Гасоводот

Истражувањето и развојот на Соренто е фокусирано на поттикнување иновации во СОВИД-19, третман на рак, целосна контрола на болката и автоимуни болести

Клучни програми Индикација Предклинички Фаза I Фаза II Фаза III/Обична Одобрување на ФДА
Програми за COVID-19  

COVISTIX™ (дијагностички) Брз антигенски тест

*

Овластување за употреба за итни случаи (EUA) во Мексико (COFEPRIS), Бразил (ANVISA) и CE означено во Европа

COVIMARK™ (дијагностички) Брз антигенски тест

*

Апликација поднесена во САД и Канада за овластување за итна употреба (EUA)

COVISHIELD™ (третман) Неутрализирачки антитела (IN) кај амбуланти и болнички пациенти

40%*

COVISHIELD™ (третман) Неутрализирачки антитела (IV) кај амбуланти и болнички пациенти

20%*

FUJOVEE™ (Абивертиниб) Тежок КОВИД-19 кај пациенти на ИЦУ

82%*

Главна проба во очекување на одобрување од FDA

OQORY™ (COVI-MSC) ARDS поради КОВИД-19 кај пациенти на ИЦУ

82%*

Главниот судски процес во Бразил

Mза Инхибитор (орална пилула) Антивирусно

40%*

Omicron mRNA вакцина вакцина

20%*

Клучни програми Индикација Предклинички Фаза I Фаза II Фаза III/Обична Одобрување на ФДА
имунотерапија  

FUJOVEE™ (Абивертиниб) NSCLC

82%*

FUJOVEE™ (Абивертиниб) Б-клеточни лимфоми

60.2%*

FUJOVEE™ (Абивертиниб) Простата

20%*

FUJOVEE™ (Абивертиниб) Лупус

20%*

FUJOVEE™ (Абивертиниб) MS

20%*

FUJOVEE™ (Абивертиниб) GvHD

20%*

PD-L1 (соказолимаб)* SCLC

82%*

*Во партнерство со Lee's Pharm во Кина

PD-L1 (STI-3031)** Рак на матката

82%*

**Во САД и во партнерство со ImmuneOncia во Кореја

CD47 Цврсти тумори

40%*

ЦД38 ДАР-Т Повеќекратен миелом

40%*

CD38 ADC Амилоидоза, мултипен миелом, Т-АЛЛ и хранопроводник

40%*

TROP2 ADC* Цврсти тумори

40%*

* Во Кина

Seprehvec™ онколитичен вирус Цврсти тумори; Тумори на ЦНС

40%*

BCMA ADC Течни тумори

20%*

Бевацизумаб-ADNAB™ Ендометријален карцином

40%*

Во партнерство со Mayo Clinic

Бевацизумаб-ADNAB™ Рак на јајници

40%*

Во партнерство со Mayo Clinic

Ритуксимаб-ADNAB™ Б-клеточни лимфоми

40%*

Во партнерство со Mayo Clinic
Клучни програми Индикација Предклинички Фаза I Фаза II Фаза III/Обична Одобрување на ФДА
болка  

ZTlido™ 1.8%
Постхерпетична невралгија - ПХН

99.8%*

СП-102 (SEMDEXA) Лумбална радикуларна/ишијасна болка

82%*

СП-103 (Лидокаин локален систем 5.4%) Акутна болка во грбот

20%*

СП-104 (Одложен пукна ниска доза налтрексон) Фибромијалгија

20%*

RTX (резинифератоксин)
Епидурална инјекција
Неиздржлива болка во напреднат рак

60.3%*

Ознака за сираче

RTX (резинифератоксин)
Интраартикуларен пат
Умерена до тешка ОП болка во коленото

60.2%*

Клучни програми Индикација Предклинички Фаза I Фаза II Фаза III/Обична Одобрување на ФДА
Лимфно породување  

Софуса® анти-ТНФ Автоимуна (РА)

40%*

Софуса® анти-PD-1 Кожен Т-клеточен лимфом (CTCL)

40%*

Софуса® анти-CTLA-4 Меланом

40%*

Во партнерство со Mayo Clinic
Програми за COVID-19
Клучни програми (индикација) Фаза
COVISTIX™ (дијагностички) FDA EUA
COVIMARK™ (дијагностички) FDA EUA
COVISHIELD™ (третман) PH I
COVISHIELD™ (третман) Предклинички
FUJOVEE™ (Абивертиниб) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
Mpro инхибитор (орална пилула) (антивирусно) Ph I
Omicron mRNA вакцина (вакцина) Предклинички
имунотерапија
Клучни програми (индикација) Фаза
FUJOVEE™ (Абивертиниб) (NSCLC) Ph III
FUJOVEE™ (Абивертиниб) (Б-клеточни лимфоми) Ph II
FUJOVEE™ (Абивертиниб) (простата) Предклинички
FUJOVEE™ (Абивертиниб) (лупус) Предклинички
FUJOVEE™ (Абивертиниб) (ГОСПОЃИЦА) Предклинички
FUJOVEE™ (Абивертиниб) (GvHD) Предклинички
PD-L1 (соказолимаб)*(SCLC) Ph III
PD-L1 (STI-3031)** (Рак на матката) Ph III
CD47 (Цврсти тумори) Ph I
ЦД38 ДАР-Т (мултипен миелом) Ph I
CD38 ADC (Амилоидоза, Мултипен миелом, Т-АЛЛ и езофагеален) Ph I
TROP2 ADC* (Цврсти тумори) Ph I
Seprehvec™ онколитичен вирус (Цврсти тумори; ЦНС тумори) PH I
BCMA ADC (Течни тумори) Предклинички
Бевацизумаб-ADNAB™ (Рак на ендометриумот) Ph I
Бевацизумаб-ADNAB™ (Рак на јајчник) Ph I
Ритуксимаб-ADNAB™ (Б-клеточни лимфоми) Ph I
болка
Клучни програми (индикација) Фаза
ZTlido™ 1.8% (Посттерпетична невралгија - ПХН) Одобрување на ФДА
СП-102 (SEMDEXA) Ph III
СП-103 (Лидокаин локален систем 5.4%) Предклинички
СП-104 (Одложен пукна ниска доза налтрексон) Предклинички
RTX (резинифератоксин) Епидурална инјекција (Неиздржлива болка во напреднат рак) Ph II
RTX (резинифератоксин) Интраартикуларен пат (Умерена до тешка ОП болка во коленото) Ph II
Лимфно породување
Клучни програми (индикација) Фаза II
Софуса® анти-ТНФ (Автоимуна РА) Ph I
Софуса® анти-PD-1 (Кожен Т-клеточен лимфом (CTCL)) Ph I
Софуса® анти-CTLA-4 (Меланом) Ph I