите за користење во една прилика нема да се смета за откажување од која било друга одредба или од таква одредба во која било друга прилика.
 10. Издржливост.  Ако некој дел од Условите за користење се смета за неважечки или неприменлив, тој дел ќе се толкува на начин да ја одрази, што е можно поблиску, првичната намера на страните, а останатите делови ќе останат во целосна сила и ефект.
 11. Контрола на извозот.  Не смеете да користите, извезувате, увезувате или пренесувате имоти на Соренто освен како што е одобрено со американскиот закон, законите на јурисдикцијата во која сте ги добиле имотите на Соренто и сите други важечки закони. Конкретно, но без ограничување, имотите на Соренто не смеат да се извезуваат или реекспортираат (а) во која било земја под ембарго на Соединетите држави, или (б) на кој било на списокот на специјално назначени државјани на американското Министерство за финансии или одбиени од Министерството за трговија на САД Листа на лица или Листа на ентитети. Со користење на својствата на Sorrento, вие застапувате и гарантирате дека (y) не сте лоцирани во земја која е предмет на ембарго на американската влада или која е назначена од американската влада како земја „поддршка на терористи“ и (z) вие не се наведени на ниту еден список на владата на САД на забранети или ограничени страни. Вие признавате и се согласувате дека производите, услугите или технологијата обезбедени од Соренто се предмет на законите и регулативите за контрола на извозот на Соединетите Држави. Ќе се придржувате до овие закони и прописи и нема, без претходно одобрение од американската влада, да извезувате, реекспортувате или пренесувате производи, услуги или технологија на Соренто, директно или индиректно, во која било земја што ги прекршува тие закони и прописи.
 12. Laалби на потрошувачите.  Во согласност со Граѓанскиот законик на Калифорнија §1789.3, можете да пријавите поплаки до Единицата за помош при жалби на Одделот за услуги на потрошувачи на Одделот за потрошувачки прашања во Калифорнија, така што ќе ги контактирате писмено на 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, или по телефон на (800)-952 5210.
 13. Целиот договор.  Условите за користење се конечен, целосен и ексклузивен договор на страните во однос на предметот на овој документ и ги заменува и ги спојува сите претходни дискусии меѓу страните во однос на таа тема.