Приватност

« Назад на гасоводот

Заштита на личните податоци

Датум на стапување во сила: 14 јуни 2021 година

Оваа Политика за приватност (“Приватност”) објаснува како Sorrento Therapeutics, Inc. и нејзините филијали и подружници (колективно, „Соренто, ""us, ""we, "Или"нашите”) ги собира, користи и споделува вашите лични информации во врска со веб-локациите, апликациите и порталите со кои работиме, а кои се поврзуваат со оваа Политика за приватност (колективно, „Мапа”), нашите страници на социјалните медиуми и нашите е-пошта комуникации (колективно, и заедно со Сајтот, “Сервис").

Оваа Политика за приватност не мора да се однесува на личните информации што можеби сте ги дале или ќе ни ги дадете во други поставки освен преку или преку страницата. Посебни или дополнителни политики за приватност може да важат за личните информации што инаку ги собира Соренто, како на пример во врска со нашите клинички испитувања, лабораториските услуги за пациенти или производите на COVISTIX. Соренто го задржува правото, во секое време, да ја измени оваа Политика за приватност. Ако направиме ревизии кои го менуваат начинот на кој собираме, користиме или споделуваме лични информации, тие промени ќе ги објавиме во оваа Политика за приватност. Треба периодично да ја прегледувате оваа Политика за приватност за да бидете во тек со нашите најактуелни политики и практики. Ќе го забележиме датумот на стапување во сила на најновата верзија на нашата Политика за приватност на врвот на оваа Политика за приватност. Вашето континуирано користење на Услугата по објавувањето на промените претставува ваше прифаќање на таквите промени.

ПРИБИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

 1. Лични информации што ги давате.  Можеме да ги собереме следните лични информации што ги давате преку нашата услуга или на друг начин:
  • Контакт информации, како што се име, адреса на е-пошта, адреса за пошта, телефонски број и локација.
  • Професионални информации, како што се називот на работното место, организацијата, бројот на NPI или областа на експертиза.
  • Информации за сметката, како што се корисничкото име и лозинката што ги креирате ако пристапите на нашиот портал за клиенти, заедно со сите други податоци за регистрација.
  • Параметри, како што се вашите преференции за маркетинг или комуникација.
  • Комуникации, вклучувајќи информации поврзани со вашите прашања до нас и какви било повратни информации што ги давате кога комуницирате со нас.
  • Информации за барателот, како што се вашата биографија, CV, интересите за вработување и други информации што може да ги дадете кога аплицирате за работа или можност кај нас или кога барате информации за можностите за вработување преку Услугата.
  • Други информации што ќе одберете да го обезбедите, но не е конкретно наведено овде, што ќе го користиме како што е опишано во оваа Политика за приватност или како што е на друг начин откриено во моментот на собирање.
 2. Лични информации се собираат автоматски. Ние, нашите даватели на услуги и нашите деловни партнери може автоматски да евидентираме информации за вас, вашиот компјутер или вашиот мобилен уред и вашата активност со текот на времето на нашата услуга и други сајтови и онлајн услуги, како што се:
  • Информации за онлајн активност, како што е веб-локацијата што сте ја посетиле пред да прелистувате до Услугата, страниците или екраните што сте ги прегледале, колку време сте поминале на страница или екран, патеки за навигација помеѓу страници или екрани, информации за вашата активност на страница или екран, времиња на пристап и времетраење на пристапот.
  • Информации за уредот, како што се типот и бројот на верзијата на оперативниот систем на вашиот компјутер или мобилниот уред, безжичниот оператор, производителот и моделот, типот на прелистувачот, резолуцијата на екранот, IP адресата, единствените идентификатори и општите информации за локацијата, како што се градот, државата или географската област.
 3. Колачиња и слични технологии. Како и многу онлајн услуги, ние користиме колачиња и слични технологии за да го олесниме нашето автоматско собирање податоци, вклучувајќи:
  • Колачињата, кои се текстуални датотеки што веб-локациите ги складираат на уредот на посетителот за уникатно да го идентификуваат прелистувачот на посетителот или да складираат информации или поставки во прелистувачот со цел да ви помогнат ефикасно да се движите помеѓу страниците, да ги запомните вашите претпочитани, да овозможите функционалност, да ни помогнете да ја разбереме активноста на корисникот и обрасци, и олеснување на онлајн рекламирањето. За повеќе информации, посетете ја нашата Политика за колачиња.
  • Веб светилници, познати и како пиксели ознаки или јасни GIF-а, кои вообичаено се користат за да се демонстрира дека е пристапена или отворена веб-страница или е-пошта, или дека одредена содржина била прегледана или кликнато, обично за да се состави статистика за користењето на веб-локациите и успехот на маркетинг кампањите.
 4. Лични информации добиени од трети лица. Може да добиеме и лични информации за вас од трети страни, како што се нашите деловни партнери, клиенти, продавачи, подружници и филијали, даватели на податоци, маркетинг партнери и јавно достапни извори, како што се платформите за социјални медиуми. 
 5. упати. Корисниците на Услугата може да имаат можност да ни упатат колеги или други контакти и да ги споделат своите информации за контакт. Ве молиме, не ни давајте нечии информации за контакт, освен ако немате негова дозвола да го сторите тоа.
 6. Чувствителни лични информации. Освен ако конкретно не бараме, бараме да не ни давате никакви чувствителни лични информации (на пр. информации поврзани со расно или етничко потекло, политички мислења, религија или други верувања, здравје, биометриски или генетски карактеристики, криминално потекло или членство во синдикат ) на или преку Услугата, или на друг начин до нас.

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Можеме да ги користиме вашите лични податоци за следните цели и како што е поинаку опишано или во оваа Политика за приватност или во моментот на собирање.

 1. Да се ​​обезбеди услугата. Можеме да ги користиме вашите лични податоци за:
  • обезбедуваме и работиме со Услугата и нашиот бизнис;
  • следете го и подобрувајте го вашето искуство на Услугата;
  • креирајте и одржувајте ја вашата сметка на нашите апликации или портали;
  • прегледајте и одговорете на вашите барања или барања;
  • да комуницира со вас за Услугата и другите сродни комуникации; и
  • обезбеди материјали, производи и услуги што ги барате.
 2. Истражување и развој.  Можеме да ги користиме вашите информации за цели на истражување и развој, вклучително и за подобрување на Услугата, разбирање и анализа на трендовите на користење и преференциите на нашите корисници и развивање нови функции, функционалност и услуги. Како дел од овие активности, може да создадеме збирни, деидентификувани или други анонимни податоци од личните информации што ги собираме. Ние ги претвораме личните информации во анонимни податоци со отстранување на информации што ги прават податоците лично препознатливи за вас. Можеме да ги користиме овие анонимни податоци и да ги споделиме со трети страни за наши законски деловни цели, вклучително и за анализа и подобрување на Услугата и промовирање на нашиот бизнис.
 3. Директен маркетинг. Може да ви испратиме комуникации поврзани со Соренто или други директни маркетинг комуникации како што е дозволено со закон. Може да се откажете од нашите маркетинг комуникации како што е опишано во делот „Вашиот избор“ подолу.  
 4. Рекламирање засновано на интерес. Може да работиме со трети лица рекламни компании и компании за социјални медиуми за да ни помогнат да го рекламираме нашиот бизнис и да прикажуваме реклами на нашата услуга и на други сајтови. Овие компании може да користат колачиња и слични технологии за да собираат информации за вас (вклучувајќи ги податоците за уредот и податоците за активноста на интернет опишани погоре) со текот на времето низ нашата Услуга и други сајтови и услуги или вашата интеракција со нашите е-пошта, и да ги користат тие информации за да сервираат реклами што тие мислат дека ќе ве интересира. Можете да дознаете повеќе за вашите избори за ограничување на рекламирањето засновано на интерес во делот „Ваши избори“ подолу. 
 5. Апликации за вработување и обработка.  Во врска со нашите активности за регрутирање или вашите апликации или прашања во врска со можностите за вработување во Соренто преку Услугата, можеме да ги користиме вашите лични податоци за да ги оцениме апликациите, да одговориме на прашања, да ги прегледаме ингеренциите, референците за контакт, да спроведеме проверки на позадина и други безбедносни прегледи и на друг начин користете лични податоци за човечки ресурси и цели поврзани со вработувањето.
 6. Да се ​​усогласат со законите и прописите. Ќе ги користиме вашите лични податоци како што сметаме дека се неопходни или соодветни за да се усогласиме со важечките закони, законските барања и правниот процес, како на пример да одговориме на покани или барања од владините органи.
 7. За усогласеност, спречување измами и безбедност. Можеме да ги користиме вашите лични податоци и да ги откриеме на органите за спроведување на законот, владините органи и приватните страни како што сметаме дека е неопходно или соодветно за: (а) одржување на безбедноста, безбедноста и интегритетот на нашата услуга, производи и услуги, бизнис, бази на податоци и други технолошки средства; (б) да ги заштитиме нашите, вашите или правата на другите, приватноста, безбедноста или имотот (вклучувајќи и со поднесување и одбрана на правни барања); (в) ревизија на нашите внатрешни процеси за усогласеност со законските и договорните барања и внатрешните политики; (г) ги спроведува одредбите и условите што ја регулираат Услугата; и (д) спречување, идентификување, истражување и спречување на измамнички, штетни, неовластени, неетички или нелегални активности, вклучувајќи сајбер напади и кражба на идентитет.
 8. Со Ваша согласност. Во некои случаи, може конкретно да побараме од вас согласност за собирање, користење или споделување на вашите лични податоци, како на пример кога тоа го бара законот.

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Можеме да ги споделиме вашите лични податоци со субјектите и поединците наведени подолу или како што е поинаку опишано во оваа Политика за приватност или на местото на собирање.

 1. Поврзани компании.  Можеме да ги споделиме информациите собрани за вас со кој било член на нашата група на компании, вклучувајќи ги подружниците, нашата врвна холдинг компанија и нејзините подружници. На пример, ќе ги споделиме вашите лични информации со нашите поврзани компании за да ви ги обезбедиме нашите производи и услуги, каде што другите компании во нашата група вршат компоненти од целосната понуда на услуги.
 2. Даватели на услуги.  Ние споделуваме лични информации со трети страни и поединци кои извршуваат функции во наше име и ни помагаат да го водиме нашиот бизнис. На пример, давателите на услуги ни помагаат да извршуваме хостирање на веб-локации, услуги за одржување, управување со бази на податоци, веб-аналитика, маркетинг и други цели.
 3. Партнери за рекламирање.  Ние, исто така, може да ги споделиме личните информации собрани за вас со трети страни со кои сме партнери за рекламни кампањи, натпревари, специјални понуди или други настани или активности во врска со нашата услуга, или кои собираат информации за вашата активност на Услугата и други онлајн услуги за помогнете ни да ги рекламираме нашите производи и услуги и/или да користиме хаширани списоци на клиенти што ги споделуваме со нив за да ви испорачаме реклами до вас и до слични корисници на нивните платформи.
 4. Деловни трансфери.  Можеме да откриеме лични информации собрани за вас со трети страни во врска со која било деловна трансакција (или потенцијална трансакција) што вклучува спојување, продажба на акции или средства на компанијата, финансирање, стекнување, консолидација, реорганизација, продавање или распуштање на целото или на дел на нашиот бизнис (вклучително и во врска со стечај или слични постапки).
 5. Властите, органите за спроведување на законот и други.  Ние, исто така, може да ги откриеме информациите собрани за вас на органите за спроведување на законот, владините органи и приватните страни, доколку откривањето е неопходно за усогласување со кој било важечки закон или регулатива, како одговор на покана, судски налог, владина истрага или друг правен процес, или како што сметаме дека е неопходно за целите на усогласеноста и заштитата опишани во делот со наслов „Употреба на лични информации“ погоре.
 6. Професионални советници.  Можеме да ги споделиме вашите лични податоци со лица, компании или професионални фирми кои му даваат совети и консултации на Соренто за сметководствени, административни, правни, даночни, финансиски, наплата на долгови и други прашања.

МЕЃУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Некои компании од Соренто се со седиште во Соединетите Држави, а имаме даватели на услуги во Соединетите држави и други земји. Вашите лични податоци може да се собираат, користат и чуваат во Соединетите Американски Држави или на други локации надвор од вашата матична земја. Законите за приватност на локациите каде што ги обработуваме вашите лични информации можеби нема да бидат толку заштитнички како законите за приватност во вашата матична земја. Со обезбедување на вашите лични информации, каде што дозволува применливиот закон, вие конкретно и изрично се согласувате за таквото пренесување и обработка и собирањето, користењето и откривањето наведени овде или во кои било важечки услови за користење.

Европските корисници може да го погледнат делот подолу со наслов „Известување до европските корисници“ за дополнителни информации во врска со какви било преноси на вашите лични информации.

БЕЗБЕДНОСТ

Ниту еден метод на пренос преку интернет или метод на електронско складирање не е целосно безбеден. Иако користиме разумни напори за да ги заштитиме вашите лични информации од ризиците што ги предизвикува неовластен пристап или стекнување, не можеме да ја гарантираме безбедноста на вашите лични информации.

ДРУГИ СТРАНИЦИ И УСЛУГИ

Услугата може да содржи линкови до други веб-локации и онлајн услуги управувани од трети страни. Овие врски не се одобрување или претставување со кое сме поврзани, трета страна. Покрај тоа, нашата содржина може да биде вклучена на веб-страници или онлајн услуги што не се поврзани со нас. Ние не контролираме веб-страници или онлајн услуги од трети страни и не сме одговорни за нивните постапки. Другите веб-локации и услуги следат различни правила во врска со собирањето, користењето и споделувањето на вашите лични информации. Ве охрабруваме да ги прочитате политиките за приватност на другите веб-локации и онлајн услуги што ги користите.

ВАШИТЕ ИЗБОРИ

Во овој дел, ги опишуваме правата и изборите достапни за сите корисници.

 1. Промотивни е-пошта. Може да се откажете од е-пошта поврзани со маркетинг следејќи ги упатствата за откажување или отпишување на дното на е-поштата или со контактирање со нас како што е опишано подолу. Може да продолжите да добивате е-пораки поврзани со услуги и други немаркетиншки е-пораки.
 2. Колачињата. Ве молиме посетете ја нашата Колачиња за повеќе информации.
 3. Избори за рекламирање. Можете да ја ограничите употребата на вашите информации за рекламирање засновани на интерес со блокирање колачиња од трета страна во поставките на вашиот прелистувач, користејќи приклучоци/наставки на прелистувачот и/или користејќи ги поставките на вашиот мобилен уред за да ја ограничите употребата на ID за рекламирање поврзана со вашиот мобилен уред. Можете исто така да се откажете од рекламите засновани на интерес од компаниите кои учествуваат во следните програми за откажување од индустријата со посета на поврзаните веб-локации: иницијативата за мрежно рекламирање (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), Европската интерактивна алијанса за дигитално рекламирање (за европски корисници - http://www.youronlinechoices.eu/), и Алијансата за дигитално рекламирање (optout.aboutads.info). Поставките за откажување опишани овде мора да бидат поставени на секој уред и/или прелистувач за кој сакате да аплицираат. Имајте предвид дека ние исто така може да работиме со компании кои нудат свои механизми за откажување или не учествуваат во механизмите за откажување опишани погоре, така што дури и по откажувањето, сè уште може да добивате некои колачиња и реклами засновани на интерес од други компании. Ако се откажете од рекламите засновани на интерес, сепак ќе гледате реклами на интернет, но тие можеби се помалку релевантни за вас.
 4. Не следи. Некои прелистувачи може да се конфигурирани да испраќаат сигнали „Не следи“ до онлајн услугите што ги посетувате. Во моментов не реагираме на „Не следи“ или слични сигнали. За да дознаете повеќе за „Не следи“, посетете http://www.allaboutdnt.com.
 5. Одбивање да обезбеди информации. Треба да собираме лични податоци за да обезбедиме одредени услуги. Ако не ги дадете бараните информации, можеби нема да можеме да ги обезбедиме тие услуги.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЕВРОПСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Информациите дадени во овој дел се однесуваат само на поединци во Европската унија, Европската економска област и Обединетото Кралство (колективно, „Европа").

Освен ако не е поинаку наведено, упатувањата на „лични информации“ во оваа Политика за приватност се еквивалентни на „лични податоци“ регулирани со европското законодавство за заштита на податоците. 

 1. Контролер.  Онаму каде што е релевантно, контролорот на вашите лични информации опфатени со оваа Политика за приватност за целите на европското законодавство за заштита на податоците е субјектот од Соренто што ја обезбедува страницата или услугата.
 2. Правни основи за обработка. Правните основи на нашата обработка на вашите лични информации како што е опишано во оваа Политика за приватност ќе зависат од видот на личните информации и конкретниот контекст во кој ги обработуваме. Сепак, правните основи на кои вообичаено се потпираме се прикажани во табелата подолу. Ние се потпираме на нашите легитимни интереси како наша правна основа само кога тие интереси не се надминати од влијанието врз вас (освен ако имаме ваша согласност или нашата обработка е поинаку потребна или дозволена со закон). Ако имате прашања во врска со правната основа за тоа како ги обработуваме вашите лични податоци, контактирајте не на privacy@sorrentotherapeutics.com.
Цел на обработка (како што е опишано погоре во делот „Употреба на лични информации“)Правна основа
Да се ​​обезбеди услугатаОбработката е неопходна за извршување на договорот што го регулира нашето работење на Услугата или за преземање чекори што ќе ги побарате пред да ги вклучите нашите услуги. Онаму каде што не можеме да ги обработиме вашите лични податоци како што се бара да работиме со Услугата врз основа на договорна неопходност, ние ги обработуваме вашите лични податоци за оваа цел врз основа на нашиот легитимен интерес да ви ги обезбедиме производите или услугите до кои пристапувате и барате. 
Истражување и развојОбработката се заснова на нашите легитимни интереси во вршењето на истражување и развој како што е опишано во оваа Политика за приватност.
Директен маркетинг  Обработката се заснова на вашата согласност каде што таа согласност се бара со важечкиот закон. Онаму каде што таквата согласност не е потребна со важечкиот закон, ние ги обработуваме вашите лични информации за овие цели врз основа на нашите легитимни интереси за промовирање на нашиот бизнис и прикажување на вас приспособена релевантна содржина.
Рекламирање засновано на интересОбработката се заснова на вашата согласност каде што таа согласност се бара со важечкиот закон. Онаму каде што се потпираме на вашата согласност, имате право да ја повлечете во секое време на начин наведен кога се согласувате или во Услугата. 
За обработка на апликацииОбработката се заснова на нашите легитимни интереси во вршењето на истражување и развој како што е опишано во оваа Политика за приватност.
Да се ​​усогласат со законите и прописитеОбработката е неопходна за усогласување со нашите законски обврски или врз основа на нашите легитимни интереси при регрутирање и вработување. Во некои случаи, обработката може да се заснова и на вашата согласност. Онаму каде што се потпираме на вашата согласност, имате право да ја повлечете во секое време на начин наведен кога се согласувате или во Услугата. 
За усогласеност, спречување измами и безбедностОбработката е неопходна за усогласување со нашите законски обврски или врз основа на нашите легитимни интереси во заштитата на нашите или туѓи права, приватност, безбедност или имот.
Со Ваша согласностОбработката се заснова на ваша согласност. Онаму каде што се потпираме на вашата согласност, имате право да ја повлечете во секое време на начин наведен кога се согласувате или во Услугата. 
 1. Користете за нови цели. Можеме да ги користиме вашите лични податоци од причини што не се опишани во оваа Политика за приватност каде што тоа е дозволено со закон и причината е компатибилна со целта за која ги собравме. Ако треба да ги користиме вашите лични податоци за неповрзана цел, ќе ве известиме и ќе ја објасниме важечката правна основа. 
 2. Задржување. Ќе ги чуваме вашите лични податоци онолку долго колку што е потребно за да се исполни целта на собирање, вклучително и за целите на задоволување на какви било правни, сметководствени или барања за известување, за утврдување и одбрана на правни тврдења, за цели за спречување измами или додека е потребно да ги исполниме нашите законски обврски. 

  За да го одредиме соодветниот период на чување на личните информации, ја разгледуваме количината, природата и чувствителноста на личните информации, потенцијалниот ризик од штета од неовластена употреба или откривање на вашите лични информации, целите за кои ги обработуваме вашите лични информации и дали можеме да ги постигнеме тие цели преку други средства и важечките законски барања.
 3. Вашите права. Европските закони за заштита на податоците ви даваат одредени права во врска со вашите лични податоци. Може да побарате од нас да ги преземеме следните дејства во врска со вашите лични податоци што ги чуваме:
  • пристап. Ви даваме информации за нашата обработка на вашите лични податоци и ви даваме пристап до вашите лични информации.
  • Точно. Ажурирајте или исправете ги неточностите во вашите лични податоци.
  • Избришете. Избришете ги вашите лични податоци.
  • Пренос. Пренесете машински читлива копија од вашите лични информации на вас или на трета страна по ваш избор.
  • Ограничи. Ограничете ја обработката на вашите лични информации.
  • Објектот. Се спротивстави на нашето потпирање на нашите легитимни интереси како основа на нашата обработка на вашите лични информации што влијае на вашите права. 

   Можете да ги поднесете овие барања со контактирање на нас на privacy@sorrentotherapeutics.com или на поштенската адреса наведена подолу. Може да побараме конкретни информации од вас за да ни помогнете да го потврдиме вашиот идентитет и да го обработиме вашето барање. Применливиот закон може да бара или да ни дозволи да го одбиеме вашето барање. Ако го одбиеме вашето барање, ќе ви кажеме зошто, предмет на законски ограничувања. Ако сакате да поднесете жалба за нашата употреба на вашите лични податоци или нашиот одговор на вашите барања во врска со вашите лични податоци, можете да контактирате со нас или да поднесете жалба до регулаторот за заштита на податоци во вашата јурисдикција. Можете да го најдете вашиот регулатор за заштита на податоците овде
 4. Прекуграничен пренос на податоци. Ако ги пренесеме вашите лични податоци во земја надвор од Европа, така што од нас се бара да примениме дополнителни заштитни мерки за вашите лични податоци според европските закони за заштита на податоците, ние ќе го сториме тоа. Ве молиме контактирајте не за дополнителни информации за какви било такви трансфери или за специфичните заштитни мерки што се применуваат.

КОНТАКТИРАЈТЕ НА САД

Ако имате прашања или грижи во врска со нашата Политика за приватност или кое било друго прашање за приватност или безбедност, ве молиме е-пошта ни на privacy@sorrentotherapeutics.com или пишете ни на адресата подолу: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Место на директори
Сан Диего, Калифорнија 92121
ATTN: Правни