Mezenhimska matična stanica

«Natrag na cjevovod

OQORY™ (COVI-MSC) (sindrom akutnog respiratornog distresa – STI 8282)

Sorrento ulazi u fazu I ispitivanja OQORY™ (COVI-MSC) za pacijente koji pate od sindroma akutnog respiratornog distresa (ARDS) povezanog s COVID-19, koje je odobrila FDA.

Primarni cilj studije faze 1 je procijeniti sigurnost intravenske infuzije alogenih masnih matičnih stanica u bolesnika s COVID-19 i respiratornim distresom. Sekundarni cilj je procijeniti skup varijabli ishoda sigurnosti i učinkovitosti kako bi se dale smjernice u pogledu omjera rizika i koristi kod pacijenata s respiratornim distresom od COVID-19.

Pokazalo se da matične stanice podržavaju rješavanje simptoma u višestrukim uvjetima bolesti i imaju potencijal za smanjenje dugoročnih učinaka povezanih s oštećenjem plućnog tkiva za te pacijente. MSC predstavljaju modalitet liječenja s velikim potencijalom za pomoć u borbi protiv COVID-19 kao samostalna terapija ili u sinergiji s drugim kandidatima za proizvode u Sorrentovom lancu, uključujući male molekule (abivertinib ili salicin-30) i neutralizirajuća antitijela (STI- 1499 ili STI 2020).