Lidèchip

Henry-Ji

Henry Ji

Prezidan, Prezidan ak CEO
Mike-Royal

Mike Royal

Chèf Ofisye Medikal
Elizabeth-Czerpak

Elizabeth Czerepak

Vis Prezidan Egzekitif, Ofisye Finansye anchèf, Ofisye anchèf biznis
Mak-Brunswick

Mak R. Brunswick

Senior Vis Prezidan Regilasyon Afè
Xiao-Xi

Xiao Xu

Prezidan ACEA
shawn-sahebi

Shawn Sahebi

Senior Vis Prezidan Operasyon Komèsyal
Brian-Cooley

Brian Cooley

Senior Vis Prezidan, Corporate Communications and Lymphatic Drug Development BU
Bill-Farley

Bill Farley

Vis Prezidan Biznis Devlopman
Alexis-Nahama

Alexis Nahama

Senior Vis Prezidan Neurotherapeutics BU