Règleman sou enfòmasyon prive

« Retounen nan Pipeline

RÈGLEMAN SOU VI PRIVE

Dat Efektif: 14 jen 2021

Règleman sou enfòmasyon prive sa a ("Règleman sou enfòmasyon prive”) eksplike kijan Sorrento Therapeutics, Inc. ak afilye li yo ak filiales li yo (kolektivman, "Sorrento, ""us, ""we, "Oswa"nou an”) kolekte, itilize, epi pataje enfòmasyon pèsonèl ou an koneksyon avèk sitwèb, aplikasyon yo, ak pòtal nou opere ki gen lyen ak Règ sou Konfidansyalite sa a (ansanm, “Sit”), paj medya sosyal nou yo, ak kominikasyon imel nou yo (ansanm, ansanm ak sit la, “Lapòs").

Règ sou Konfidansyalite sa a pa nesesèman aplike nan enfòmasyon pèsonèl ou ka bay oswa ou pral ba nou nan lòt anviwònman pase pa oswa atravè sit la. Règ sou enfòmasyon prive separe oswa adisyonèl yo ka aplike nan enfòmasyon pèsonèl ki otreman Sorrento kolekte, tankou an koneksyon avèk esè klinik nou yo, sèvis laboratwa pasyan yo, oswa pwodwi COVISTIX. Sorrento rezève dwa, nenpòt ki lè, pou modifye Règleman sou enfòmasyon prive sa a. Si nou fè revizyon ki chanje fason nou kolekte, itilize, oswa pataje enfòmasyon pèsonèl yo, nou pral poste chanjman sa yo nan Règ sou Konfidansyalite sa a. Ou ta dwe revize Règleman sou Konfidansyalite sa a detanzantan pou ou ka kenbe ajou sou politik ak pratik ki pi aktyèl nou yo. N ap note dat efektif dènye vèsyon Règ sou Konfidansyalite nou an nan tèt Règ sou Konfidansyalite sa a. Si w kontinye sèvi ak Sèvis la apre afiche chanjman sa yo, sa vle di ou aksepte chanjman sa yo.

KOLEKSYON ENFMASYON PÈSONÈL

 1. Enfòmasyon pèsonèl ou bay.  Nou ka kolekte enfòmasyon pèsonèl sa yo ke ou bay atravè Sèvis nou an oswa otreman:
  • Kontakte enfòmasyon, tankou non, adrès imel, adrès postal, nimewo telefòn, ak kote.
  • Enfòmasyon pwofesyonèl, tankou tit travay, òganizasyon, nimewo NPI, oswa domèn ekspètiz.
  • Enfòmasyon sou kont lan, tankou non itilizatè ak modpas ou kreye si ou jwenn aksè nan pòtal kliyan nou an, ansanm ak nenpòt lòt done anrejistreman.
  • Preferences, tankou preferans maketing oswa kominikasyon ou.
  • Kominikasyon, ki gen ladan enfòmasyon ki asosye ak demann ou yo ba nou ak nenpòt fidbak ou bay lè ou kominike avèk nou.
  • Enfòmasyon sou aplikan an, tankou rezime w, CV, enterè travay, ak lòt enfòmasyon ou ka bay lè w ap aplike pou yon travay oswa yon opòtinite avèk nou oswa lè w ap mande enfòmasyon sou opòtinite travay atravè Sèvis la.
  • Lòt enfòmasyon ke ou chwazi bay men li pa espesyalman nan lis isit la, ke nou pral itilize jan sa dekri nan Règ sou Konfidansyalite sa a oswa jan otreman divilge nan moman koleksyon an.
 2. Enfòmasyon pèsonèl yo kolekte otomatikman. Nou menm, founisè sèvis nou yo, ak patnè biznis nou yo ka otomatikman konekte enfòmasyon sou ou, òdinatè w lan, oswa aparèy mobil ou ak aktivite w sou tan an sou Sèvis nou an ak lòt sit ak sèvis sou entènèt, tankou:
  • Enfòmasyon sou aktivite sou entènèt, tankou sit entènèt ou te vizite anvan ou navige nan Sèvis la, paj oswa ekran ou te wè, konbyen tan ou te pase sou yon paj oswa ekran, chemen navigasyon ant paj oswa ekran, enfòmasyon sou aktivite ou sou yon paj oswa ekran, tan aksè, ak dire aksè.
  • Enfòmasyon sou aparèy la, tankou òdinatè w lan oswa aparèy mobil sistèm operasyon tip ak nimewo vèsyon, konpayi asirans san fil, manifakti ak modèl, kalite navigatè, rezolisyon ekran, adrès IP, idantifyan inik, ak enfòmasyon jeneral kote tankou vil, eta oswa zòn jeyografik.
 3. Bonbon ak teknoloji menm jan an. Menm jan ak anpil sèvis sou entènèt, nou itilize bonbon ak teknoloji menm jan an pou fasilite kèk nan koleksyon done otomatik nou yo, tankou:
  • Bonbon, ki se fichye tèks ke sit entènèt yo estoke sou aparèy yon vizitè pou idantifye yon fason inik navigatè vizitè a oswa pou estoke enfòmasyon oswa paramèt nan navigatè a nan bi pou ede w navige ant paj avèk efikasite, sonje preferans ou yo, pèmèt fonksyonalite, ede nou konprann aktivite itilizatè a. ak modèl, ak fasilite piblisite sou entènèt. Pou plis enfòmasyon, tanpri vizite nou an Règleman bonbon.
  • Web beacons, ke yo rele tou tag pixel oswa GIF klè, ki tipikman itilize pou demontre ke yo te jwenn aksè nan yon paj wèb oswa imèl oswa yo te louvri, oswa ke sèten kontni yo te wè oswa klike, anjeneral yo konpile estatistik sou itilizasyon sit entènèt ak siksè nan kanpay maketing.
 4. Enfòmasyon pèsonèl yo resevwa nan men Twazyèm Pati. Nou ka resevwa enfòmasyon pèsonèl sou ou tou nan men twazyèm pati, tankou patnè biznis nou yo, kliyan, machann, filiales ak afilye, founisè done, patnè maketing, ak sous ki disponib piblikman, tankou platfòm medya sosyal. 
 5. Références. Itilizatè yo nan Sèvis la ka gen opòtinite pou refere kòlèg oswa lòt kontak ak nou epi pataje enfòmasyon kontak yo. Tanpri pa bay nou enfòmasyon kontak yon moun sof si ou gen pèmisyon li pou fè sa.
 6. Sansib Enfòmasyon Pèsonèl. Sòf si nou mande l espesyalman, nou mande pou ou pa ba nou okenn enfòmasyon pèsonèl sansib (egzanp, enfòmasyon ki gen rapò ak orijin ras oswa etnik, opinyon politik, relijyon oswa lòt kwayans, sante, byometrik oswa karakteristik jenetik, background kriminèl oswa manm sendika). ) sou oswa atravè Sèvis la, oswa otreman pou nou.

ITILIZE ENFÒMASYON PÈSONÈL

Nou ka itilize enfòmasyon pèsonèl ou pou rezon sa yo epi jan sa dekri nan règleman sou enfòmasyon prive sa a oswa nan moman koleksyon an.

 1. Pou bay sèvis la. Nou ka itilize enfòmasyon pèsonèl ou pou:
  • bay ak opere Sèvis la ak biznis nou an;
  • kontwole ak amelyore eksperyans ou sou Sèvis la;
  • kreye epi kenbe kont ou sou aplikasyon nou yo oswa pòtay yo;
  • revize epi reponn demann oswa demann ou yo;
  • kominike avèk ou sou Sèvis la ak lòt kominikasyon ki gen rapò; epi
  • bay materyèl, pwodwi, ak sèvis ou mande yo.
 2. Rechèch ak devlòpman.  Nou ka itilize enfòmasyon ou yo pou rechèch ak devlopman, tankou amelyore Sèvis la, konprann ak analize tandans itilizasyon ak preferans itilizatè nou yo, epi devlope nouvo karakteristik, fonksyonalite ak sèvis yo. Kòm yon pati nan aktivite sa yo, nou ka kreye total, de-idantifye, oswa lòt done anonim nan enfòmasyon pèsonèl nou kolekte. Nou fè enfòmasyon pèsonèl nan done anonim lè nou retire enfòmasyon ki fè done yo pèsonèlman idantifye ou. Nou ka itilize done anonim sa yo epi pataje yo ak twazyèm pati pou rezon legal biznis nou an, ki gen ladan analize ak amelyore Sèvis la epi ankouraje biznis nou an.
 3. Dirèk maketing. Nou ka voye ba ou kominikasyon ki gen rapò ak Sorrento oswa lòt kominikasyon maketing dirèk jan lalwa pèmèt. Ou gendwa refize kominikasyon maketing nou yo jan sa dekri nan seksyon "Chwa w yo" anba a.  
 4. Piblisite ki baze sou enterè. Nou ka travay ak konpayi piblisite twazyèm pati yo ak konpayi rezo sosyal yo pou ede nou fè piblisite pou biznis nou an epi pou nou montre anons sou Sèvis nou an ak lòt sit. Konpayi sa yo ka itilize bonbon ak teknoloji menm jan an pou kolekte enfòmasyon sou ou (ki gen ladan done aparèy yo ak done aktivite sou entènèt ki dekri pi wo a) sou tan atravè Sèvis nou an ak lòt sit ak sèvis oswa entèraksyon ou ak imèl nou yo, epi sèvi ak enfòmasyon sa yo pou sèvi anons ki yo panse ap enterese w. Ou ka aprann plis sou chwa ou genyen pou limite piblisite ki baze sou enterè nan seksyon "Chwa ou yo" anba a. 
 5. Aplikasyon pou Rekritman ak Pwosesis.  An koneksyon avèk aktivite rekritman nou yo oswa aplikasyon w yo oswa demann ou yo konsènan opòtinite travay ak Sorrento atravè Sèvis la, nou ka itilize enfòmasyon pèsonèl ou pou evalye aplikasyon yo, reponn a demann, revize kalifikasyon, kontakte referans, fè chèk background ak lòt revizyon sekirite, ak otreman. sèvi ak enfòmasyon pèsonèl pou rezon HR ak travay ki gen rapò.
 6. Pou Konfòme ak Lwa ak Règleman. Nou pral sèvi ak enfòmasyon pèsonèl ou jan nou kwè nesesè oswa apwopriye pou konfòme yo ak lwa ki aplikab yo, demann legal, ak pwosesis legal, tankou reponn a sitasyon oswa demann otorite gouvènman yo.
 7. Pou Konfòmite, Prevansyon Fwòd, ak Sekirite. Nou ka itilize enfòmasyon pèsonèl ou epi divilge yo bay lapolis, otorite gouvènman yo, ak pati prive jan nou kwè nesesè oswa apwopriye pou: (a) kenbe sekirite, sekirite, ak entegrite nan Sèvis nou an, pwodwi ak sèvis, biznis, baz done ak lòt byen teknoloji; (b) pwoteje dwa nou, dwa w oswa lòt moun, konfidansyalite, sekirite oswa pwopriyete nou (tankou fè ak defann reklamasyon legal); (c) odit pwosesis entèn nou yo pou konfòmite ak egzijans legal ak kontra ak règleman entèn yo; (d) aplike tèm ak kondisyon ki gouvène Sèvis la; epi (e) anpeche, idantifye, envestige ak dekouraje aktivite fwod, danjere, san otorizasyon, ki pa etik oswa ilegal, ki gen ladan atak sibè ak vòl idantite.
 8. Avèk konsantman w. Nan kèk ka nou ka espesyalman mande w konsantman w pou kolekte, itilize, oswa pataje enfòmasyon pèsonèl ou, tankou lè lalwa egzije sa.

PATAJE ENFÒMASYON PÈSONÈL

Nou ka pataje enfòmasyon pèsonèl ou ak antite ak moun ki nan lis anba a oswa jan sa dekri nan Règ sou Konfidansyalite sa a oswa nan pwen koleksyon an.

 1. Konpayi ki gen rapò.  Nou ka pataje enfòmasyon yo kolekte sou ou ak nenpòt manm nan gwoup konpayi nou an, ki gen ladan afilye yo, konpayi holding ultim nou an, ak filiales li yo. Pou egzanp, nou pral pataje enfòmasyon pèsonèl ou ak konpayi ki gen rapò nou yo pou ba ou pwodwi ak sèvis nou yo, kote lòt konpayi nan gwoup nou an fè eleman nan òf sèvis konplè a.
 2. Founisè Sèvis.  Nou pataje enfòmasyon pèsonèl ak twazyèm pati ak moun ki fè fonksyon pou nou epi ede nou jere biznis nou an. Pou egzanp, founisè sèvis yo ede nou fè hosting sit entènèt, sèvis antretyen, jesyon baz done, analiz entènèt, maketing, ak lòt rezon.
 3. Patnè Piblisite.  Nou ka pataje enfòmasyon pèsonèl ou kolekte sou ou tou ak twazyèm pati nou fè patenarya avèk yo pou kanpay piblisite, konkou, òf espesyal oswa lòt evènman oswa aktivite an koneksyon avèk Sèvis nou an, oswa ki kolekte enfòmasyon sou aktivite ou sou Sèvis la ak lòt sèvis sou entènèt. ede nou fè piblisite pou pwodwi nou yo ak sèvis nou yo, epi/oswa sèvi ak lis kliyan nou pataje avèk yo pou fè reklam pou ou menm ak pou itilizatè menm jan an sou platfòm yo.
 4. Moun ki transfere biznis yo.  Nou ka divilge enfòmasyon pèsonèl ou kolekte sou ou ak twazyèm pati an koneksyon avèk nenpòt tranzaksyon biznis (oswa tranzaksyon potansyèl) ki enplike yon fizyon, vant aksyon konpayi oswa byen, finansman, akizisyon, konsolidasyon, reyòganizasyon, devesti, oswa disolisyon tout oswa yon pati. nan biznis nou an (tankou an koneksyon avèk yon fayit oswa pwosedi menm jan an).
 5. Otorite yo, Lapolis, ak lòt moun.  Nou ka divilge enfòmasyon yo kolekte sou ou tou bay lapolis, otorite gouvènman yo, ak pati prive yo, si divilgasyon nesesè pou konfòme yo ak nenpòt lwa oswa règleman ki aplikab, an repons a yon sitasyon, lòd tribinal, ankèt gouvènman an, oswa lòt pwosesis legal, oswa jan nou kwè nesesè pou konfòmite ak pwoteksyon rezon ki dekri nan seksyon ki gen tit "Itilizasyon Enfòmasyon Pèsonèl" pi wo a.
 6. Konseye pwofesyonèl.  Nou ka pataje enfòmasyon pèsonèl ou ak moun, konpayi, oswa konpayi pwofesyonèl ki bay Sorrento konsèy ak konsiltasyon nan kontablite, administratif, legal, taks, finansye, koleksyon dèt, ak lòt bagay.

TRANSFÈ ENTÈNASYONAL ENFÒMASYON PÈSONÈL

Gen kèk konpayi Sorrento ki gen katye jeneral Ozetazini, epi nou gen founisè sèvis Ozetazini ak lòt peyi. Yo ka kolekte, itilize, epi estoke enfòmasyon pèsonèl ou Ozetazini oswa lòt kote andeyò peyi ou. Lwa sou enfòmasyon prive nan kote nou okipe enfòmasyon pèsonèl ou yo ka pa menm pwoteksyon tankou lwa sou vi prive nan peyi lakay ou. Lè w bay enfòmasyon pèsonèl ou, kote lalwa aplikab pèmèt, ou konsantman espesyalman ak ekspreseman pou transfè ak tretman sa yo ak koleksyon, itilizasyon, ak divilgasyon ki tabli nan la a oswa nan nenpòt kondisyon ki aplikab nan sèvis.

Itilizatè Ewopeyen yo ka gade seksyon ki anba a ki rele "Avi pou Itilizatè Ewopeyen yo" pou plis enfòmasyon konsènan nenpòt transfè enfòmasyon pèsonèl ou yo.

SEKIRITE

Pa gen okenn metòd transmisyon sou entènèt la, oswa metòd depo elektwonik, ki totalman an sekirite. Pandan ke nou fè efò rezonab pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl ou kont risk ki genyen nan aksè oswa akizisyon san otorizasyon, nou pa ka garanti sekirite enfòmasyon pèsonèl ou.

LÒT SIT WEB AK SÈVIS

Sèvis la ka genyen lyen ki mennen nan lòt sit entènèt ak sèvis sou entènèt ki opere pa twazyèm pati. Lyen sa yo pa yon andòsman, oswa reprezantasyon ke nou afilye ak, nenpòt twazyèm pati. Anplis de sa, kontni nou an ka enkli sou paj entènèt oswa sèvis sou entènèt ki pa asosye avèk nou. Nou pa kontwole sit entènèt twazyèm pati oswa sèvis sou entènèt, epi nou pa responsab aksyon yo. Lòt sitwèb ak sèvis suiv diferan règ konsènan koleksyon, itilizasyon ak pataje enfòmasyon pèsonèl ou yo. Nou ankouraje w li règleman sou enfòmasyon prive lòt sit entènèt ak sèvis sou entènèt ou itilize yo.

CHWA OU

Nan seksyon sa a, nou dekri dwa ak chwa ki disponib pou tout itilizatè yo.

 1. Imèl Pwomosyonèl. Ou ka refize fè imèl ki gen rapò ak maketing lè w suiv enstriksyon pou w retire w oswa dezabònman ki nan pati anba a nan imèl la, oswa lè w kontakte nou jan sa dekri anba a. Ou ka kontinye resevwa imel ki gen rapò ak sèvis ak lòt ki pa maketing.
 2. Bonbon. Tanpri vizite nou an Règleman bonbon pou plis enfòmasyon.
 3. Chwa Piblisite. Ou ka limite itilizasyon enfòmasyon ou yo pou piblisite ki baze sou enterè lè w bloke bonki twazyèm pati nan paramèt navigatè w la, lè w itilize plug-ins/ekstansyon navigatè w yo, epi/oswa w ap itilize paramèt aparèy mobil ou pou limite itilizasyon idantifikasyon piblisite ki asosye avèk yo. aparèy mobil ou a. Ou ka patisipe tou pou pa patisipe nan anons ki baze sou enterè nan konpayi k ap patisipe nan pwogram endistri sa yo pa patisipe nan vizite sit entènèt ki lye yo: Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), Ewopeyen Interactive Digital Advertising Alliance (pou itilizatè Ewopeyen yo - http://www.youronlinechoices.eu/), ak Digital Advertising Alliance (optout.aboutads.info). Yo dwe mete preferans yo deskripsyon yo sou chak aparèy ak/oswa navigatè pou ki ou vle yo aplike. Tanpri sonje ke nou gendwa travay tou ak konpayi ki ofri pwòp mekanis pou dezole yo oswa ki pa patisipe nan mekanis pou dezole yo ki dekri pi wo a, kidonk menm apre yo fin refize, ou ka toujou resevwa kèk bonbon ak anons ki baze sou enterè nan men lòt moun. konpayi yo. Si ou refize fè reklam ki baze sou enterè yo, ou pral toujou wè piblisite sou entènèt men yo ka mwens enpòtan pou ou.
 4. Pa swiv. Gen kèk navigatè ki ka konfigirasyon pou voye siyal "Pa swiv" nan sèvis sou entènèt ou vizite yo. Kounye a nou pa reponn a "Pa Track" oswa siyal menm jan an. Pou aprann plis sou "Pa swiv," tanpri vizite http://www.allaboutdnt.com.
 5. Refize bay enfòmasyon. Nou bezwen kolekte enfòmasyon pèsonèl pou bay sèten sèvis. Si ou pa bay enfòmasyon yo mande a, nou ka pa kapab bay sèvis sa yo.

AVI POU ITIlizatè Ewopeyen yo

Enfòmasyon yo bay nan seksyon sa a aplike sèlman pou moun ki nan Inyon Ewopeyen an, Zòn Ekonomik Ewopeyen an, ak Wayòm Ini a (ansanm, "Ewòp").

Eksepte jan sa espesifye otreman, referans a "enfòmasyon pèsonèl" nan Règ sou Konfidansyalite sa a ekivalan a "done pèsonèl" ki gouvène pa lejislasyon Ewopeyen an sou pwoteksyon done. 

 1. Kontwolè.  Lè sa enpòtan, kontwolè enfòmasyon pèsonèl ou ki kouvri pa Règleman sou enfòmasyon prive sa a pou rezon lejislasyon Ewopeyen an sou pwoteksyon done se antite Sorrento ki bay Sit la oswa Sèvis.
 2. Baz Legal pou Pwosesis. Baz legal yo nan pwosesis nou an nan enfòmasyon pèsonèl ou jan sa dekri nan Règ sou Konfidansyalite sa a pral depann de ki kalite enfòmasyon pèsonèl ak kontèks espesifik nan kote nou trete yo. Sepandan, baz legal nou anjeneral konte sou yo tabli nan tablo ki anba a. Nou konte sou enterè lejitim nou yo kòm baz legal nou sèlman kote enterè sa yo pa depase pa enpak sou ou (sòf si nou gen konsantman ou oswa tretman nou an se otreman obligatwa oswa otorize pa lalwa). Si w gen kesyon sou baz legal sou fason nou trete enfòmasyon pèsonèl ou, kontakte nou nan privacy@sorrentotherapeutics.com.
Pwosesis Objektif (jan sa dekri pi wo a nan seksyon "Itilizasyon Enfòmasyon Pèsonèl")Baz legal
Pou bay sèvis laPwosesis la nesesè pou egzekite kontra ki gouvène operasyon nou an nan Sèvis la, oswa pou pran etap ou mande anvan ou angaje sèvis nou yo. Kote nou pa ka trete done pèsonèl ou jan sa nesesè pou opere Sèvis la sou baz nesesite kontra, nou trete enfòmasyon pèsonèl ou pou objektif sa a ki baze sou enterè lejitim nou an nan bay ou ak pwodwi oswa sèvis ou jwenn ak mande yo. 
Rechèch ak devlòpmanPwosesis la baze sou enterè lejitim nou nan fè rechèch ak devlopman jan sa dekri nan Règ sou Konfidansyalite sa a.
Dirèk maketing  Pwosesis la baze sou konsantman ou kote konsantman sa a mande dapre lalwa aplikab. Lè konsantman sa a pa obligatwa pa lalwa ki aplikab, nou trete enfòmasyon pèsonèl ou pou rezon sa yo ki baze sou enterè lejitim nou nan fè pwomosyon biznis nou an ak montre ou tayè kontni ki enpòtan.
Piblisite ki baze sou enterèPwosesis la baze sou konsantman ou kote konsantman sa a mande dapre lalwa aplikab. Kote nou konte sou konsantman ou, ou gen dwa retire li nenpòt ki lè nan fason ki endike lè ou konsantman oswa nan Sèvis la. 
Pou trete aplikasyon yoPwosesis la baze sou enterè lejitim nou nan fè rechèch ak devlopman jan sa dekri nan Règ sou Konfidansyalite sa a.
Pou Konfòme ak Lwa ak RèglemanPwosesis nesesè pou respekte obligasyon legal nou yo oswa baze sou enterè lejitim nou nan rekritman ak anbochaj. Nan kèk ka, tretman an ka baze sou konsantman ou tou. Kote nou konte sou konsantman ou, ou gen dwa retire li nenpòt ki lè nan fason ki endike lè ou konsantman oswa nan Sèvis la. 
Pou Konfòmite, Prevansyon Fwòd, ak SekiritePwosesis la nesesè pou respekte obligasyon legal nou yo oswa baze sou enterè lejitim nou nan pwoteje dwa nou oswa lòt moun, vi prive, sekirite, oswa pwopriyete.
Avèk konsantman wPwosesis la baze sou konsantman ou. Kote nou konte sou konsantman ou, ou gen dwa retire li nenpòt ki lè nan fason ki endike lè ou konsantman oswa nan Sèvis la. 
 1. Itilize pou nouvo rezon. Nou ka sèvi ak enfòmasyon pèsonèl ou pou rezon ki pa dekri nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a kote lalwa pèmèt epi rezon ki fè yo konpatib ak objektif pou nou te kolekte yo. Si nou bezwen sèvi ak enfòmasyon pèsonèl ou pou yon rezon ki pa gen rapò, n ap fè w konnen epi eksplike baz legal ki aplikab la. 
 2. Retansyon. Nou pral kenbe done pèsonèl ou pou toutotan sa nesesè pou akonpli objektif koleksyon an, ki gen ladan pou satisfè nenpòt kondisyon legal, kontablite, oswa rapò, etabli ak defann reklamasyon legal, pou rezon prevansyon fwod, oswa osi lontan ke sa nesesè. pou satisfè obligasyon legal nou yo. 

  Pou detèmine peryòd retansyon ki apwopriye pou enfòmasyon pèsonèl yo, nou konsidere kantite, nati, ak sansiblite enfòmasyon pèsonèl yo, risk potansyèl pou domaj nan itilizasyon oswa divilgasyon enfòmasyon pèsonèl ou san otorizasyon, rezon pou nou trete enfòmasyon pèsonèl ou epi si wi ou non. nou ka reyalize objektif sa yo atravè lòt mwayen, ak kondisyon legal ki aplikab yo.
 3. Dwa ou. Lwa Ewopeyen pwoteksyon done ba ou sèten dwa konsènan enfòmasyon pèsonèl ou. Ou ka mande nou pou nou pran aksyon sa yo anrapò ak enfòmasyon pèsonèl ou ke nou kenbe:
  • Aksè. Bay ou enfòmasyon sou pwosesis nou an nan enfòmasyon pèsonèl ou epi ba ou aksè a enfòmasyon pèsonèl ou.
  • Korije. Mete ajou oswa korije erè nan enfòmasyon pèsonèl ou.
  • Efase. Efase enfòmasyon pèsonèl ou.
  • Transfere. Transfere yon kopi enfòmasyon pèsonèl ou lizib pou machinn ba ou oswa yon twazyèm pati ou chwazi.
  • Mete restriksyon sou. Limite tretman enfòmasyon pèsonèl ou.
  • objè. Objeksyon kont depandans nou sou enterè lejitim nou yo kòm baz nan pwosesis nou an nan enfòmasyon pèsonèl ou ki afekte dwa ou yo. 

   Ou ka soumèt demann sa yo lè w kontakte nou nan privacy@sorrentotherapeutics.com oswa nan adrès postal ki endike anba a. Nou ka mande w enfòmasyon espesifik pou ede nou konfime idantite w epi trete demann ou an. Lwa ki aplikab yo ka mande oswa pèmèt nou refize demann ou an. Si nou refize demann ou an, n ap di w poukisa, sijè a restriksyon legal. Si ou ta renmen soumèt yon plent konsènan itilizasyon enfòmasyon pèsonèl ou yo oswa repons nou an pou demann ou yo konsènan enfòmasyon pèsonèl ou, ou ka kontakte nou oswa soumèt yon plent bay regilatè pwoteksyon done nan jiridiksyon ou. Ou ka jwenn regilatè pwoteksyon done ou isit la
 4. Transfè Done Trans-Fwontyè. Si nou transfere enfòmasyon pèsonèl ou nan yon peyi andeyò Ewòp pou nou oblije aplike lòt pwoteksyon pou enfòmasyon pèsonèl ou dapre lwa pwoteksyon done Ewopeyen an, n ap fè sa. Tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon sou nenpòt transfè sa yo oswa pwoteksyon espesifik yo aplike.

KONTAKTE US

Si w gen kesyon oswa enkyetid konsènan Règleman sou enfòmasyon prive nou an oswa nenpòt lòt pwoblèm sou enfòmasyon prive oswa sekirite, tanpri voye yon imèl ba nou nan privacy@sorrentotherapeutics.com oswa ekri nou nan adrès ki anba a: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Direktè Place
San Diego, CA 92121
ATTN: Legal