ДАР Т

« Куурга кайтуу

DAR T (Dimeric Antigen Receptor-T Cell)

Сорренто димердик антиген кабылдагычын Т-клетка рецепторуна (TCR) альфа чынжырынын туруктуу аймагына (TRAC) экспрессиялоо үчүн аларды генетикалык инженериялоо үчүн нормалдуу ден-соолукта донордон алынган Т-клеткаларды модификациялоо үчүн проприетардык нокаутка түшүрүү (KOKI) технологиясын колдонот. Ушундайча, TRAC талкаланат жана антиген анын локусуна кирет. 

Димердик антиген кабылдагыч (DAR) салттуу химерикалык антиген кабылдагыч (CAR) Т-клеткалар тарабынан колдонулган scFv ордуна Fab колдонот. Биз бул DAR клиникага чейинки изилдөөлөрдө көбүрөөк өзгөчөлүк, туруктуулук жана потенциалдуулук көрсөткөн деп ишенебиз.

Учурдагы CAR T Cell Technology

Кийинки ген димердик антиген рецепторунун (DAR) технологиясы

Sorrento-Graphics-DART