COVISHIELD

«Natrag na cjevovod

Liječenje COVID-19: COVISHIELD (koktel neutralizirajućih antitijela)

Sorrento razvija koktel neutralizirajućih antitijela koji se veže na različite epitope na SARS-CoV-2 Spike proteinu. Koktel protutijela potencijalno stvara visoku barijeru za pojavu rezistentnih varijanti kod liječenih osoba. COVISHIELD mAbs Fc regije su dizajnirane da eliminiraju interakcije s Fc receptorima domaćina, čime se smanjuje rizik od povećanja infekcije SARS-CoV-2 ovisno o antitijelima.

covi-štit