имунотерапија

« Назад на гасоводот

Г-МАБTM библиотека

Комерцијалната G-MAB технологија на Соренто, измислена од д-р Џи, се заснова на употребата на транскрипција на РНК за засилување на променливите домени на антителата од над 600 донатори. 

Длабинската анализа на податоците за длабока секвенционирање на ДНК покажа дека библиотеката G-MAB содржи повеќе од 10 квадрилиони (1016) различни секвенци на антитела. Ова ја прави една од најголемите библиотеки за целосно човечки антитела во биофармацевтската индустрија. Досега, Соренто успешно ги идентификуваше целосно човечките антитела против над 100 клинички релевантни онкогени цели со високо влијание, вклучувајќи ги PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, VEGFR2 и CCR2.

Високо успешна стапка на успешни скрининг (скринирани над 100 клинички релевантни цели).

  • Многу висока разновидност (2 x 1016 различни секвенци на антитела)
  • Сопствена технологија (РНК засилување за библиотечно генерирање)

Производствени способности:

  • cGMP објект
  • Способности за пополнување/завршување
  • Целосна аналитичка поддршка
g_MAB