Áfram að skoða yfirlýsingar

« Aftur í Pipeline

Áfram að skoða yfirlýsingar

Upplýsingarnar sem veittar eru á þessari vefsíðu innihalda framsýnar upplýsingar og framsýnar yfirlýsingar (sameiginlega „framsýnar yfirlýsingar“ í skilningi gildandi verðbréfalaga, þ. umbótalög frá 1995) sem tengjast Sorrento Therapeutics, Inc. ("Sorrento"). Framsýnar yfirlýsingar endurspegla væntingar og skoðanir stjórnenda Sorrento varðandi framtíðarviðburði og gætu einnig endurspeglað áætlanir, markmið, markmið og verkefni stjórnenda Sorrento. Þessar framsýnu staðhæfingar tengjast ekki eingöngu sögulegum eða núverandi staðreyndum og þeim geta fylgt orð eins og „stefnt“, „búa fyrir,“ „trúa“, „gæti“, „áætla“, „búast“, „spá, “ „ætla,“ „getur,“ „áformað,“ „mögulegt“, „mögulegt,“ „vilja“ og önnur orð og hugtök með svipaða merkingu. Þessar yfirlýsingar tengjast meðal annars væntingum stjórnenda Sorrento varðandi áætlanir, markmið, stefnur, rekstrar- eða fjárhagsafkomu í framtíðinni, viðskiptaáætlanir og horfur og væntingar varðandi klínískar rannsóknir, þróunartímalínur, viðræður við eftirlitsyfirvöld, þróunaráætlanir, þróunarframbjóðendur og rannsóknarlyf í þróun hjá Sorrento og stefnumótandi samstarfsaðilum Sorrento. Framsýnar yfirlýsingarnar á þessari vefsíðu eru hvorki loforð né tryggingar og þú ættir ekki að treysta á þessar framsýnu yfirlýsingar vegna þess að þær fela í sér þekkta og óþekkta áhættu, óvissu og aðra þætti, sem margir hverjir eru utan stjórn Sorrento og sem gætu valda því að raunverulegar niðurstöður eru verulega frábrugðnar þeim sem gefnar eru upp eða gefið í skyn í þessum framsýnu yfirlýsingum. Slík áhætta og óvissa fela í sér, en takmarkast ekki við, áhrif almennra efnahagsaðstæðna, efnahagsaðstæðna í lífefnaiðnaðinum, breytingar á regluumhverfi, sveiflur á hlutabréfamarkaði, sveiflur í kostnaði, getu okkar til að þróa og vernda hugverk okkar og reka fyrirtæki okkar án þess að brjóta á hugverkaréttindum annarra, treysta á þriðja aðila og/eða samstarfssamninga fyrir árangursríka þróun og markaðssetningu á vörum okkar, breytingar á samkeppnislandslagi, breytingar á umönnunarstaðli fyrir hinar ýmsu vísbendingar sem Sorrento á hlut að máli og aðrar áhættur sem tilgreindar eru í ársskýrslu Sorrento á eyðublaði 10-K, auk annarra síðari skjala sem gerðar eru af og til hjá bandaríska verðbréfaeftirlitinu, sem eru aðgengilegar á www.sec.gov. Þessar áhættur og óvissuþættir gætu valdið því að framtíðarárangur, frammistaða eða árangur verði verulega frábrugðin þeim árangri, frammistöðu eða afrekum sem slíkar framsýnar yfirlýsingar tjá eða gefa í skyn. Slíkar niðurstöður, frammistöðu eða árangur fela í sér, en takmarkast ekki við, tímasetningu skráningar eða ljúka klínískum rannsóknum, niðurstöður klínískra rannsókna, tímasetningu og áhrif eftirlitsaðgerða, hlutfallslegan árangur eða skortur á árangri við þróun og öðlast eftirlitssamþykki Sorrento vöruframbjóðenda, árangur, virkni eða öryggi einhverra Sorrentos varaframbjóðenda, hæfni til að stækka, móta og framleiða nægilega góða framleiðsluhætti, klínískt magn eða markaðssetningarmagn Sorrento vöruframbjóðenda, og hlutfallslegur árangur eða skortur árangur í markaðssamþykki hvers kyns vöruframbjóðenda Sorrento. Lyfjaþróun og markaðssetning felur í sér mikla áhættu og aðeins fáir rannsóknar- og þróunaráætlanir leiða til markaðssetningar vöru. Niðurstöður í klínískum rannsóknum á fyrstu stigum eru kannski ekki til marks um fullar niðurstöður eða niðurstöður úr klínískum rannsóknum á síðari stigum eða stærri mælikvarða og tryggja ekki samþykki eftirlitsaðila.

Á þessari vefsíðu gætu stjórnendur Sorrento vísað í niðurstöður, áætlanir eða árangursmælingar sem eru ekki unnar í samræmi við almennt viðurkenndar reikningsskilareglur í Bandaríkjunum (“GAAP”) eins og greint er frá í SEC skráningum fyrirtækisins. Þessar niðurstöður, áætlanir eða frammistöðumælingar eru mælingar sem ekki eru reikningsskilareglur og eru ekki ætlaðar til að koma í stað eða koma í staðinn fyrir niðurstöður sem mældar eru samkvæmt GAAP og eru viðbót við reikningsskilaaðferðir sem greint er frá.

Þessar framsýnu yfirlýsingar tala aðeins frá þeim degi sem þær eru fyrst settar fram eða uppfærðar á þessari vefsíðu og Sorrento afsalar sér hér með hvers kyns áformum, skyldu, skyldu eða skuldbindingum til að endurskoða eða uppfæra framsýnar yfirlýsingar sem eru á þessari vefsíðu.