ຕິດຕໍ່

Sorrento Therapeutics, Inc.

4955 ຜູ້ອໍານວຍການສະຖານທີ່
San Diego, CA 92121

ໂທ​ຫ້ອງ​ການ​: (858) 203-4100
Fax: (858) 203-4028

info@sorrentotherapeutics.com

ການທົດລອງທາງດ້ານການຊ່ວຍ
clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com

ນັກລົງທຶນ
invests@sorrentotherapeutics.com

ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທຸ​ລະ​ກິດ
business@sorrentotherapeutics.com

ການຮ້ອງຂໍສື່
mediarelations@sorrentotherapeutics.com