ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ

ເຮັນຣີ-ຈີ

ເຮັນຣີ ຈີ

ປະທານ, ປະທານແລະຊີອີໂອ
Mike-Royal

Mike Royal

Chief Medical Officer
Elizabeth-Czerpak

Elizabeth Czerepak

ຮອງປະທານບໍລິຫານ, ຫົວຫນ້າການເງິນ, ຫົວຫນ້າທຸລະກິດ
Mark-Brunswick

Mark R. Brunswick

ຮອງ​ປະ​ທານ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ວຽກ​ງານ​ລະ​ບຽບ​ການ
Xiao-Xi

Xiao Xu

ປະທານ ACEA
shawn-sahebi

Shawn Sahebi

ຮອງປະທານອາວຸໂສຝ່າຍປະຕິບັດການການຄ້າ
Brian-Cooley

Brian Cooley

ຮອງປະທານອາວຸໂສ, ການສື່ສານຂອງບໍລິສັດແລະການພັດທະນາຢາ Lymphatic BU
Bill-Farley

Bill Farley

ຮອງປະທານຝ່າຍພັດທະນາທຸລະກິດ
Alexis-Nahama

Alexis Nahama

ຮອງປະທານອາວຸໂສ Neurotherapeutics BU