Mezenhimālā cilmes šūna

« Atpakaļ uz cauruļvadu

OQORY™ (COVI-MSC) (akūts respiratorā distresa sindroms — STI 8282)

Sorrento sāk OQORY™ (COVI-MSC) I fāzes izmēģinājumu pacientiem, kuri cieš no akūta respiratorā distresa sindroma (ARDS), kas saistīts ar COVID-19 un ko ir apstiprinājusi FDA.

Pirmās fāzes pētījuma galvenais mērķis ir novērtēt alogēnu taukaudu cilmes šūnu intravenozas infūzijas drošību pacientiem ar COVID-1 un elpošanas traucējumiem. Sekundārais mērķis ir novērtēt drošības un efektivitātes iznākuma mainīgo lielumu kopumu, lai sniegtu norādījumus par riska un ieguvuma attiecību pacientiem ar COVID-19 elpošanas traucējumiem.

Ir pierādīts, ka cilmes šūnas atbalsta simptomu izzušanu vairāku slimību gadījumos un var samazināt ilgtermiņa ietekmi, kas saistīta ar plaušu audu bojājumiem šiem pacientiem. MSC ir ārstēšanas metode ar augstu potenciālu, lai palīdzētu cīņā pret COVID-19 kā atsevišķa terapija vai sinerģijā ar citiem Sorrento produktu kandidātiem, tostarp mazām molekulām (abivertinibs vai salicyn-30) un neitralizējošām antivielām (STI- 1499 vai STI 2020).