ຈຸລັງຕົ້ນ mesenchymal

« ກັບໄປທໍ່

OQORY™ (COVI-MSC) (Acute Respiratory Distress Syndrome – STI 8282)

Sorrento ກໍາລັງເຂົ້າສູ່ໄລຍະ I ການທົດລອງ OQORY™ (COVI-MSC) ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ທົນທຸກຈາກອາການຫາຍໃຈຍາກ (ARDS) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID-19, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກອະນາໄມໂດຍ FDA.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສຶກສາໄລຍະທີ 1 ແມ່ນເພື່ອປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງການສັກຢາທາງເສັ້ນປະສາດຂອງຈຸລັງ adipose allogeneic ໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດ COVID-19 ແລະໃນພາວະຫາຍໃຈຍາກ. ຈຸດປະສົງທີສອງແມ່ນເພື່ອປະເມີນຊຸດຂອງຕົວແປຜົນໄດ້ຮັບດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງ/ຜົນປະໂຫຍດໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ COVID-19.

ຈຸລັງລໍາຕົ້ນໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການແກ້ໄຂອາການຕ່າງໆໃນຫຼາຍໆພະຍາດແລະມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງເນື້ອເຍື່ອປອດສໍາລັບຄົນເຈັບເຫຼົ່ານີ້. MSC ເປັນຕົວແທນຂອງຮູບແບບການປິ່ນປົວທີ່ມີທ່າແຮງສູງທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບ COVID-19 ເປັນການປິ່ນປົວແບບຢືນຢູ່ຄົນດຽວ ຫຼືໃນການປະສົມປະສານກັບຜູ້ສະໝັກຜະລິດຕະພັນອື່ນໆໃນທໍ່ຂອງ Sorrento, ລວມທັງໂມເລກຸນຂະຫນາດນ້ອຍ (abivertinib ຫຼື salicyn-30) ແລະ antibodies neutralizing (STI- 1499 ຫຼື STI 2020).