Што се тоа клинички испитувања?

« Назад на гасоводот

Што се тоа клинички испитувања?

Пред да биде достапен лекот во аптека, тој се испитува во клинички испитувања. Клиничките испитувања се внимателно следени и документирани научни студии за да се процени безбедноста и ефикасноста на испитуваните лекови за да се најдат нови и подобри третмани за пациентите. Тие се изведуваат во болница или клиника каде што лекарите и другите здравствени работници го набљудуваат и оценуваат одговорот на волонтерот на испитуваниот лек. Истражувачките лекови мора да ја покажат својата безбедност и ефикасност на FDA (Управа за храна и лекови) пред да бидат одобрени.

Прашања за клиничко испитување?

Ве молиме контактирајте не на clintrials@sorrentotherapeutics.com.