Posao

Karijere u Sorrento Therapeutics, Inc

Sorrento Therapeutics, Inc. je poslodavac jednakih mogućnosti i nudi kandidatima atraktivnu plaću i sveobuhvatan paket beneficija koji uključuje dioničke opcije, zdravstveno, stomatološko, životno i invalidsko osiguranje, 401k i plaćeni godišnji odmor.