Օգտվելու կանոններ

« Վերադարձ դեպի Խողովակաշար

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 14 թվականի հունիսի 2021

Սույն Օգտագործման պայմանները («Օգտվելու կանոններ») մուտքագրվում է միջև Sorrento Therapeutics, Inc., մեր դուստր ձեռնարկությունների և դուստր ձեռնարկությունների անունից և անունից («SORRENTO, "" "us, "" "we," կամ "մեր») և դուք, կամ եթե ներկայացնում եք կազմակերպություն կամ այլ կազմակերպություն, այդ կազմակերպությունը կամ կազմակերպությունը (երկու դեպքում էլ՝ «դուք»): Սույն Օգտագործման պայմանները կարգավորում են ձեր մուտքը և/կամ օգտագործումը մեր կայքերի, հավելվածների և պորտալների, որոնք մենք գործում ենք, և որոնք հղում են կատարում սույն Օգտագործման պայմաններին (միասնական՝ «կայքի»), և Կայքի միջոցով միացված ծառայություններն ու ռեսուրսները (յուրաքանչյուրը «ծառայություն»Եւ հավաքականորեն«Ծառայություններ»): Սույն Օգտագործման պայմանները չեն տարածվում Sorrento-ի կողմից տրամադրվող այլ կայքերի և ծառայությունների վրա, ինչպիսիք են մեր կլինիկական փորձարկումները, հիվանդների լաբորատոր ծառայությունները կամ COVI-STIX արտադրանքները:

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՈՒՇԱԴԻՐ ԿԱՐԴԱԼ ԱՅՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ: ԸՆԹԱՑԵԼՈՎ ԿԱՅՔ ԵՎ ՄՈՒՏՍԵԼՈՎ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ՝ ԴՈՒՔ ՀԱՅՏՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ (1) ԿԱՐԴԱՑԵԼ, ՀԱՍԿԱՑԵԼ ԵՔ և ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ ՊԱՀԱՆՋՎԵԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ, (2) ԴՈՒՔ ՕՐԵՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔ ԵՔ ՍՈՐՐԵՆՏՈ, ԵՎ (3) ԴՈՒ ԻՍԿ ԻՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՔ ՄՏՆԵԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԱՆՁՆԱԿ ԿԱՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ անունից, ՈՐՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ ԱՆՎԱՆԵԼ ԵՔ ԱՅԴ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ: ՏԵՐՄԻՆ «ԴՈՒ» ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻՆ, ՈՐՊԵՍ ԿԻՐԱՌՈՒՄ Է:  ԵԹԵ ԴՈՒ ՉԵՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎԵԼՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ, ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՉՄՏԱՆԵԼ ԿԱՅՔ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՉԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ.

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ նկատի ունեցեք, որ ԱՅՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԻ ԵՆ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՍՈՐՐԵՆՏՈ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ՀԱՅՈՑՈՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ: Sorrento-ն ձեզ կտեղեկացնի սույն Օգտագործման պայմանների ցանկացած փոփոխության առկայության մասին՝ տեղադրելով այդ փոփոխությունները Կայքում, Օգտագործման պայմանների վերևում նշված ամսաթիվը փոխելով և/կամ կայքի կամ այլ միջոցների միջոցով ձեզ ծանուցում տրամադրելով: (այդ թվում՝ ձեզ ծանուցում ուղարկելով Սորենտոյին տրամադրված ցանկացած էլ.փոստի հասցեին): Եթե ​​այլ բան նշված չէ, ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ է մտնելու անմիջապես Կայքում տեղադրվելուց կամ նման ծանուցման առաքումից հետո: Դուք կարող եք դադարեցնել Օգտագործման պայմանները, ինչպես սահմանված է ստորև, եթե դեմ եք նման փոփոխություններին: Այնուամենայնիվ, կհամարվի, որ դուք համաձայնել եք ցանկացած և բոլոր փոփոխություններին Կայքի կամ Ծառայությունների շարունակական օգտագործման միջոցով՝ նման ծանուցման ժամանակահատվածից հետո: ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ Պարբերաբար ՍՏՈՒԳԵԼ ԿԱՅՔԸ՝ ԱՅԴ ՆԵՐԿԱՅԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԴԻՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

Որոշ Ծառայությունների ձեր օգտագործումը և դրանց մասնակցությունը կարող են ենթարկվել լրացուցիչ պայմանների, ներառյալ՝ Sorrento-ի և ձեր գործատուի կամ կազմակերպության միջև գործող ցանկացած պայմաններ, ինչպես նաև ցանկացած պայմաններ, որոնք ներկայացված են ձեզ ընդունելու համար, երբ դուք օգտագործում եք լրացուցիչ Ծառայություն («Լրացուցիչ պայմաններ»): Եթե ​​Օգտագործման պայմանները հակասում են Լրացուցիչ պայմաններին, ապա Լրացուցիչ պայմանները պետք է վերահսկեն այդ Ծառայության նկատմամբ: Օգտագործման պայմանները և ցանկացած կիրառելի Լրացուցիչ պայմաններ սույն հոդվածում նշված են որպես «Համաձայնություն».

ՍՈՐՐԵՆՏՈ ՀԱՏՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

 1. Թույլատրվող օգտագործում. Կայքը, ծառայությունները և տեղեկատվությունը, տվյալները, պատկերները, տեքստը, ֆայլերը, ծրագրակազմը, սցենարները, գրաֆիկան, լուսանկարները, ձայները, երաժշտությունը, տեսանյութերը, աուդիովիզուալ համակցությունները, ինտերակտիվ գործառույթները և այլ նյութեր (միասնական՝ «Պարունակություն») հասանելի է Կայքում կամ Ծառայությունների միջոցով (այդպիսի բովանդակություն, Կայքի և Ծառայությունների հետ միասին, յուրաքանչյուրը «Սորենտո սեփականություն», և հավաքականորեն, ի «Sorrento Properties») պաշտպանված են հեղինակային իրավունքի մասին օրենքներով ամբողջ աշխարհում: Համաձայնագրի համաձայն՝ Sorrento-ն ձեզ տրամադրում է սահմանափակ արտոնագիր՝ մուտք գործելու և օգտագործելու Sorrento Properties-ը բացառապես ձեր անձնական կամ ներքին բիզնես նպատակների համար: Եթե ​​Sorrento-ի կողմից այլ բան նախատեսված չէ առանձին լիցենզիայում, ձեր իրավունքը՝ օգտագործելու Sorrento-ի ցանկացած և բոլոր հատկությունները ենթակա են Համաձայնագրի: 
 2. Ընտրվելու իրավունք. Դուք հաստատում եք, որ չափահաս եք՝ պարտադիր պայմանագիր կնքելու համար և անձ չեք, որն արգելված է օգտագործել Sorrento Properties-ը Միացյալ Նահանգների, ձեր բնակության վայրի կամ որևէ այլ կիրառելի իրավասության օրենքների համաձայն: Դուք հաստատում եք, որ դուք կա՛մ ավելի քան 18 տարեկան եք, կա՛մ ազատված անչափահաս եք, կա՛մ ունեք ծնողի կամ խնամակալի օրինական համաձայնությունը և լիովին ի վիճակի և իրավասու եք մտնելու սահմանված պայմանները, պայմանները, պարտավորությունները, հաստատումները, ներկայացուցչությունները և երաշխիքները: սույն Օգտագործման պայմաններով և Համաձայնագրով, որտեղ կիրառելի է, և պահպանել և պահպանել Համաձայնագիրը: Ամեն դեպքում, դուք հաստատում եք, որ տասնվեց (16) տարեկանից բարձր եք, քանի որ Sorrento Properties-ը նախատեսված չէ 16 տարեկանից ցածր երեխաների համար: Եթե մինչև 16 տարեկան եք, ապա խնդրում ենք մի մուտք գործեք և մի օգտագործեք Sorrento Properties-ը:
 3. Որոշակի սահմանափակումներ:  Օգտագործման պայմաններով ձեզ տրված իրավունքները ենթակա են հետևյալ սահմանափակումների. Sorrento Properties-ը, ներառյալ Կայքը, (բ) դուք չպետք է շրջանակեք կամ օգտագործեք շրջանակային տեխնիկա՝ կցելու Sorrento-ի որևէ ապրանքանիշ, պատկերանշան կամ այլ Sorrento հատկություններ (ներառյալ պատկերներ, տեքստ, էջի դասավորություն կամ ձև); (գ) Դուք չպետք է օգտագործեք որևէ մետապիտակ կամ այլ «թաքնված տեքստ»՝ օգտագործելով Sorrento-ի անունը կամ ապրանքային նշանները. (դ) դուք չպետք է փոփոխեք, թարգմանեք, հարմարեցնեք, միաձուլեք, պատրաստեք ածանցյալ աշխատանքներ, ապամոնտաժեք, կազմաքանդեք, հակադարձ կազմեք կամ հակադարձ ինժեներեք Sorrento Properties-ի որևէ մաս, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերոհիշյալ սահմանափակումները ուղղակիորեն արգելված են կիրառելի օրենքով. (ե) դուք չպետք է օգտագործեք որևէ ձեռնարկ կամ ավտոմատացված ծրագրակազմ, սարքեր կամ այլ գործընթացներ (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով սարդերով, ռոբոտներով, քերիչներով, սողնիչներով, ավատարներով, տվյալների արդյունահանման գործիքներով և այլն) ցանկացած ցանցից տվյալներ «քերելու» կամ ներբեռնելու համար։ Կայքում պարունակվող էջերը (բացառությամբ այն, որ մենք հանրային որոնման համակարգերի օպերատորներին տրամադրում ենք չեղյալ համարվող թույլտվություն՝ օգտագործելու սարդերը՝ նյութերը Կայքից պատճենելու համար միայն այն նպատակով և այն չափով, որն անհրաժեշտ է նյութերի հանրությանը հասանելի որոնելի ինդեքսներ ստեղծելու համար, բայց ոչ նման նյութերի պահոցներ կամ արխիվներ); (զ) դուք չպետք է մուտք գործեք Sorrento Properties՝ նմանատիպ կամ մրցակցային կայք, հավելված կամ ծառայություն ստեղծելու համար. (է) բացառությամբ սույն հոդվածում հստակ նշվածի, Sorrento Properties-ի ոչ մի մաս չի կարող պատճենվել, վերարտադրվել, տարածվել, վերահրատարակվել, ներբեռնվել, ցուցադրվել, տեղադրվել կամ փոխանցվել որևէ ձևով կամ որևէ կերպ. (ը) դուք չպետք է հեռացնեք կամ ոչնչացնեք հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումները կամ այլ սեփականության նշումներ, որոնք պարունակվում են Sorrento Properties-ում կամ դրանցում. (i) դուք չպետք է անձնավորեք կամ խեղաթյուրեք ձեր պատկանելությունը որևէ անձի կամ կազմակերպության: Sorrento Properties-ի ցանկացած ապագա թողարկում, թարմացում կամ այլ հավելում ենթակա է Օգտագործման պայմաններին: Sorrento-ն, նրա մատակարարները և ծառայություններ մատուցողները վերապահում են Օգտագործման պայմաններով չտրամադրված բոլոր իրավունքները: Sorrento-ի որևէ սեփականության ցանկացած չարտոնված օգտագործում դադարեցնում է Sorrento-ի կողմից Օգտագործման պայմանների համաձայն տրված լիցենզիաները:
 4. Օգտագործեք Sorrento-ի հաճախորդների կողմից:  Եթե ​​դուք Sorrento-ի հաճախորդ եք, որը մուտք է գործում կամ օգտագործում Կայք կամ ծառայություններ, ներառյալ մեր հաճախորդների պորտալը, դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ (ա) Sorrento Properties-ն օգտագործելիս դուք կհամապատասխանեք բոլոր կիրառելի օրենքներին և կանոնակարգերին, ներառյալ, որտեղ կիրառելի է, Առողջության ապահովագրությունը: Դյուրաշարժության և հաշվետվողականության ակտը և դրա կիրառող կանոնակարգերը և գաղտնիության և տվյալների պաշտպանության այլ օրենքները, և (բ) դուք մեզ չեք տրամադրի որևէ տեղեկատվություն, ներառյալ անձնական տվյալները և պաշտպանված առողջական տվյալները, որոնց համար դուք չունեք պահանջվող թույլտվություններ կամ համաձայնություններ: Դուք նաև ընդունում և համաձայնում եք, որ դուք, և ոչ Սորենտոն, պատասխանատու եք ապահովելու համար, որ բոլոր անհրաժեշտ բացահայտումները տրամադրվել են, և բոլոր անհրաժեշտ համաձայնությունները և/կամ թույլտվությունները ստացվել են հիվանդներից, որոնք կարող են պահանջվել գաղտնիության և տվյալների պաշտպանության գործող օրենքներով և ձեր իրավասության կանոնակարգերը: Sorrento-ի գաղտնիության պրակտիկայի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես մեր Գաղտնիության քաղաքականություն.
 5. Անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծրագրային ապահովում.  Դուք պետք է տրամադրեք բոլոր սարքավորումները և ծրագրակազմը, որն անհրաժեշտ է Sorrento Properties-ին միանալու համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանով, շարժական սարքը, որը հարմար է Sorrento Properties-ին միանալու և օգտագործելու համար, այն դեպքերում, երբ Ծառայություններն առաջարկում են շարժական բաղադրիչ: Դուք բացառապես պատասխանատու եք ցանկացած վճարների համար, ներառյալ ինտերնետ կապը կամ բջջային կապի վճարները, որոնք դուք կրում եք Sorrento Properties-ին մուտք գործելու ժամանակ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Sorrento Properties.  Դուք համաձայնում եք, որ Sorrento-ն և նրա մատակարարները պատկանում են Sorrento Properties-ի նկատմամբ բոլոր իրավունքները, իրավունքներն ու շահերը: Դուք չեք հեռացնի, փոխի կամ թաքցնի հեղինակային իրավունքի, ապրանքանիշի, ծառայության նշանի կամ այլ սեփականության իրավունքի մասին ծանուցումներ, որոնք ներառված կամ ուղեկցվում են Sorrento Properties-ում: Դուք համաձայնում եք, որ իրավունք, վերնագիր կամ շահ չունեք որևէ Բովանդակության նկատմամբ, որը հայտնվում է Sorrento Properties-ում կամ դրա մեջ:
 2. Ապրանքանիշեր:  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento-ն, Sorrento-ի պատկերանշանը, ցանկացած դուստր ձեռնարկության անվանումները և պատկերանշանները, ինչպես նաև բոլոր հարակից գրաֆիկները, լոգոները, սպասարկման նշանները, պատկերակները, առևտրային հագուստը և ապրանքային անունները, որոնք օգտագործվում են Sorrento-ի որևէ հատկության վրա կամ դրա հետ կապված, Sorrento-ի կամ նրա դուստր ձեռնարկությունների ապրանքային նշաններն են և կարող են: չպետք է օգտագործվի առանց Sorrento-ի նախնական գրավոր թույլտվության: Այլ ապրանքային նշաններ, սպասարկման նշաններ և ֆիրմային անվանումներ, որոնք կարող են հայտնվել Sorrento Properties-ում կամ դրանցում, իրենց համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են: Եթե ​​դուք օգտագործում եք նյութերը կամ ապրանքանիշերը Sorrento Properties-ում կամ դրանցում որևէ կերպ, որը հստակորեն թույլատրված չէ այս բաժնում, դուք խախտում եք մեզ հետ ձեր համաձայնագիրը և կարող եք խախտել հեղինակային իրավունքը, ապրանքանիշը և այլ օրենքներ: Այդ դեպքում մենք ավտոմատ կերպով չեղարկում ենք Ձեր թույլտվությունը՝ օգտագործելու Ընկերության Հատկությունները: Նյութերի անվանումը մնում է մեզ մոտ կամ Ընկերության գույքում պարունակվող նյութերի հեղինակներին: Բոլոր իրավունքները, որոնք ուղղակիորեն տրված չեն, վերապահված են:
 3. Հետադարձ կապ:  Դուք համաձայնում եք, որ ցանկացած գաղափարների, առաջարկների, փաստաթղթերի և/կամ առաջարկների ներկայացումը Sorrento-ին իր առաջարկությունների, արձագանքների, վիքիի, ֆորումի կամ նմանատիպ էջերի միջոցով («Հետադարձ կապ») գտնվում է ձեր սեփական ռիսկով, և որ Sorrento-ն որևէ պարտավորություն չունի (ներառյալ առանց սահմանափակման գաղտնիության պարտավորությունները)՝ կապված նման Հետադարձ կապի հետ: Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ ունեք բոլոր իրավունքները, որոնք անհրաժեշտ են Հետադարձ կապ ուղարկելու համար: Սույնով դուք Sorrento-ին տրամադրում եք ամբողջությամբ վճարովի, առանց հոնորարների, հավերժական, անվերադարձելի, ամբողջ աշխարհում, ոչ բացառիկ և լիովին ենթակալիցենզավորվող իրավունք և լիցենզիա օգտագործելու, վերարտադրելու, կատարելու, ցուցադրելու, տարածելու, հարմարեցնելու, փոփոխելու, վերաձևաչափելու, ածանցյալ ստեղծելու իրավունք: աշխատանքները և այլ կերպ առևտրային կամ ոչ առևտրային կերպով շահագործել ցանկացած ձևով, ցանկացած և բոլոր Հետադարձ կապը և ենթալիցենզավորել վերոհիշյալ իրավունքները՝ կապված Sorrento Properties-ի և/կամ Sorrento-ի բիզնեսի շահագործման և պահպանման հետ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՊԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ

Որպես օգտագործման պայման՝ դուք համաձայնում եք չօգտագործել Sorrento Properties-ը որևէ նպատակով, որն արգելված է Համաձայնագրով կամ կիրառելի օրենքով: Դուք չպետք է (և թույլ չեք տա որևէ երրորդ կողմի) որևէ գործողություն ձեռնարկել Sorrento Properties-ի կամ միջոցով, որը. (ii) անօրինական է, սպառնալից, վիրավորական, անհանգստացնող, զրպարտիչ, զրպարտող, խաբեբայական, խարդախ, ուրիշի գաղտնիությունը ներխուժող, վիրավորական, անպարկեշտ, պոռնոգրաֆիկ, վիրավորական կամ սրբապղծություն. (iii) խթանում է մոլեռանդությունը, ռասիզմը, ատելությունը կամ վնասը որևէ անհատի կամ խմբի նկատմամբ. (iv) իրենից ներկայացնում է չարտոնված կամ չպահանջված գովազդ, անպետք կամ զանգվածային էլ. (v) ներառում է առևտրային գործունեություն և/կամ վաճառք՝ առանց Սորենտոյի նախնական գրավոր համաձայնության. (vi) նմանակում է ցանկացած անձի կամ կազմակերպության, ներառյալ Սորենտոյի ցանկացած աշխատակից կամ ներկայացուցիչ. (vii) խախտում կամ խրախուսում է ցանկացած վարքագիծ, որը կխախտի որևէ գործող օրենք կամ կանոնակարգ կամ կառաջացնի քաղաքացիական պատասխանատվություն. (viii) միջամտում է կամ փորձում է միջամտել Sorrento Properties-ի պատշաճ գործունեությանը կամ օգտագործում է Sorrento Properties-ը որևէ կերպ, որը ուղղակիորեն թույլատրված չէ Համաձայնագրով. կամ (ix) փորձեր ներգրավվել կամ ներգրավվել ցանկացած պոտենցիալ վնասակար գործողությունների, որոնք ուղղված են Sorrento Properties-ի դեմ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Sorrento Properties-ի անվտանգության որևէ առանձնահատկություն խախտելու կամ խախտելու փորձով, օգտագործելով ձեռքով կամ ավտոմատացված ծրագրակազմ կամ մուտք գործելու այլ միջոցներ: Sorrento Properties-ում պարունակվող ցանկացած էջ, «քերծել», «սողալ» կամ «spider»՝ Sorrento Properties-ում վիրուսներ, ճիճուներ կամ նմանատիպ վնասակար կոդ ներմուծելով կամ որևէ այլ օգտվողի, հյուրընկալողի կամ հյուրընկալողի կողմից Sorrento Properties-ի օգտագործմանը միջամտելու կամ միջամտելու փորձի միջոցով: ցանցի, այդ թվում՝ գերբեռնվածության, «ջրհեղեղի», «սպամի», «փոստի ռմբակոծման» կամ Sorrento Properties-ի «վթարի» միջոցով:

Հետաքննություններ

Sorrento-ն կարող է, բայց պարտավոր չէ ցանկացած պահի վերահսկել կամ վերանայել Sorrento Properties-ը: Եթե ​​Sorrento-ն իմանա Համաձայնագրի որևէ դրույթի ձեր կողմից հնարավոր խախտումների մասին, Sorrento-ն իրեն իրավունք է վերապահում հետաքննել այդպիսի խախտումները, և Sorrento-ն կարող է, իր հայեցողությամբ, անմիջապես դադարեցնել Sorrento Properties-ի օգտագործման լիցենզիան ամբողջությամբ կամ մասամբ, առանց ձեզ նախապես ծանուցելու:

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՀԱՏՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Sorrento Properties-ը կարող է պարունակել հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքեր և/կամ հավելվածներ («Երրորդ կողմի հատկություններ»): Երբ սեղմում եք երրորդ կողմի սեփականության հղման վրա, մենք ձեզ չենք նախազգուշացնի, որ դուք լքել եք Sorrento Properties-ը և ենթակա եք մեկ այլ կայքի կամ նպատակակետի պայմաններին (ներառյալ գաղտնիության քաղաքականությանը): Նման Երրորդ Կողմի սեփականությունները չեն գտնվում Sorrento-ի վերահսկողության տակ, և մենք պատասխանատվություն չենք կրում Երրորդ կողմի որևէ գույքի համար: Sorrento-ն տրամադրում է այս Երրորդ Կողմի Հատկությունները միայն հարմարության համար և չի վերանայում, հաստատում, վերահսկում, հաստատում, երաշխավորում կամ որևէ հայտարարություն չի անում Երրորդ կողմի հատկությունների կամ դրա հետ կապված որևէ ապրանքի կամ ծառայության վերաբերյալ: Դուք օգտագործում եք երրորդ կողմի հատկությունների բոլոր հղումները ձեր ռիսկով: Երբ դուք լքում եք մեր կայքը, Օգտագործման պայմաններն այլևս չեն կառավարվում: Դուք պետք է վերանայեք կիրառելի պայմաններն ու քաղաքականությունը, ներառյալ՝ գաղտնիության և տվյալների հավաքագրման գործելակերպը, Երրորդ կողմի ցանկացած հատկության մասին, և կատարեք այն հետաքննությունը, որը ձեզ անհրաժեշտ կամ տեղին է թվում, նախքան որևէ երրորդ կողմի հետ որևէ գործարք կատարելը: Օգտագործելով Sorrento Properties-ը, դուք բացահայտորեն ազատում եք Sorrento-ին ցանկացած և ամբողջ պատասխանատվությունից, որը բխում է Երրորդ կողմի ցանկացած գույքի օգտագործումից: 

Փոխհատուցում

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել և պահել Sorrento-ին, նրա ծնողներին, դուստր ձեռնարկություններին, մասնաճյուղերին, սպաներին, աշխատակիցներին, գործակալներին, գործընկերներին, մատակարարներին և արտոնագրողներին (յուրաքանչյուրը «Sorrento Party» և միասին՝ «Sorrento Party») անվնաս ցանկացած կորուստներից, ծախսերից: , պարտավորություններ և ծախսեր (ներառյալ խելամիտ փաստաբանների վճարները), որոնք վերաբերում են կամ բխում են ստորև նշվածներից որևէ մեկից և դրանցից. (բ) Ձեր կողմից Համաձայնագրի խախտումը. (գ) մեկ այլ կողմի, ներառյալ ցանկացած այլ օգտվողի իրավունքի ձեր խախտումը. կամ (դ) ձեր կողմից ցանկացած կիրառելի օրենքների, կանոնների կամ կանոնակարգերի խախտում: Sorrento-ն իրավունք է վերապահում իր հաշվին ստանձնել բացառիկ պաշտպանություն և վերահսկողություն ցանկացած հարցի նկատմամբ, որը այլ կերպ ենթակա է փոխհատուցման ձեր կողմից, որի դեպքում դուք լիովին կհամագործակցեք Sorrento-ի հետ ցանկացած հասանելի պաշտպանություն հաստատելու համար: Այս դրույթը չի պահանջում, որ դուք փոխհատուցեք Սորենտո Կողմերից որևէ մեկին այդ կողմի կողմից որևէ անբարեխիղճ առևտրային պրակտիկայի համար կամ այդ կողմի խարդախության, խաբեության, կեղծ խոստման, խեղաթյուրման կամ թաքցնելու, ճնշելու կամ որևէ էական փաստի բացթողման համար՝ կապված սույն Ծառայությունների հետ կապված: . Դուք համաձայնում եք, որ այս բաժնի դրույթները կպահպանվեն Պայմանագրի ցանկացած դադարեցման և/կամ Sorrento Properties-ի ձեր մուտքի համար:

ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ

ԴՈՒ ՀԱՅՏՆԻ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՔ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԿԻՐԱՌՈՂ ՕՐԵՆՔՈՎ ԹՈՒՅԼՏՎԱԾ ՉԱՓՈՎ, ՍՈՐՐԵՆՏՈ ՀԱՏՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՆՔ ՁԵՐ ՄԻԱՅՆ ՌԻՍՏԱՆԿՈՂՈՒԹՅԱՆ, ԻՍԿ ՍՈՐՐԵՆՏՈ ԳՈՒՅՔԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ» ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ: Sorrento կուսակցությունները բացահայտորեն մերժում են ցանկացած տեսակի բոլոր երաշխիքները, ներկայացուցչությունները եւ պայմանները, անկախ նրանից, թե արտահայտված կամ ենթադրյալ, ներառյալ, այլեւ առանձին նպատակի եւ ոչ խախտման պայմանները SORRENTO PROPERTIES. ՍՈՐՐԵՆՏՈԻ ԿՈՂՄԵՐԸ ԵՐԱՇԽԻՔ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆ ՉՈՒՆՈՒՄ, ՈՐ. (Բ) ԿԱՅՔ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԿԼԻՆԻ ԱՆԸՆԴԱՃԱՐ ԿԱՄ ՁԵՐ ՍՈՐՐԵՆՏՈ ՀԱՏՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԼԻՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ, ԱՊԱՀՈՎ ԿԱՄ ՍԽԱԼՆԵՐԻՑ. (C) ՍՈՐՐԵՆՏՈ-Ի ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԼԻՆԵՆ ՃՇՄԱՐԻՏ, ՀՈՒՍԱԼԻ, ԼՐԱՑՎԱԾ, ՕԳՏԱԿԱՐ ԿԱՄ ՃԻՇՏ. (Դ) ԿԱՅՔԸ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԿԼԻՆԻ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՄ ՏԵՂԻ. (E) ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԹԵՐ ԿԱՄ ՍԽԱԼՆԵՐ ԿՈՒՂՂՎԵՆ. ԿԱՄ (Զ) ՈՐ ԿԱՅՔԸ ԱԶԱՏ Է ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼ ՎՆԱՍՏԱՐ ԲԱՂԱՓԱԿԻՉՆԵՐԻՑ: ՍՈՐՐԵՆՏՈԻՑ ՍՏԱՆԱՑՎԱԾ ՈՉ ՄԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԱՎՈՐ, ԹԵ ԳՐԱՎՈՐ, ՍՏԱՆԱՑՎԱԾ ՍՈՐՐԵՆՏՈԻՑ ԹԵ ՍՈՐՐԵՆՏՈ ՀԱՏՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՉԻ ՍՏԵՂԾՎԻ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔ, ՈՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐ ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՅՍՏԵՂ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

ԴՈՒ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՔ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՍՈՐՐԵՆՏՈ ԿՈՂՄԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐԿԻՆ ՇԱՀՈՒԹՅԱՆ, ԵԿԱՄՈՒՏ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՆուղղակի, պատահական, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ, ԱՆՀԵՏԱԴԻՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ, ՓՈԽԱՐԻՆԱԿՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, ԱՄԵՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՍՈՐՐԵՆՏՈ ԿՈՂՄԵՐԻՆ, ԹԵ ՈՉ ՏԵՂԵԿԱՑՎԵԼ ԵՆ ՆԱԽԱՊԱՏՎԱԾ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԲԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՄ ՀԵՏ ԿԱՊ: ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, որը բխում է հետևյալից. (Բ) ՓՈԽԱՐԻՆԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, որոնք ԱՐԴՅՈՒՆՔ ԵՆ ՄՏՐՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՆՎԱԾ ԿԱՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ. (Գ) ՁԵՐ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՉԼԻՕՐՎԱԾ ՄՈՒՏՔ ԿԱՄ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՅՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ/ԿԱՄ ՊԱՀՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. (Դ) ՍՈՐՐԵՆՏՈ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՎԱՐՔԸ. (E) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՐ ՄԱՏՉԵԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՄ ԳՈՒՅՔԻ ՎՆԱՍ, ԻՆՉ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՉ ԲՆՈՒԹՅԱՆ. (Զ) ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԱՄ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐՁՈՒՄԸ ԿԱՄ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ. (G) ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՍԱՀՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԻՐՈՒՍ, ՏՐՈՅԱԿԱՆ ՁԻ ԿԱՄ ՆՄԱՆԻՔՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՀԱՆՁՆՎԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԱՄ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԿՈՂՄԻՑ. (H) ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՍԽԱԼ ԿԱՄ ԲՑՈՒՄ. ԵՎ/ԿԱՄ (ես) ՍՈՐՐԵՆՏՈԻ ՀԱՏՈՒԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ԽՆԴԻ՝ ՀԻՄՆՎԱԾ Է ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ԴԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ (ՆԱՌԱՑՎԱԾ ԱՆՀԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ տեսության: ՈՉ մի պարագայի ՍՈՐՐԵՆՏՈ ԿՈՂՄԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ՁԵՐ ԱՌԱՋ 100 դոլարից ավելի: Այն դեպքում, երբ ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ ՎԵՐՈՎ ՆՇՎԱԾ ՉԱՓՈՎ, ՄԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՄԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԻ ՕՐԵՆՔՎԱԾ ՉԱՓՈՎ: ԴՈՒ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ վերը նշված ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ՍՈՐՐԵՆՏՈԻ ԵՎ ՁԵՐ ՄԻՋԵՎ ՍԱԿԱՐԿՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐՆ ԵՆ:

Տերմին և սահմանում

 1. Ժամկետ  Օգտագործման պայմանները սկսվում են այն օրվանից, երբ դուք ընդունում եք դրանք (ինչպես նկարագրված է վերը նշված նախաբանում) և մնում են ամբողջությամբ և ուժի մեջ, մինչ դուք օգտագործում եք Sorrento Properties-ը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ավելի վաղ դադարեցվել է այս բաժնի համաձայն:
 2. Ծառայությունների դադարեցում Sorrento-ի կողմից:  Sorrento-ն իրեն իրավունք է վերապահում դադարեցնել կամ արգելափակել ցանկացած օգտվողի մուտքը դեպի Sorrento Properties կամ Ծառայություններ ցանկացած ժամանակ՝ առանց պատճառի, առանց ծանուցման: Ձեր մուտքը կարող է դադարեցվել պատճառներից ելնելով, ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում դրանով (ա) եթե դուք կամ ձեր կազմակերպությունը չկարողանաք ժամանակին վճարել Ծառայությունների համար, եթե կիրառելի է, (բ) եթե դուք էականորեն խախտել եք Համաձայնագրի որևէ դրույթ, կամ (գ) եթե Սորենտոյից պահանջվում է դա անել օրենքով (օրինակ, երբ Ծառայությունների մատուցումն անօրինական է կամ դառնում է անօրինական): Դուք համաձայնում եք, որ բոլոր պատճառներով դադարեցումները պետք է կատարվեն Sorrento-ի հայեցողությամբ, և որ Sorrento-ն պատասխանատվություն չի կրում ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև՝ Sorrento-ի Հատկությունների կամ Ծառայությունների ձեր մուտքի ցանկացած դադարեցման համար:
 3. Ծառայությունների դադարեցում Ձեր կողմից:  Եթե ​​ցանկանում եք դադարեցնել Sorrento-ի կողմից տրամադրվող Ծառայությունները, կարող եք դա անել՝ ցանկացած ժամանակ ծանուցելով Sorrento-ին: Ձեր ծանուցումը պետք է գրավոր ուղարկվի Սորենտոյի ստորև նշված հասցեով:
 4. Դադարեցման ազդեցությունը.  Դադարեցումը կարող է հանգեցնել Sorrento Properties-ի կամ Ծառայությունների ցանկացած հետագա օգտագործման արգելքի: Ծառայությունների ցանկացած մասի դադարեցումից հետո Ծառայությունների այդ մասից օգտվելու ձեր իրավունքը ավտոմատ կերպով անմիջապես կդադարեցվի: Sorrento-ն որևէ պատասխանատվություն չի կրի ձեր առջև որևէ կասեցման կամ դադարեցման համար: Օգտագործման պայմանների բոլոր դրույթները, որոնք իրենց բնույթով պետք է պահպանվեն, պահպանում են Ծառայությունների դադարեցումը, ներառյալ առանց սահմանափակման, սեփականության իրավունքի դրույթները, երաշխիքներից հրաժարվելը և պատասխանատվության սահմանափակումները:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐ

Sorrento Properties-ը հասանելի է աշխարհի տարբեր երկրներից և կարող է պարունակել հղումներ այն Ծառայություններին և Բովանդակությանը, որոնք հասանելի չեն ձեր երկրում: Այս հղումները չեն նշանակում, որ Սորենտոն մտադիր է հայտարարել այդպիսի Ծառայություններ կամ բովանդակություն ձեր երկրում: Sorrento Properties-ը վերահսկվում և առաջարկվում է Sorrento-ի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող իր հաստատություններից: Sorrento-ն չի պնդում, որ Sorrento Properties-ը տեղին է կամ հասանելի այլ վայրերում օգտագործելու համար: Ավելին, Ծառայության որոշ հատվածներ կարող են թարգմանվել այլ լեզուներով, սակայն Sorrento-ն որևէ հայտարարություն կամ երաշխիք չի տալիս այդ թարգմանությունների բովանդակության, ճշգրտության կամ ամբողջականության վերաբերյալ: Նրանք, ովքեր մուտք են գործում կամ օգտագործում են Sorrento Properties-ը այլ երկրներից, դա անում են իրենց կամքով և պատասխանատու են տեղական օրենսդրության պահպանման համար: 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 1. Էլեկտրոնային հաղորդակցություն  Ձեր և Sorrento-ի միջև հաղորդակցությունը կարող է իրականացվել էլեկտրոնային միջոցներով, անկախ նրանից՝ դուք այցելում եք Sorrento Properties կամ ուղարկում եք Sorrento էլեկտրոնային նամակներ, կամ Sorrento-ն ծանուցումներ է փակցնում Sorrento Properties-ի վրա կամ շփվում է ձեզ հետ էլ. փոստի միջոցով: Պայմանագրային նպատակներով դուք (ա) համաձայնում եք ստանալ հաղորդակցություններ Սորենտոյից էլեկտրոնային ձևով. և (բ) համաձայնում են, որ բոլոր պայմանները և պայմանները, համաձայնագրերը, ծանուցումները, բացահայտումները և այլ հաղորդակցությունները, որոնք Sorrento-ն տրամադրում է ձեզ էլեկտրոնային եղանակով, բավարարում են ցանկացած իրավական պահանջ, որը կբավարարի այդպիսի հաղորդագրությունները, եթե դրանք լինեն գրավոր:
 2. Հանձնարարություն:  Օգտագործման պայմանները և ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները չեն կարող վերագրվել, ենթապայմանագրվել, պատվիրակվել կամ այլ կերպ փոխանցվել ձեր կողմից՝ առանց Sorrento-ի նախնական գրավոր համաձայնության, և վերը նշվածը խախտող ցանկացած հանձնարարություն, ենթապայմանագիր, պատվիրակություն կամ փոխանցում առոչինչ կլինի: և անվավեր:
 3. Ֆորսմաժորային.  Sorrento-ն պատասխանատվություն չի կրում որևէ հետաձգման կամ ձախողման համար, որը բխում է իր ողջամիտ վերահսկողությունից դուրս պատճառներից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Աստծո գործողություններով, պատերազմով, ահաբեկչությամբ, անկարգություններով, էմբարգոներով, քաղաքացիական կամ ռազմական իշխանությունների գործողություններով, հրդեհներով, ջրհեղեղներով, վթարներ, գործադուլներ կամ տրանսպորտային միջոցների, վառելիքի, էներգիայի, աշխատուժի կամ նյութերի պակաս:
 4. Հարցեր, բողոքներ, պահանջներ:  Եթե ​​Sorrento Properties-ի հետ կապված հարցեր, բողոքներ կամ պահանջներ ունեք, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ՝ legal@sorrentotherapeutics.com. Մենք ամեն ինչ կանենք ձեր մտահոգությունները լուծելու համար: Եթե ​​կարծում եք, որ ձեր մտահոգությունները թերի են լուծվել, մենք ձեզ հրավիրում ենք տեղեկացնել մեզ հետագա հետաքննության համար:
 5. Սահմանափակման ժամկետ:  ԴՈՒ ԵՎ ՍՈՐՐԵՆՏՈՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՑ ԲԱՑՎԱԾ ԿԱՄ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՑ, ՍՈՐՐԵՆՏՈԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ Է ՍԿՍՎԵԼ ՄԵԿ (1) ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌԻ ՇՈՒՐՋ: ՀԱԿԱՌԱԿԻՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌԸ ՄԻԱՅՆԱՊԵՏ ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է։
 6. Կառավարող օրենքը և անցկացման վայրը.  Սույն Օգտագործման պայմանները կառավարվելու և մեկնաբանվելու են Կալիֆորնիա նահանգի օրենքներին համապատասխան: Ցանկացած վեճի անցկացման վայրը պետք է լինի Սան Դիեգոն, Կալիֆորնիա: Կողմերը սույնով համաձայնում են հրաժարվել Կալիֆոռնիայում ներկայացված ցանկացած հայցադիմումի հետևյալ պաշտպանություններից. ֆորում ոչ հարմար, անձնական իրավասության բացակայություն, անբավարար գործընթաց և գործընթացի անբավարար սպասարկում:
 7. Լեզվի ընտրություն.  Կողմերի բացահայտ ցանկությունն է, որ Օգտագործման պայմանները և դրա հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը կազմված լինեն անգլերենով, նույնիսկ եթե դրանք ներկայացված են այլընտրանքային լեզվով: 
 8. Անուցում  Այն դեպքում, երբ Sorrento-ն պահանջում է, որ դուք տրամադրեք էլեկտրոնային փոստի հասցե, դուք պատասխանատու եք Sorrento-ին ձեր ամենաարդիական էլ. փոստի հասցեն տրամադրելու համար: Այն դեպքում, երբ Sorrento-ին ձեր կողմից տրամադրված վերջին էլ. փոստի հասցեն վավեր չէ, կամ որևէ պատճառով ի վիճակի չէ ձեզ տրամադրել որևէ ծանուցում, որը պահանջվում է/թույլատրվում է Օգտագործման պայմաններով, Sorrento-ի կողմից այդպիսի ծանուցում պարունակող էլ. այնուամենայնիվ, կլինի արդյունավետ ծանուցում: Դուք կարող եք ծանուցում տալ Sorrento-ին հետևյալ հասցեով. Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121: Նման ծանուցումը պետք է համարվի տրված, երբ Սորենտոն ստացվի նամակով, որը ուղարկվել է ազգային ճանաչված գիշերային առաքման ծառայության կամ առաջին կարգի փոստային առաքման կանխավճարային փոստով վերը նշված հասցեով:
 9. Հանում է:  Ցանկացած հրաժարում կամ Օգտագործման պայմանների որևէ դրույթի մեկ անգամ չկատարելը չի ​​համարվի հրաժարում որևէ այլ դրույթից կամ որևէ այլ դեպքում նման դրույթից:
 10. Հաստատելիություն:  Եթե ​​Օգտագործման պայմանների որևէ մասը համարվում է անվավեր կամ անիրագործելի, այդ մասը պետք է մեկնաբանվի այնպես, որ հնարավորինս արտացոլի կողմերի սկզբնական մտադրությունը, իսկ մնացած մասերը կմնան ամբողջությամբ և ուժի մեջ:
 11. Արտահանման վերահսկում:  Դուք չեք կարող օգտագործել, արտահանել, ներմուծել կամ փոխանցել Sorrento Properties-ը, բացառությամբ ԱՄՆ օրենսդրությամբ, այն իրավասության օրենքներով, որտեղ դուք ձեռք եք բերել Sorrento Properties-ը և այլ կիրառելի օրենքներով նախատեսված դեպքերը: Մասնավորապես, բայց առանց սահմանափակման, Sorrento Properties-ը չի կարող արտահանվել կամ վերաարտահանվել (ա) Միացյալ Նահանգների շրջափակման մեջ գտնվող որևէ երկիր, կամ (բ) ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության հատուկ նշանակված քաղաքացիների ցանկում կամ ԱՄՆ առևտրի նախարարության կողմից մերժված անձանց ցանկում։ Անձի ցուցակ կամ կազմակերպությունների ցուցակ: Օգտագործելով Sorrento Properties-ը, դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ (y) դուք գտնվում եք մի երկրում, որը ենթակա է ԱՄՆ կառավարության էմբարգոյի, կամ որը ԱՄՆ կառավարության կողմից նշանակվել է որպես «ահաբեկիչներին աջակցող» երկիր և (z) դուք. նշված չեն ԱՄՆ կառավարության կողմից արգելված կամ սահմանափակված կողմերի ցանկում: Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Sorrento-ի կողմից տրամադրվող ապրանքները, ծառայությունները կամ տեխնոլոգիաները ենթակա են Միացյալ Նահանգների արտահանման վերահսկողության օրենքներին և կանոնակարգերին: Դուք պետք է հետևեք այս օրենքներին և կանոնակարգերին և առանց ԱՄՆ կառավարության նախնական թույլտվության չպետք է արտահանեք, վերաարտահանեք կամ փոխանցեք Sorrento-ի արտադրանքը, ծառայությունները կամ տեխնոլոգիաները, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, որևէ երկիր՝ խախտելով այդ օրենքներն ու կանոնակարգերը:
 12. Սպառողի բողոքներ:  Կալիֆորնիայի Քաղաքացիական օրենսգրքի §1789.3-ի համաձայն՝ դուք կարող եք բողոքներ հայտնել Կալիֆորնիայի Սպառողների գործերի դեպարտամենտի սպառողների սպասարկման բաժնի Բողոքների աջակցության բաժին՝ գրավոր կապվելով նրանց հետ՝ 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento: , CA 95834-1924, կամ հեռախօսով (800) 952-5210.
 13. Ամբողջ համաձայնագիր:  Օգտագործման պայմանները կողմերի վերջնական, ամբողջական և բացառիկ համաձայնությունն է սույն նյութի վերաբերյալ և փոխարինում և միավորում է կողմերի միջև նախկին բոլոր քննարկումները նման առարկայի վերաբերյալ: