Лимфен систем за испорака

« Назад на гасоводот

Софуза® Систем за лимфна испорака (S-LDS) е нов метод на третман дизајниран да доставува лекови за инјектирање директно во лимфните и системските капилари веднаш под епидермисот преку сопствена микроигла и микрофлуидичен систем.

Софуза лимфниот систем за испорака Преглед. Посета www.sofusa.com »

sofusa-graphic01
зголемена апсорпција
 
Засилена апсорпција

За разлика од традиционалните инјекции, системот Sofusa („мека трансдермална инфузија) овозможува контролирана апсорпција во ситните лимфни и системски капилари веднаш под епидермисот.

нано-структурирани-микроигли
 
Нанотопографија (многу зголемена)

Применетата нанотопографија со тенок филм на микроигли резултира со драматично зголемување на апсорпцијата на големи молекули наспроти необложени микроигли


Интра-лимфатично таргетирање

Во претклиничките модели во споредба со традиционалните инјекции, Sofusa покажа подобрен клинички одговор со зголемени лимфни концентрации и намалена системска изложеност1.

(1) Податоци во датотека - Повеќе предклинички студии кои вклучуваат етанерцепт, трастузумаб, CTLA-4, PD-1 и PD-L1