Cjevovod

Sorrentovo istraživanje i razvoj usmjereno je na poticanje inovacija u COVID-19, liječenju raka, potpunoj kontroli boli i autoimunim bolestima

Ključni programi naznaka Pretklinički Faza I Faza II Faza III/Ključna FDA odobrenje
Programi za COVID-19  

COVISTIX™ (dijagnostički) Brzi test na antigen

*

Odobrenje za hitnu upotrebu (EUA) u Meksiku (COFEPRIS), Brazilu (ANVISA) i CE oznakom u Europi

COVIMARK™ (dijagnostički) Brzi test na antigen

*

Prijava podnesena u SAD-u i Kanadi za odobrenje za hitnu upotrebu (EUA)

VIREX (dijagnostički) Dijagnostika kod kuće

60.2%*

EUA Enabling Studies in Q3 2022

COVISHIELD™ (liječenje) Neutralizirajuća antitijela (IV) u ambulantnih i bolničkih bolesnika

20%*

FUJOVEE™ (abivertinib) Teški COVID-19 kod pacijenata na intenzivnoj njezi

82%*

Ključno ispitivanje čeka odobrenje FDA

OQORY™ (COVI-MSC) ARDS zbog COVID-19 kod pacijenata na intenzivnoj njezi

82%*

Ključno suđenje u Brazilu

Mza Inhibitor (oralna pilula) Anti-virusni

40%*

Omicron mRNA cjepivo Cjepivo

20%*

Ključni programi naznaka Pretklinički Faza I Faza II Faza III/Ključna FDA odobrenje
imunoterapija  

FUJOVEE™ (abivertinib) NSCLC

82%*

FUJOVEE™ (abivertinib) B stanični limfomi

60.2%*

FUJOVEE™ (abivertinib) prostata

20%*

FUJOVEE™ (abivertinib) Lupus

20%*

FUJOVEE™ (abivertinib) MS

20%*

FUJOVEE™ (abivertinib) GvHD

20%*

PD-L1 (socazolimab)* SCLC

82%*

*U partnerstvu s Lee's Pharmom u Kini

PD-L1 (STI-3031)** Raka vrata maternice

82%*

**U SAD-u i u partnerstvu s ImmuneOnciom u Koreji

CD47 solidni tumori

40%*

CD38 DAR-T Multipli mijelom

40%*

CD38 ADC Amiloidoza, multipli mijelom, T-ALL i jednjak

40%*

Seprehvec™ onkolitički virus solidni tumori; Tumori CNS-a

40%*

BCMA ADC Tekući tumori

20%*

Bevacizumab-ADNAB™ endometrija Rak

40%*

U partnerstvu s klinikom Mayo

Bevacizumab-ADNAB™ Rak jajnika

40%*

U partnerstvu s klinikom Mayo

Rituksimab-ADNAB™ B-stanični limfomi

40%*

U partnerstvu s klinikom Mayo

Sofusa® anti-PD-1 Kožni T-stanični limfom (CTCL), melanom

40%*

Ključni programi naznaka Pretklinički Faza I Faza II Faza III/Ključna FDA odobrenje
Bol  

ZTlido® 1.8%
Postherpetična neuralgija - PHN

99.8%*

Gloperba®
Liječenje gihta (oralno)

99.8%*

SEMDEKSA (SP-102) Lumbalni radikularni/išijas bol

82%*

SP-103 (topikalni sustav lidokaina 5.4%) Akutna bol u leđima

60.2%*

SP-104 (odgođeni burst niska doza naltreksona) Fibromyalgia

20%*

RTX (resiniferatoksin)
Epiduralna injekcija
Nerješiva ​​bol kod uznapredovalog raka

60.3%*

Oznaka siročeta

RTX (resiniferatoksin)
Intraartikularni put
Umjerena do teška OA bol koljena

60.2%*

Ključni programi naznaka Pretklinički Faza I Faza II Faza III/Ključna FDA odobrenje
Limfna dostava lijeka  

Sofusa® anti-TNF autoimuni (RA)

40%*

Sofusa® anti-PD-1 Kožni T-stanični limfom (CTCL), melanom

40%*

Sofusa® anti-CTLA-4 Melanoma

40%*

U partnerstvu s klinikom Mayo
Programi za COVID-19
Ključni programi (Indikacija) Faza
COVISTIX™ (dijagnostički) FDA EUA
COVIMARK™ (dijagnostički) FDA EUA
VIREX (dijagnostički) PH III
COVISHIELD™ (liječenje) PH I
FUJOVEE™ (abivertinib) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
Mza Inhibitor (oralna tableta) Ph II
Omicron mRNA cjepivo Pretklinički
imunoterapija
Ključni programi (Indikacija) Faza
FUJOVEE™ (abivertinib) Ph III
FUJOVEE™ (abivertinib) Ph II
FUJOVEE™ (abivertinib) Pretklinički
FUJOVEE™ (abivertinib) Pretklinički
FUJOVEE™ (abivertinib) Pretklinički
FUJOVEE™ (abivertinib) Pretklinički
PD-L1 (sokazolimab)* Ph III
PD-L1 (STI-3031)** Ph III
CD47 (Solidni tumori) doktorat I
CD38 DAR-T (Multipli mijelom) doktorat I
CD38 ADC (amiloidoza, multipli mijelom, T-ALL i jednjak) doktorat I
Seprehvec™ onkolitički virus (Solidni tumori; CNS tumori) PH I
BCMA ADC (tekući tumori) Pretklinički
Bevacizumab-ADNAB™ (rak endometrija) doktorat I
Bevacizumab-ADNAB™ (Rak jajnika) doktorat I
Rituksimab-ADNAB™ (B-stanični limfomi) doktorat I
Sofusa® anti-PD-1 (kožni T-stanični limfom (CTCL), melanom) doktorat I
Bol
Ključni programi (Indikacija) Faza
ZTlido® 1.8% (postherpetična neuralgija - PHN) FDA odobrenje
Gloperba® 1.8% Liječenje gihta (oralno) FDA odobrenje
SEMDEKSA (SP-102) Ph III
SP-103 (topikalni sustav lidokaina 5.4%) Ph II
SP-104 (odgođeni burst niska doza naltreksona) Pretklinički
RTX (resiniferatoksin) Epiduralna injekcija Ph II
RTX (resiniferatoksin) Intraartikularni put Ph II
Limfna isporuka
Ključni programi (Indikacija) Faza II
Sofusa® anti-TNF (autoimuni RA) doktorat I
Sofusa® anti-PD-1 (kožni T-stanični limfom (CTCL), melanom) doktorat I
Sofusa® anti-CTLA-4 (Melanoma) doktorat I