Наше лидерство

слика за управување

Роберт Д. Ален, д-р.

« Назад во тимот

Виш потпретседател за истражување и развој

  • Д-р Ален помина повеќе од 15 години во биотехнолошката индустрија, водечки истражувања, претклинички развој и рано клиничко производство на антивирусни и антиканцер терапевти.
  • Пред да му се придружи на Соренто, д-р Ален служеше како научен директор на Институтот за преведувачки истражувања и развој во Орегон (OTRADI), соработувајќи со индустријата и академските партнери на кампањи за откривање лекови и профилирање на кандидати насочени кон хематолошки карциноми, цврсти тумори и патогени заразни болести.
  • Пред OTRADI, д-р Ален разви програми за откривање во SIGA Technologies кои идентификуваа антивирусни директно дејство насочени кон вируси во семејствата на бунијавируси и филовируси, како и контрамерки насочени од домаќинот против широк спектар на човечки вируси и задолжителни интрацелуларни бактерии.
  • BS и Ph.D.