Faz nan esè klinik yo

« Retounen nan Pipeline

Faz 1 2 semèn - 1 ane 20 - 100 patisipan yo

Faz 1 esè teste dwòg envestigasyon tipikman nan yon gwoup de 20 a 100 sijè. Pi souvan ankèt dwòg yo premye teste nan volontè ki an sante, men pi tipikman nan syans kansè, pasyan ki gen kansè nan trete yo enskri nan yon etid dòz monte kote yo bay dòz ki ba an premye ak Lè sa a, pi gwo dòz pou detèmine kisa ki yon dòz ki an sekirite yo bay. nan etid ki vin apre yo.

Objektif yo se detèmine:

  • Ki kantite nan medikaman an san danje pou bay
  • Si tretman an ka amelyore maladi a
  • Si gen nenpòt efè segondè
  • Ki faktè risk yo ye

Faz 2 jiska ane 2 100 - 300 patisipan yo

Nan faz 2, dwòg la envestigasyon yo administre nan kèk santèn sijè ki gen maladi a oswa kondisyon dwòg la fèt pou trete. Nouvo medikaman an ka oswa pa ka konpare ak yon medikaman yo bay pasyan yo kounye a oswa yon plasebo. Nan faz sa a, dwòg la toujou pa te teste nan kantite moun ase pou detèmine ke nenpòt chanjman pozitif yo te koze pa medikaman an epi li pa sèlman pa chans. Nan fen Faz 2 a, konpayi yo tipikman rankontre ak FDA pou detèmine kisa yo dwe fè nan Faz 3, espesyalman konbyen matyè yo bezwen enskri pou gen ase ekspoze sekirite.

Objektif yo se detèmine:

  • Si nouvo dwòg la travay ase byen pou yo teste nan pi gwo gwoup pasyan yo nan yon esè faz 3
  • Konbyen nan dwòg la san danje pou bay
  • Kouman byen dwòg la travay nan yon maladi
  • Ki jan yo jere nenpòt efè segondè

Faz 3 jiska ane 4 300 - 3000 patisipan yo

Nan faz 3, esè klinik yo pi gwo epi yo ka gen ladan plizyè milye pasyan yo. Nan anpil ka, de oswa plis etid yo bezwen fè. Chèchè yo byen kontwole pasyan yo nan entèval regilye. Volontè yo gen maladi oswa kondisyon nouvo medikaman an fèt pou trete. Nouvo dwòg la anjeneral konpare ak tretman estanda a oswa ak yon plasebo pou wè si nouvo dwòg la gen nenpòt benefis sou tretman aktyèl la oswa si li siperyè ak plasebo.

Objektif yo se jwenn:

  • Valide efikasite dwòg epi pèmèt chèchè yo detèmine sekirite li yo ak efè segondè yo.
  • Apwobasyon FDA

Faz 4 apeprè 1 ane 3000+ patisipan yo

Apre FDA ak ajans regilasyon ki apwopriye yo apwouve dwòg la epi yo te mache, esè faz 4 yo fèt pou rasanble plis enfòmasyon sou efikasite, sekirite ak efè segondè dwòg la, souvan nan nouvo endikasyon. Yon esè faz 4 ka vize tou pou evalye pasyan ki gen sèten karakteristik oswa konpare oswa konbine nouvo dwòg la ak lòt tretman ki disponib.