Használati feltételek

« Vissza a Pipeline-hoz

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Hatálybalépés napja: 14. június 2021

Jelen Felhasználási feltételek (a „Használati feltételek”) között jön létre Sorrento Therapeutics, Inc., leányvállalataink és leányvállalataink nevében ("Sorrento, ""us, ""we, "Vagy"mi”) és Ön, vagy ha egy entitást vagy más szervezetet képvisel, akkor az adott entitást vagy szervezetet (mindkét esetben „te”). Ezek a Felhasználási feltételek szabályozzák az általunk üzemeltetett webhelyeink, alkalmazásaink és portáljaink elérését és/vagy használatát, amelyek a jelen Felhasználási feltételekre hivatkoznak (együttesen a „Oldal”), valamint a Webhelyen keresztül engedélyezett szolgáltatások és erőforrások (mindegyik egy „szolgáltatás”És együttesen a„Szolgáltatások”). A jelen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak a Sorrento által biztosított más webhelyekre és szolgáltatásokra, például klinikai vizsgálatainkra, beteglaboratóriumi szolgáltatásainkra vagy COVI-STIX termékeinkre.

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. AZ OLDAL BÖNGÉSZÉSÉVEL VAGY ELÉRÉSÉVEL ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖN KIJELENTI, HOGY (1) ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA, HOGY KÖTELEZETT AZ ALKALMAZÁSI FELTÉTELEKET, (2) ÖN TÖRVÉNYES KORÚ VAN KÖTELEZETT A SZERZŐDÉS KÖTELEZETTSÉGÉVEL SORRENTO ÉS (3) AZ ÖN FELHASZNÁLÁSA SZEMÉLYESEN VAGY AZ ÖN FELHASZNÁLÓKÉNT MEGNEVEZETT VÁLLALAT NEVÉBEN BEJELENTKEZHETŐ, ÉS EZT A VÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGE A HASZNÁLATI FELTÉTELEKHEZ. A KIFEJEZÉS "TE" AZ ALKALMAZOTT EGYÉNI VAGY JOGI SZEMÉLYRE utal.  HA NEM FOGADJA MEG A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, NEM HASZNÁLHAT MEG AZ OLDALT VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT.

FIGYELMEZTETÉS, HOGY EZEK A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A SORRENTO ÁLTAL, KIZÁRÓLAGOS BESZÉLÉSÉBEN, BÁRMIKOR MÓDOSÍTHATÓK. A Sorrento tájékoztatja Önt a jelen Felhasználási Feltételek bármilyen változásáról azáltal, hogy közzéteszi ezeket a változtatásokat a Webhelyen, módosítja a dátumot a Felhasználási feltételek tetején, és/vagy értesíti Önt a Webhelyen keresztül vagy más módon. (beleértve a Sorrentónak megadott e-mail címre történő értesítést is). Eltérő rendelkezés hiányában a módosítások azonnal hatályba lépnek a webhelyen való közzététel vagy az értesítés kézbesítése után. Ön felmondhatja a Felhasználási feltételeket az alábbiak szerint, ha tiltakozik az ilyen módosítások ellen. Mindazonáltal úgy kell tekinteni, hogy Ön beleegyezett minden módosításba a Webhely vagy a Szolgáltatások ezen értesítési időszakot követő folyamatos használatával. KÉRJÜK RENDSZERESEN ELLENŐRIZNI AZ OLDALT, HOGY MEGTEKINTSE AZ AKCIÓS FELTÉTELEKET.

Bizonyos Szolgáltatások Ön általi használatára és az azokban való részvételére további feltételek vonatkozhatnak, beleértve a Sorrento és az Ön munkáltatója vagy szervezete közötti vonatkozó feltételeket, valamint minden olyan feltételt, amelyet az Ön számára elfogadásra ajánlanak, amikor egy kiegészítő szolgáltatást használ ("Kiegészítő feltételek”). Ha a Felhasználási feltételek nem egyeztethetők össze a Kiegészítő Feltételekkel, a Kiegészítő Feltételek az irányadóak az adott Szolgáltatásra. A Felhasználási Feltételekre és a vonatkozó Kiegészítő Feltételekre itt a „Megállapodás. "

SORRENTO TULAJDONSÁGOKHOZ HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT

 1. Engedélyezett használat. A Webhely, a Szolgáltatások és az információk, adatok, képek, szövegek, fájlok, szoftverek, szkriptek, grafikák, fényképek, hangok, zenék, videók, audiovizuális kombinációk, interaktív szolgáltatások és egyéb anyagok (együttesen a „Tartalom”) elérhető a Webhelyen és a Szolgáltatásokon keresztül (az ilyen tartalom, a Webhellyel és a Szolgáltatásokkal együtt, mindegyik egy „Sorrento ingatlan” és együttesen a „Sorrentói ingatlanok”) szerzői jogi törvények védik az egész világon. A Megállapodás értelmében a Sorrento korlátozott engedélyt ad Önnek a Sorrento Properties eléréséhez és használatához, kizárólag az Ön személyes vagy belső üzleti céljaira. Hacsak a Sorrento külön licencben másként nem rendelkezik, az Ön bármely Sorrento ingatlan használatára vonatkozó jogát a Megállapodás szabályozza. 
 2. Jogosultság. Ön kijelenti, hogy nagykorú ahhoz, hogy kötelező erejű szerződést kössön, és nem tiltja el a Sorrento Properties használatát az Egyesült Államok törvényei, lakóhelye vagy bármely más vonatkozó joghatóság értelmében. Ön kijelenti, hogy 18 évesnél idősebb, vagy emancipált kiskorú, vagy rendelkezik törvényes szülői vagy gyámi beleegyezéssel, és teljes mértékben képes és kompetens a kikötések, feltételek, kötelezettségek, megerősítések, nyilatkozatok és garanciák elfogadására. a jelen Felhasználási feltételekben és a Szerződésben, ahol alkalmazható, és betartani és betartani a Szerződést. Mindenesetre Ön megerősíti, hogy elmúlt tizenhat (16) éves, mivel a Sorrento Properties nem 16 éven aluli gyermekek számára készült. Ha Ön 16 év alatti, kérjük, ne lépjen be és ne használja a Sorrento Properties-t.
 3. Bizonyos korlátozások.  A Felhasználási feltételekben Önnek biztosított jogokra a következő korlátozások vonatkoznak: (a) Ön nem adhat licencet, nem adhat el, nem bérelhet, lízingelhet, nem ruházhat át, engedményezhet, reprodukálhat, terjeszthet, tárolhat vagy más módon kereskedelmi céllal kihasználhatja a Sorrento Propertiest vagy annak bármely részét. Sorrento Properties, beleértve a Webhelyet is, (b) nem szabad bekeretezni vagy keretezési technikákat alkalmazni a Sorrento védjegyeinek, logóinak vagy egyéb Sorrento Tulajdonságának (beleértve a képeket, szöveget, oldalelrendezést vagy formát) bevonására; (c) nem használhat semmilyen metacímkét vagy más „rejtett szöveget” a Sorrento nevével vagy védjegyeivel; (d) Ön nem módosíthatja, fordíthatja, adaptálhatja, egyesítheti, származékos munkákat nem készíthet, szétszerelheti, visszafordíthatja, visszafordíthatja vagy visszafejtheti a Sorrento Properties egyetlen részét sem, kivéve, ha a fenti korlátozásokat a vonatkozó törvény kifejezetten tiltja; (e) nem használhat semmilyen kézi vagy automatizált szoftvert, eszközt vagy egyéb folyamatot (ideértve, de nem kizárólagosan a pókokat, robotokat, kaparókat, bejárókat, avatárokat, adatbányászati ​​eszközöket vagy hasonlókat) adatok „lekaparására” vagy letöltésére semmilyen webről. a webhelyen található oldalakon (kivéve, hogy a nyilvános keresőmotorok üzemeltetőinek visszavonható engedélyt adunk arra, hogy pókokat használjanak anyagok másolására a webhelyről, kizárólag abból a célból és kizárólag az anyagok nyilvánosan elérhető kereshető indexeinek létrehozásához szükséges mértékben, de nem az ilyen anyagok gyorsítótárai vagy archívumai); (f) nem férhet hozzá a Sorrento Properties-hez hasonló vagy versenyképes webhely, alkalmazás vagy szolgáltatás létrehozása érdekében; (g) a jelen dokumentumban kifejezetten kimondottak kivételével a Sorrento Properties egyetlen része sem másolható, reprodukálható, terjeszthető, újra közzétehető, letölthető, megjeleníthető, közzétehető vagy továbbítható semmilyen formában vagy eszközzel; (h) nem távolíthatja el vagy semmisítheti meg a Sorrento Properties-en vagy az abban található szerzői jogi megjegyzéseket vagy más tulajdoni jelöléseket; (i) nem adja ki magát, és nem adja meg hamisan a kapcsolatát egyetlen személlyel vagy szervezettel sem. A Sorrento Properties minden jövőbeni kiadására, frissítésére vagy egyéb kiegészítésére a Felhasználási feltételek vonatkoznak. A Sorrento, beszállítói és szolgáltatói fenntartanak minden olyan jogot, amelyet a Felhasználási feltételek nem biztosítanak. Bármely Sorrento Ingatlan jogosulatlan használata megszünteti a Sorrento által a Felhasználási feltételek szerint adott licenceket.
 4. Sorrento ügyfelek általi használat.  Ha Ön Sorrento ügyfél, aki eléri vagy használja a Webhelyet vagy a szolgáltatásokat, beleértve az ügyfélportálunkat, Ön kijelenti és garantálja, hogy (a) a Sorrento Properties használata során betartja az összes vonatkozó törvényt és szabályozást, beleértve adott esetben az egészségbiztosítást is. A hordozhatóságról és elszámoltathatóságról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei, valamint egyéb adatvédelmi és adatvédelmi törvények, valamint (b) Ön nem ad nekünk olyan információt, beleértve a személyes adatokat és a védett egészségügyi információkat, amelyekhez nem rendelkezik a szükséges felhatalmazásokkal vagy hozzájárulásokkal. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön, és nem a Sorrento felelős azért, hogy minden szükséges tájékoztatást megadjanak a betegeknek, és minden szükséges beleegyezést és/vagy engedélyt megszerezzenek a betegektől, amint azt a vonatkozó adatvédelmi és adatvédelmi törvények megkövetelik, és az Ön joghatósága alá tartozó szabályozások. A Sorrento adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg oldalunkat Adatkezelési tájékoztató.
 5. Szükséges berendezések és szoftverek.  Biztosítania kell minden felszerelést és szoftvert, amely a Sorrento Properties-hez való csatlakozáshoz szükséges, beleértve, de nem kizárólagosan, a Sorrento Properties-hez való csatlakozásra és használatára alkalmas mobileszközt olyan esetekben, amikor a Szolgáltatások mobil komponenst kínálnak. Kizárólag Ön felelős a Sorrento Properties elérésekor felmerülő díjakért, beleértve az internet- vagy mobildíjakat is.

TULAJDONJOG

 1. Sorrento ingatlanok.  Ön elfogadja, hogy a Sorrento és beszállítói birtokolják a Sorrento Properties összes jogát, jogcímét és érdekeltségét. Nem távolít el, nem változtat vagy takar el semmilyen szerzői jogi, védjegy-, szolgáltatási védjegyet vagy más tulajdonjogi megjegyzést, amely a Sorrento Properties-be beépült vagy azt kíséri. Ön elfogadja, hogy nincs joga, jogcíme vagy érdekeltsége a Sorrento Properties-en vagy az ott megjelenő Tartalmakhoz.
 2. Védjegyek.  Sorrento Therapeutics, Inc., a Sorrento, a Sorrento logó, a leányvállalatok nevei és logói, valamint minden kapcsolódó grafika, logó, szolgáltatási védjegy, ikon, kereskedelmi viselet és a Sorrento Properties-en vagy azzal kapcsolatban használt kereskedelmi név a Sorrento vagy leányvállalatainak védjegye, és Sorrento kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel. Az egyéb védjegyek, szolgáltatási védjegyek és márkanevek, amelyek a Sorrento Properties-en vagy azokban megjelenhetnek, a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. Ha a Sorrento Properties-en vagy azokban lévő anyagokat vagy védjegyeket olyan módon használja, amelyet ez a szakasz egyértelműen nem engedélyez, akkor megsérti a velünk kötött szerződését, és megsértheti a szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvényeket. Ebben az esetben automatikusan visszavonjuk az Ön engedélyét a Vállalati tulajdonok használatára. Az anyagok tulajdonjoga nálunk vagy a Vállalati ingatlanokon található anyagok szerzőinél marad. Minden kifejezetten nem biztosított jog fenntartva.
 3. Visszacsatolás.  Ön beleegyezik abba, hogy bármilyen ötletet, javaslatot, dokumentumot és/vagy javaslatot benyújtson Sorrentóhoz a javaslatokon, visszajelzéseken, wikin, fórumon vagy hasonló oldalakon keresztül ("Visszacsatolás"). Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a Visszajelzés elküldéséhez szükséges összes joggal. Ön ezennel teljesen kifizetett, jogdíjmentes, örökre szóló, visszavonhatatlan, világméretű, nem kizárólagos és teljes mértékben allicencbe adható jogot és licencet ad Sorrentónak a felhasználás, reprodukálás, előadás, megjelenítés, terjesztés, adaptálás, módosítás, újraformázás, származék létrehozására. munkái, és bármilyen módon kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú felhasználása bármilyen és minden Visszajelzést, valamint a fenti jogok allicencelése a Sorrento Properties és/vagy a Sorrento üzleti tevékenységével és karbantartásával kapcsolatban.

FELHASZNÁLÓI MAGATARTÁS

A használat feltételeként Ön vállalja, hogy nem használja a Sorrento Properties-t olyan célra, amelyet a Szerződés vagy a vonatkozó jogszabályok tiltanak. Ön nem tehet (és nem engedheti meg harmadik félnek), hogy a Sorrento Properties-en vagy azon keresztül tegyen semmilyen olyan tevékenységet, amely: (i) sérti bármely szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, szerzői jogot, nyilvánossághoz való jogot vagy bármely személy vagy szervezet egyéb jogát; (ii) jogellenes, fenyegető, sértő, zaklató, rágalmazó, rágalmazó, megtévesztő, csaló, mások magánéletét sértő, kártékony, obszcén, pornográf, sértő vagy profán; (iii) előmozdítja a fanatizmust, a rasszizmust, a gyűlöletet vagy a károkozást bármely egyén vagy csoport ellen; (iv) jogosulatlan vagy kéretlen reklámot, levélszemetet vagy tömeges e-mailt jelent; (v) kereskedelmi tevékenységet és/vagy értékesítést foglal magában a Sorrento előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül; (vi) kiadja magát bármely személynek vagy entitásnak, beleértve a Sorrento alkalmazottait vagy képviselőit is; (vii) megsért, vagy olyan magatartásra bátorít, amely sértené bármely alkalmazandó törvényt vagy szabályozást, vagy polgári jogi felelősséget vonna maga után; (viii) beavatkozik vagy megkísérli megzavarni a Sorrento Properties megfelelő működését, vagy a Sorrento Propertiest olyan módon használja, amelyet a Szerződés kifejezetten nem engedélyez; vagy (ix) a Sorrento Properties ellen irányuló potenciálisan káros cselekmények megkísérlése vagy részvétele, beleértve, de nem kizárólagosan, a Sorrento Properties biztonsági jellemzőinek megsértését vagy megsértésének kísérletét, manuális vagy automatizált szoftver vagy más hozzáférési mód használatával , „lekaparni”, „feltérképezni” vagy „pókolni” a Sorrento Properties-ben található oldalakat, vírusokat, férgeket vagy hasonló káros kódokat juttatni a Sorrento Properties-be, vagy megzavarni vagy megkísérelni a Sorrento Properties bármely más felhasználó, gazdagép vagy egyéb használatát. hálózat, beleértve a Sorrento Properties túlterhelését, „elárasztását”, „spamelését”, „levélbombázását” vagy „összeomlását”.

VIZSGÁLATOK

Sorrento bármikor ellenőrizheti vagy felülvizsgálhatja a Sorrento Properties-t, de nem köteles ellenőrizni. Ha a Sorrento tudomást szerez arról, hogy Ön megsérti a Szerződés bármely rendelkezését, a Sorrento fenntartja a jogot, hogy kivizsgálja az ilyen jogsértéseket, és a Sorrento saját belátása szerint azonnal megszüntetheti az Ön Sorrento Properties használati engedélyét, részben vagy egészben, előzetes értesítés nélkül.

HARMADIK FÉL TULAJDONSÁGAI

A Sorrento Properties tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire és/vagy alkalmazásaira (“Harmadik fél tulajdonai”). Amikor rákattint egy harmadik fél tulajdonára mutató hivatkozásra, nem figyelmeztetjük, hogy elhagyta a Sorrento Propertiest, és egy másik webhely vagy célhely szerződési feltételei (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is) vonatkoznak rád. Az ilyen harmadik felek tulajdonai nem tartoznak a Sorrento ellenőrzése alá, és nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik fél tulajdonáért. A Sorrento ezeket a harmadik felektől származó tulajdonokat csak kényelmi okokból biztosítja, és nem tekinti át, hagyja jóvá, nem figyeli, nem hagyja jóvá, nem garantálja, illetve nem tesz semmilyen kijelentést a harmadik felek tulajdonaival, illetve az ezekkel kapcsolatosan biztosított termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Harmadik fél tulajdonaiban található összes hivatkozást saját felelősségére használja. Amikor elhagyja Webhelyünket, a Felhasználási feltételek többé nem irányadóak. Tekintse át bármely harmadik fél tulajdonának vonatkozó feltételeit és irányelveit, beleértve az adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat, és minden olyan vizsgálatot meg kell tennie, amelyet szükségesnek vagy megfelelőnek talál, mielőtt bármilyen tranzakciót folytatna bármely harmadik féllel. A Sorrento Properties használatával Ön kifejezetten mentesíti Sorrentót minden olyan felelősség alól, amely a harmadik fél tulajdonának használatából ered. 

KÁRTÉRÍTÉS

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Sorrentót, annak anyavállalatait, leányvállalatait, leányvállalatait, tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, partnereit, beszállítóit és licencadóit (mindegyik „Sorrento fél” és együttesen „Sorrento Felek”) minden veszteségtől és költségtől. , kötelezettségek és költségek (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is), amelyek a következők bármelyikével és mindegyikével kapcsolatosak vagy abból fakadnak: (a) a Sorrento Properties Ön általi használata és hozzáférése; (b) Ön megszegi a Szerződést; (c) Ön megsértette egy másik fél jogait, beleértve a többi felhasználót is; vagy (d) Ön megsérti bármely vonatkozó törvényt, szabályt vagy előírást. A Sorrento fenntartja a jogot, hogy saját költségén átvállalja a kizárólagos védelmét és ellenőrzését minden olyan ügyben, amely egyébként az Ön kártalanítására vonatkozik, ebben az esetben Ön teljes mértékben együttműködik a Sorrentóval a rendelkezésre álló védekezési lehetőségek érvényesítésében. Ez a rendelkezés nem követeli meg Öntől, hogy kártalanítsa a Sorrento feleket az adott fél lelkiismeretlen kereskedelmi gyakorlata miatt, vagy ha csalás, megtévesztés, hamis ígéret, hamis állítás vagy bármilyen lényeges tény eltitkolása, elhallgatása vagy kihagyása az itt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. . Ön beleegyezik, hogy a jelen szakasz rendelkezései a Szerződés felmondása és/vagy a Sorrento Properties-hez való hozzáférése esetén is érvényben maradnak.

A GARANCIA ÉS FELTÉTELEK NYILATKOZATA

ÖN KIFEJEZETTEN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKÉBEN A SORRENTO TULAJDONSÁGOK HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAG KEZELÉSÉRE VONATKOZIK, ÉS A SORRENTO TULAJDONSÁGOKAT MINDENKÉPPEN BIZTOSÍTJÁK, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYBEN MEGENGEDETT A SORRENTO FELEK KIFEJEZETTEN ELTAGADNAK MINDEN FÉLE GARANCIÁT, NYILATKOZATOT ÉS FELTÉTELT, AKÁR KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOS A MERÜLÉSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ VÉLEMEZTETT GARANCIA VAGY FELTÉTELEKET SORRENTO TULAJDONSÁGOK. A SORRENTO FELEK SEMMILYEN GARANCIÁT, NYILATKOZATOT VAGY FELTÉTELT NEM VÁLLALNAK ARRÓL, HOGY: (A) A SORRENTO TULAJDONSÁGAI MEGFELELIK AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK; (B) AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZAKADALOM LESZ, VAGY A SORRENTO TULAJDONSÁGOK ÖN HASZNÁLATA IDŐBEN, BIZTONSÁGOSAN VAGY HIBAMENTES LESZ; (C) A SORRENTO TULAJDONSÁGAI PONTOS, MEGBÍZHATÓ, TELJES, HASZNOS VAGY MEGFELELŐ LESZ; (D) AZ OLDAL BÁRMILYEN IDŐPONTBAN VAGY HELYEN ELÉRHETŐ LESZ; (E) BÁRMILYEN HIBÁT VAGY HIBÁT MEGJAVÍTONK; VAGY (F) HOGY AZ OLDAL MENTES VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB ÁRTALMAS KOMPONENSEKTŐL. A SORRENTO-TÓL VAGY A SORRENTO TULAJDONSÁGAIN KERESZTÜL SZEREZETT TANÁCSOK VAGY INFORMÁCIÓK, AKÁR SZÓBELI VAGY ÍRÁSBAN, SEMMILYEN TANÁCSOK VAGY INFORMÁCIÓK NEM LÉTREHOZNAK AZ ITT KIFEJEZETTEN NEM TARTALMAZÓ GARANCIÁT.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

ÖN MEGÉRTETTI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SORRENTO FELEK SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET A NYERESÉG, BEVÉTEL VAGY ADATVESZTÉSÉÉRT, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, VAGY TERMÉKKÁROKÉRT, AZ BIZTONSÁGI FELHASZNÁLÁSBAN, VAGY KÖLTSÉGFELHASZNÁLÁSBAN. HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MINDEN ESETÉBEN, AKÁR AZ EGYÉB SZERZŐDÉSBŐL, AZ EGYÉB KÖZLEMÉNYEKBŐL KERÜLŐ SZERZŐDÉSBŐL, VAGY AZ EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓBÓL KERÜLŐDŐ KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL A SORRENTO FELEKET TÁJÉKOZTATTEK-E VAGY NEM A FELELŐSSÉG ELMÉLETE, AMELY A KÖVETKEZŐKBŐL EREDMÉNYE: (A) A SORRENTO TULAJDONSÁGOK HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATÁRA KÉPESÜLÉS; (B) A SORRENTO TULAJDONSÁGON KERESZTÜL BEVEZETT TRANZAKCIÓKHOZ VEZETETT BÁRMILYEN ÁRUKBÓL, ADATOKBÓL, INFORMÁCIÓBÓL, VAGY BESZERZETT ÜZENETEKBŐL EREDMÉNYEZŐ CSERE ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI; (C) AZ ÖN ÁTVITÁSÁNAK VAGY ADATAIHOZ VALÓ JOGOSULTLAN HOZZÁFÉRÉS VAGY AZOK MÓDOSÍTÁSA, BELEÉRTVE AZ AZOKBAN TÁROLT MINDEN SZEMÉLYES INFORMÁCIÓT ÉS/VAGY PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓT; (D) BÁRMELY HARMADIK FÉL NYILATKOZATAI VAGY MAGATARTÁSA A SORRENTO TULAJDONJÁRÓL; (E) A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉBŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁBÓL EREDMÉNYÜL BÁRMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY VAGYONI KÁR; (F) A SZOLGÁLTATÁSAINKHOZ VAGY AZ AZ ÁTVÉTEL BÁRMILYEN SZAKADÁSA VAGY SZÁLLÍTÁSA; (G) BÁRMILYEN HIBÁK, VÍRUSOK, TROJAI LÓK VAGY HASONLÓK, AMELYEKET BÁRMELYIK HARMADIK FÉL TOVÁBBÍTHAT A SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL; (H) BÁRMILYEN TARTALOM BÁRMELY HIBÁJA VAGY KIHAGYÁSA; ÉS/VAGY (I) BÁRMELY EGYÉB, A SORRENTO TULAJDONJAIVAL KAPCSOLATOS ÜGY, AKÁR GARANCIA, SZERZŐI JOGI, SZERZŐDÉS, VÁLTOZÁS (BEÉLETETETETT A Hanyagság), VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLET ALAPJÁN. A SORRENTO FELEK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK között NEM FELELHEZNEK 100 USD-NÉL TÖBBET ÖN ELŐTT. AMENNYIBEN EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT A FENT JELÖLT MÉRTÉKÉRE, FELELŐSSÉGÜNK EZEN JOGHATÓSÁGOKBAN A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKÉRE KORLÁTOZUNK. ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A KÁROK FENTI KORLÁTOZÁSA A SORRENTO ÉS AZ ÖN ALKU ALAPJÁNAK ALAPVETŐ ELEMEI.

HATÁLY ÉS MEGSZÜNTÉS

 1. Term.  A Felhasználási Feltételek azon a napon lépnek hatályba, amikor Ön elfogadja azokat (a fenti preambulumban leírtak szerint), és a Sorrento Properties használatának ideje alatt teljes mértékben érvényben maradnak, kivéve, ha a jelen szakasznak megfelelően korábban megszűnik.
 2. A Szolgáltatások megszüntetése Sorrento által.  A Sorrento fenntartja a jogot, hogy bármikor, indoklással vagy anélkül, értesítés nélkül megszüntesse vagy blokkolja bármely felhasználó hozzáférését a Sorrento Propertieshez vagy a Szolgáltatásokhoz. Olyan okok miatt, amelyek miatt a hozzáférése megszakadhat, többek között, de nem kizárólagosan (a) ha Ön vagy szervezete nem fizet időben a Szolgáltatásokért, ha van ilyen, (b) ha lényegesen megsértette a Szerződés bármely rendelkezését, vagy (c) ha a Sorrentót törvény kötelezi erre (pl. ha a Szolgáltatások nyújtása jogellenes, vagy azzá válik). Ön beleegyezik abba, hogy a Sorrento saját belátása szerint minden ok miatti felmondást a Sorrento saját belátása szerint hajtson végre, és hogy a Sorrento nem tartozik felelősséggel sem Ön, sem harmadik fél felé a Sorrento ingatlanokhoz vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megszüntetéséért.
 3. A Szolgáltatások Ön általi megszüntetése.  Ha meg kívánja szüntetni a Sorrento által nyújtott szolgáltatásokat, ezt bármikor megteheti a Sorrento értesítésével. Az értesítést írásban kell elküldeni Sorrento alább megadott címére.
 4. A felmondás hatása.  A felmondás a Sorrento Properties vagy a Szolgáltatások bármely jövőbeni használatának korlátozását vonhatja maga után. A Szolgáltatások bármely részének megszűnésével az Ön jogosultsága a Szolgáltatások adott részének használatára azonnal automatikusan megszűnik. A Sorrento semmilyen felelősséget nem vállal Önnel szemben semmilyen felfüggesztésért vagy felmondásért. A Használati feltételek minden olyan rendelkezése, amelynek természeténél fogva fenn kell maradnia, a Szolgáltatások megszűnése után is érvényben marad, beleértve korlátozás nélkül a tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket, a garanciális felelősség kizárását és a felelősség korlátozásait.

NEMZETKÖZI FELHASZNÁLÓK

A Sorrento Properties a világ különböző országaiból elérhető, és hivatkozásokat tartalmazhat az Ön országában nem elérhető szolgáltatásokra és tartalomra. Ezek a hivatkozások nem jelentik azt, hogy Sorrento szándékában áll bejelenteni ilyen Szolgáltatások vagy tartalom az Ön országában. A Sorrento Properties-t a Sorrento az Amerikai Egyesült Államokban található létesítményeiből irányítja és kínálja. A Sorrento nem állítja, hogy a Sorrento Properties megfelelőek vagy elérhetőek más helyeken történő használatra. Ezenkívül a Szolgáltatás bizonyos részei lefordíthatók más nyelvekre, de a Sorrento nem vállal felelősséget vagy garanciát a fordítások tartalmára, pontosságára vagy teljességére vonatkozóan. Azok, akik más országokból hozzáférnek vagy használják a Sorrento Properties-t, ezt saját elhatározásuk alapján teszik, és felelősséggel tartoznak a helyi törvények betartásáért. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Elektronikus kommunikáció.  Az Ön és a Sorrento közötti kommunikáció történhet elektronikus úton, függetlenül attól, hogy felkeresi a Sorrento Properties-t, vagy Sorrento e-maileket küld, vagy a Sorrento értesítéseket tesz közzé a Sorrento Properties-en, vagy e-mailben kommunikál Önnel. Szerződéses okokból Ön (a) hozzájárul ahhoz, hogy a Sorrentótól származó kommunikációt elektronikus formában fogadja; és (b) beleegyezik abba, hogy a Sorrento által az Ön számára elektronikus úton biztosított valamennyi feltétel, megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció megfelel minden olyan jogi követelménynek, amelyet az ilyen közlések írásos formában teljesítenének.
 2. Feladat.  A Felhasználási feltételeket, valamint az ezekben foglalt jogait és kötelezettségeit Ön nem ruházhatja át, nem ruházhatja alvállalkozásba, nem ruházhatja át vagy más módon nem ruházhatja át Sorrento előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, és a fentieket megsértő engedményezési, alvállalkozási szerződési, átruházási vagy átruházási kísérlet érvénytelen lesz. és semmis.
 3. Vis major.  A Sorrento nem vállal felelősséget olyan késedelmekért vagy kudarcokért, amelyek olyan okokból erednek, amelyek az ésszerű ellenőrzésén kívül esnek, beleértve, de nem kizárólagosan, isteni cselekményeket, háborút, terrorizmust, zavargásokat, embargókat, polgári vagy katonai hatóságok cselekményeit, tűzvészt, árvizeket, balesetek, sztrájkok vagy szállítási lehetőségek, üzemanyag, energia, munkaerő vagy anyagok hiánya.
 4. Kérdések, panaszok, követelések.  Ha bármilyen kérdése, panasza vagy követelése van a Sorrento Properties-szel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: legal@sorrentotherapeutics.com. Minden tőlünk telhetőt megteszünk aggodalmaik megoldása érdekében. Ha úgy érzi, hogy aggályait hiányosan kezelték, kérjük, jelezze felénk további vizsgálat céljából.
 5. Korlátozási időszak.  ÖN ÉS A SORRENTO MEGÁLLAPODJÁK AZZAL, HOGY A SZERZŐDÉSBŐL, A SORRENTO TULAJDONSÁGAIVAL VAGY A TARTALOMBÓL EREDŐ, VAGY AZHOZ KAPCSOLÓDÓ CSELEKVÉSI OKOKNAK EGY (1) ÉVBEN KELL MEGKEZDŐDNI AZ INTÉZKEDÉS OKÁNAK ELŐADÁSA UTÁN. EGYÉBEN AZ ILYEN INTÉZKEDÉS VÉGLEGESEN TILOS.
 6. Irányadó jog és helyszín.  A jelen Felhasználási feltételekre Kalifornia állam törvényei vonatkoznak, és azok értelmezésére irányadóak. A viták helyszíne a kaliforniai San Diego. A felek ezennel megállapodnak abban, hogy lemondanak a Kaliforniában indított keresettel szemben a következő védekezésről: forum non conveniens, személyes joghatóság hiánya, elégtelen eljárás és nem megfelelő szolgáltatás.
 7. Nyelvválasztás.  A felek kifejezett kívánsága, hogy a Felhasználási Feltételek és minden kapcsolódó dokumentum angol nyelven készüljön el, még akkor is, ha más nyelven szerepel. 
 8. Értesítés.  Ha Sorrento megköveteli egy e-mail cím megadását, Ön felelős azért, hogy Sorrento számára megadja legújabb e-mail címét. Abban az esetben, ha az Ön által Sorrentónak utoljára megadott e-mail cím nem érvényes, vagy bármilyen okból nem képes a Felhasználási feltételek által megkövetelt/engedélyezett értesítések kézbesítésére, az ilyen értesítést tartalmazó e-mail Sorrento részéről történő elküldése. ennek ellenére hatályos értesítésnek minősül. Sorrentót a következő címen küldheti el: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Az ilyen értesítést akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha Sorrento országosan elismert éjszakai kézbesítési szolgálattal kézbesített levélben vagy első osztályú, előre fizetett postai küldeményben kapja meg a fenti címre.
 9. Lemondás.  A Felhasználási feltételek bármely rendelkezésének egy alkalommal történő lemondása vagy végrehajtásának elmulasztása nem minősül más rendelkezésről vagy az ilyen rendelkezésről való lemondásnak semmilyen más alkalommal.
 10. Elválaszthatóság.  Ha a Felhasználási feltételek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor ezt a részt úgy kell értelmezni, hogy az a lehető legjobban tükrözze a felek eredeti szándékát, és a fennmaradó részek teljes hatályúak és hatályosak maradnak.
 11. Exportellenőrzés.  Ön nem használhatja, exportálhatja, importálhatja vagy átruházhatja a Sorrento ingatlanokat, kivéve az Egyesült Államok törvényei, annak a joghatóságnak a törvényei, amelyben a Sorrento Properties tulajdonát szerezte, és bármely más vonatkozó törvény megengedi. A Sorrento Properties konkrétan, de korlátozás nélkül nem exportálható vagy reexportálható (a) az Egyesült Államok embargó alatt álló országaiba, vagy (b) senkinek, aki az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának különlegesen kijelölt állampolgárok listáján szerepel, vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által megtagadt személyekhez. Személylista vagy entitáslista. A Sorrento Properties használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy (y) nem tartózkodik olyan országban, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként jelölt meg, és (z) Ön nem szerepelnek az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Sorrento által biztosított termékekre, szolgáltatásokra vagy technológiára az Egyesült Államok exportszabályozási törvényei és szabályozásai vonatkoznak. Ön köteles betartani ezeket a törvényeket és rendelkezéseket, és az Egyesült Államok kormányának előzetes engedélye nélkül nem exportálhat, reexportálhat vagy nem ruházhat át Sorrento termékeket, szolgáltatásokat vagy technológiát sem közvetlenül, sem közvetve olyan országba, amely megsérti az ilyen törvényeket és rendelkezéseket.
 12. Fogyasztói panaszok.  A Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1789.3 §-a értelmében panaszait a Kaliforniai Fogyasztói Ügyek Minisztériuma Fogyasztói Szolgáltatások Osztályának panaszkezelési egységéhez fordulhat írásban a 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento címen. , CA 95834-1924, vagy telefonon a címen (800) 952-5210.
 13. Teljes egyezés.  A Felhasználási feltételek a felek végleges, teljes és kizárólagos megállapodása a jelen tárgyra vonatkozóan, és felülírnak és egyesítenek minden, a felek között az ilyen tárgyra vonatkozó korábbi megbeszéléseket.