კარიერა

კარიერა Sorrento Therapeutics, Inc

Sorrento Therapeutics, Inc. არის თანაბარი შესაძლებლობების დამსაქმებელი და სთავაზობს კანდიდატებს მიმზიდველ ხელფასს და ყოვლისმომცველ შეღავათებს, რომელიც მოიცავს აქციების ოფციებს, სამედიცინო, სტომატოლოგიურ, სიცოცხლისა და ინვალიდობის დაზღვევას, 401 ათასი და ფასიან დასვენებას.