Condicións de uso

« Volver a Pipeline

CONDICIÓNS DE USO

Data de entrada en vigor: 14 de xuño de 2021

Estas Condicións de Uso (o “Condicións de uso”) introdúcese entre Sorrento Therapeutics, Inc., en nome e en representación das nosas filiais e afiliadas (“Sorrento""us""we, "Ou"o noso”) e vostede, ou se representa a unha entidade ou outra organización, esa entidade ou organización (en calquera dos casos, “vostede"). Estas Condicións de uso regulan o teu acceso e/ou uso dos nosos sitios web, aplicacións e portais que operamos e que enlazan a estas Condicións de uso (colectivamente, o “Web”), e os servizos e recursos habilitados a través do Sitio (cada un “servizo"E colectivamente, o"servizos"). Estas Condicións de uso non se aplican a outros sitios e servizos proporcionados por Sorrento, como os nosos ensaios clínicos, os servizos de laboratorio de pacientes ou os produtos COVI-STIX.

LEA ESTAS CONDICIÓNS DE USO ATENTAMENTE. AO NAVEGAR OU ACCEDER AO SITIO E/OU UTILIZAR OS SERVIZOS, DECLARAS QUE (1) LOU, COMPRENDE E ACEPTA OBSERVAR OS TERMOS DE USO, (2) TES MAIOR DE IDADE PARA FORMAR UN CONTRATO VINCULANTE CON SORRENTO, E (3) TEN A AUTORIDADE PARA CONCEPTAR AS CONDICIÓNS DE USO PERSOAL OU EN NOME DA EMPRESA QUE NOMEACHE COMO USUARIO, E PARA VINCULAR ESA EMPRESA ÓS TERMOS DE USO. O TERMO "TI" REFÍRSE Á PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA, SEGÚN É O CASO.  SE NON ACEPTA OBLIGAR AS CONDICIÓNS DE USO, NON PODERÁ ACCEDER OU UTILIZAR O SITIO OU OS SERVIZOS.

TEN EN CUENTA QUE ESTAS CONDICIÓNS DE USO ESTÁN SUXEITAS A CAMBIOS POR SORRENTO Á SÚA DISCRECIÓN EN CALQUERA MOMENTO. Sorrento informarache da presenza de calquera cambio nestas Condicións de uso publicando eses cambios no Sitio, cambiando a data na parte superior das Condicións de uso e/ou notificándoche a través do Sitio ou doutros medios. (incluído enviandolle un aviso a calquera enderezo de correo electrónico proporcionado a Sorrento). A menos que se indique o contrario, calquera modificación entrará en vigor inmediatamente despois da publicación no Sitio ou da entrega do devandito aviso. Pode rescindir as Condicións de uso tal e como se indica a continuación se se opón a tales modificacións. Non obstante, considerarase que acepta todas e todas as modificacións mediante o uso continuado do Sitio ou dos Servizos despois dese período de notificación. POR FAVOR, CONSULTE PERIÓDAMENTE O SITIO PARA VER OS TERMOS ACTUAIS.

O seu uso e participación en certos Servizos poden estar suxeitos a condicións adicionais, incluíndo calquera termo aplicable entre Sorrento e o seu empregador ou organización e calquera termo que se lle presente para a súa aceptación cando utilice un Servizo complementario (“Condicións complementarias"). Se as Condicións de uso son incompatibles coas Condicións Suplementarias, as Condicións Suplementarias controlarán con respecto a tal Servizo. As Condicións de uso e calquera Condición complementaria aplicable denomínanse aquí "Acordo. "

ACCESO E USO DOS PROPIEDADES DE SORRENTO

 1. Uso permitido. O Sitio, os Servizos e a información, datos, imaxes, texto, ficheiros, software, guións, gráficos, fotos, sons, música, vídeos, combinacións audiovisuais, funcións interactivas e outros materiais (colectivamente, o "contido”) dispoñibles no Sitio ou a través dos Servizos (este Contido, xunto co Sitio e os Servizos, cada un un “Propiedade Sorrento” e colectivamente, o “Propiedades de Sorrento”) están protexidos polas leis de copyright en todo o mundo. Suxeito ao Acordo, Sorrento outórgache unha licenza limitada para acceder e utilizar as Propiedades de Sorrento unicamente para os teus fins persoais ou comerciais internos. A menos que Sorrento especifique o contrario nunha licenza separada, o teu dereito a utilizar todas e todas as Propiedades de Sorrento está suxeito ao Acordo. 
 2. Elixibilidade. Vostede declara que é maior de idade para formar un contrato vinculante e que non é unha persoa prohibida para usar Sorrento Properties segundo as leis dos Estados Unidos, o seu lugar de residencia ou calquera outra xurisdición aplicable. Vostede afirma que ten máis de 18 anos de idade ou é un menor emancipado, ou posúe o consentimento legal dos seus pais ou titores, e que é plenamente capaz e competente para asumir os termos, condicións, obrigas, afirmacións, representacións e garantías establecidas. nestas Condicións de uso e no Acordo, se é o caso, e para cumprir e cumprir o Acordo. En calquera caso, afirmas que tes máis de dezaseis (16) anos, xa que as Propiedades de Sorrento non están destinadas a nenos menores de 16 anos. Se tes menos de 16 anos, non accedas nin utilices as Propiedades de Sorrento.
 3. Certas restricións.  Os dereitos que se lle conceden nas Condicións de uso están suxeitos ás seguintes restricións: (a) non deberá licenciar, vender, alugar, alugar, transferir, ceder, reproducir, distribuír, aloxar ou explotar comercialmente Sorrento Properties ou calquera parte de Sorrento Properties, incluído o Sitio, (b) non enmarcará nin utilizará técnicas de enmarcado para incluír ningunha marca rexistrada, logotipo ou outras Propiedades de Sorrento (incluíndo imaxes, texto, deseño de páxina ou formulario) de Sorrento; (c) non utilizará ningunha metaetiqueta ou outro "texto oculto" usando o nome ou marcas comerciais de Sorrento; (d) non deberá modificar, traducir, adaptar, fusionar, facer traballos derivados, desmontar, descompilar, compilar inversamente nin realizar enxeñaría inversa de ningunha parte de Sorrento Properties, salvo na medida en que as restricións anteriores estean expresamente prohibidas pola lexislación aplicable; (e) non utilizará ningún software, dispositivo ou outro proceso manual ou automatizado (incluíndo pero non limitado a arañas, robots, raspadores, rastreadores, avatares, ferramentas de extracción de datos ou similares) para "rascar" ou descargar datos de calquera web. páxinas contidas no Sitio (excepto que concedemos aos operadores dos motores de busca públicos permiso revogable para usar arañas para copiar materiais do Sitio co único propósito e na medida en que sexa necesario para crear índices de busca dispoñibles publicamente dos materiais, pero non cachés ou arquivos deste tipo de materiais); (f) non accederá a Sorrento Properties para construír un sitio web, aplicación ou servizo similar ou competitivo; (g) salvo que se indique expresamente aquí, ningunha parte de Sorrento Properties pode ser copiada, reproducida, distribuída, republicada, descargada, mostrada, publicada ou transmitida de calquera forma ou por ningún medio; (h) non deberá eliminar nin destruír ningún aviso de copyright ou outras marcas de propiedade contidas en ou en Sorrento Properties; (i) non debe suplantar nin tergiversar a súa afiliación con ningunha persoa ou entidade. Calquera versión futura, actualización ou outra adición a Sorrento Properties estará suxeita ás Condicións de uso. Sorrento, os seus provedores e provedores de servizos resérvanse todos os dereitos non concedidos nas Condicións de uso. Calquera uso non autorizado de calquera propiedade de Sorrento rescinde as licenzas concedidas por Sorrento de acordo coas Condicións de uso.
 4. Uso por clientes de Sorrento.  Se es un cliente de Sorrento que accede ou utiliza o Sitio ou os Servizos, incluído o noso portal de clientes, declara e garante que (a) ao utilizar as Propiedades de Sorrento cumprirá todas as leis e regulamentos aplicables, incluído, se é o caso, o Seguro de Saúde. A Lei de Portabilidade e Responsabilidade e os seus regulamentos de aplicación e outras leis de privacidade e protección de datos, e (b) non nos proporcionará ningunha información, incluídos datos persoais e información sanitaria protexida, para a que non teña as autorizacións ou consentimentos necesarios. Ademais, recoñece e acepta que vostede, e non Sorrento, é responsable de asegurarse de que se proporcionaron todas as divulgacións necesarias e que se obtiveron todos os consentimentos e/ou permisos necesarios dos pacientes, segundo o requiran as leis de privacidade e protección de datos aplicables. normativa na súa xurisdición. Para obter máis información sobre as prácticas de privacidade de Sorrento, consulte o noso Política de Privacidade.
 5. Equipos e software necesarios.  Debe proporcionar todos os equipos e software necesarios para conectarse a Sorrento Properties, incluíndo, entre outros, un dispositivo móbil axeitado para conectarse e utilizar Sorrento Properties, nos casos en que os Servizos ofrezan un compoñente móbil. Vostede é o único responsable das tarifas, incluídas as tarifas de conexión a Internet ou móbil, nas que incorra ao acceder a Sorrento Properties.

PROPIEDADE

 1. Propiedades Sorrento.  Vostede acepta que Sorrento e os seus provedores posúen todos os dereitos, títulos e intereses en Sorrento Properties. Non eliminará, alterará nin ocultará ningún aviso de copyright, marca rexistrada, marca de servizo ou outros dereitos de propiedade incorporados ou que acompañen a ningunha Propiedade de Sorrento. Aceptas que non tes ningún dereito, título ou interese sobre ningún Contido que apareza en ou en Sorrento Properties.
 2. MARCA.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, o logotipo de Sorrento, os nomes e logotipos de afiliados e todos os gráficos, logotipos, marcas de servizo, iconas, vestimenta comercial e nomes comerciais relacionados que se usan en ou en relación con calquera Propiedade de Sorrento son marcas comerciais de Sorrento ou dos seus afiliados e poden non se utilizará sen o permiso expreso previo por escrito de Sorrento. Outras marcas comerciais, marcas de servizos e nomes comerciais que poidan aparecer en ou en Sorrento Properties son propiedade dos seus respectivos propietarios. Se utilizas os materiais ou as marcas comerciais nas Propiedades de Sorrento ou nas Propiedades de Sorrento dun xeito que non estea claramente permitido por esta sección, estás infrinxindo o teu acordo connosco e pode estar infrinxindo os dereitos de autor, marcas comerciais e outras leis. Nese caso, revogamos automaticamente o teu permiso para usar as Propiedades da empresa. O título dos materiais queda connosco ou cos autores dos materiais contidos nas Propiedades da empresa. Todos os dereitos non expresamente concedidos están reservados.
 3. Comentarios.  Vostede acepta que a presentación de ideas, suxestións, documentos e/ou propostas a Sorrento a través da súa suxestión, comentarios, wiki, foro ou páxinas similares ("Comentarios") corre o seu propio risco e que Sorrento non ten obrigas (incluídas, entre outras, as obrigas de confidencialidade) con respecto a tales Comentarios. Vostede declara e garante que ten todos os dereitos necesarios para enviar os comentarios. Por este medio concedes a Sorrento un dereito e unha licenza totalmente pagos, sen dereitos de autor, perpetuos, irrevogables, mundiales, non exclusivos e totalmente sublicenciables para usar, reproducir, realizar, mostrar, distribuír, adaptar, modificar, reformatear, crear derivados. obras de, e doutro xeito explotar comercial ou non comercialmente de calquera xeito, calquera e todos os comentarios, e para sublicenciar os dereitos anteriores, en relación coa operación e mantemento de Sorrento Properties e/ou os negocios de Sorrento.

CONDUTA DO USUARIO

Como condición de uso, acepta non usar Sorrento Properties para ningún propósito que estea prohibido polo Acordo ou pola lexislación aplicable. Non deberá (e non permitirá que ningún terceiro) realice ningunha acción sobre ou a través das Propiedades de Sorrento que: (i) infrinxa ningunha patente, marca rexistrada, segredo comercial, copyright, dereito de publicidade ou outro dereito de calquera persoa ou entidade; (ii) é ilegal, ameazante, abusivo, acosador, difamatorio, calumnioso, enganoso, fraudulento, invasor da privacidade doutro, delictivo, obsceno, pornográfico, ofensivo ou profano; (iii) promove a intolerancia, o racismo, o odio ou o dano contra calquera individuo ou grupo; (iv) constitúe publicidade non autorizada ou non solicitada, correo electrónico lixo ou masivo; (v) implica actividades comerciais e/ou vendas sen o consentimento previo por escrito de Sorrento; (vi) suplanta a calquera persoa ou entidade, incluído calquera empregado ou representante de Sorrento; (vii) infrinxe ou fomente calquera conduta que infrinxa calquera lei ou regulamento aplicable ou que dea lugar a responsabilidade civil; (viii) interfira ou tenta interferir co bo funcionamento de Sorrento Properties ou utiliza Sorrento Properties de calquera forma non permitida expresamente polo Acordo; ou (ix) intente participar ou participar en calquera acto potencialmente prexudicial dirixido contra Sorrento Properties, incluíndo, entre outros, violar ou tentar violar calquera característica de seguridade de Sorrento Properties, utilizando software manual ou automatizado ou outros medios para acceder. , "raspa", "rastre" ou "araña" calquera páxina contida en Sorrento Properties, introducindo virus, vermes ou código daniño similar en Sorrento Properties, ou interferindo ou intentando interferir co uso de Sorrento Properties por calquera outro usuario, host ou rede, incluso mediante sobrecarga, "inundación", "spam", "bombardeo de correos" ou "crashing" de Sorrento Properties.

INVESTIGACIÓNS

Sorrento pode, pero non está obrigado a, supervisar ou revisar Sorrento Properties en calquera momento. Se Sorrento se decata de calquera posible violación por ti de calquera disposición do Acordo, Sorrento resérvase o dereito de investigar tales violacións e Sorrento pode, á súa exclusiva discreción, rescindir inmediatamente a túa licenza de uso de Sorrento Properties, total ou parcialmente, sen aviso previo.

PROPIEDADES DE TERCEROS

Sorrento Properties pode conter ligazóns a sitios web e/ou aplicacións de terceiros (“Propiedades de terceiros"). Cando fas clic nunha ligazón a unha propiedade de terceiros, non che avisaremos de que abandonaches Sorrento Properties e estás suxeito aos termos e condicións (incluídas as políticas de privacidade) doutro sitio web ou destino. Tales propiedades de terceiros non están baixo o control de Sorrento e non somos responsables de ningunha propiedade de terceiros. Sorrento ofrece estas Propiedades de Terceiros só para comodidade e non revisa, aproba, supervisa, avala, garante ou fai ningunha representación con respecto ás Propiedades de Terceiros, nin a ningún produto ou servizo proporcionado en relación con elas. Utiliza todas as ligazóns de Propiedades de terceiros baixo o seu propio risco. Cando abandona o noso sitio, as Condicións de uso xa non rexen. Debes revisar os termos e políticas aplicables, incluídas as prácticas de privacidade e recollida de datos, de calquera propiedade de terceiros, e facer a investigación que consideres necesaria ou apropiada antes de proceder a calquera transacción con terceiros. Ao utilizar as Propiedades de Sorrento, exime expresamente a Sorrento de calquera responsabilidade derivada do uso de calquera Propiedade de terceiros. 

Indemnización

Vostede acepta indemnizar e manter a Sorrento, os seus pais, filiais, afiliados, oficiais, empregados, axentes, socios, provedores e licenciantes (cada un, unha "Parte de Sorrento" e colectivamente, as "Partes de Sorrento") de calquera perda, custo. , responsabilidades e gastos (incluídos honorarios razoables dos avogados) relacionados ou derivados de calquera e de todos os seguintes: (a) o seu uso e acceso ás Propiedades de Sorrento; (b) a súa violación do Acordo; (c) a súa violación de calquera dereito doutra parte, incluídos outros usuarios; ou (d) a súa violación das leis, normas ou regulamentos aplicables. Sorrento resérvase o dereito, ao seu propio custo, de asumir a defensa e control exclusivos de calquera asunto suxeito a indemnización por vostede, en cuxo caso cooperará plenamente con Sorrento para facer valer as defensas dispoñibles. Esta disposición non obriga a indemnizar a ningunha das Partes de Sorrento por calquera práctica comercial inadmisible desta parte ou por fraude, engano, promesa falsa, terxiversación ou ocultación, supresión ou omisión de calquera feito material en relación cos Servizos proporcionados a continuación. . Vostede acepta que as disposicións desta sección sobrevivirán a calquera rescisión do Acordo e/ou o seu acceso a Sorrento Properties.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS E CONDICIÓNS

ENTENDE E ACEPTA EXPRESAMENTE QUE NA MEDIDA PERMITIDA POLA LEI APLICABLE, O SEU USO DAS PROPIEDADES DE SORRENTO CORRE O SEU RISCO, E AS PROPIEDADES DE SORRENTO PROPORCIONÁNSE "TAL CUAL" E "SEGÚN DISPOÑE", CON TODOS OS FALLOS. AS PARTES DE SORRENTO RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, REPRESENTACIÓNS E CONDICIÓNS DE CALQUERA TIPO, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUÍDAS, PERO NON LIMITADAS A, AS GARANTÍAS IMPLÍCITAS OU CONDICIÓNS DE COMERCIABILIDADE, IDONEIDADE E ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR. PROPIEDADES SORRENTO. AS PARTES DE SORRENTO NINGUNHA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN OU ​​CONDICIÓN DE QUE: (A) AS PROPIEDADES DE SORRENTO CUMPRIRAN OS SEUS REQUISITOS; (B) O ACCESO AO SITIO SERÁ ININTERRUMPIDO OU O SEU USO DAS PROPIEDADES DE SORRENTO SERÁ OPORTUNO, SEGURO OU LIBRE DE ERROS; (C) AS PROPIEDADES DE SORRENTO SERÁN PRECISAS, FIABLES, COMPLETAS, ÚTILES OU CORRECTAS; (D) O SITIO ESTARÁ DISPOÑIBLE EN CALQUERA HORA OU LUGAR PARTICULAR; (E) CORRIXÍSESE CALQUERA DEFECTO OU ERRO; OU (F) QUE O SITIO ESTÁ LIBRE DE VIRUS OU OUTROS COMPOÑENTES PRECIOSOS. NINGÚN CONSELLO OU INFORMACIÓN, ORAL OU ESCRITA, OBTENIDA DE SORRENTO OU A TRAVÉS DE PROPIEDADES DE SORRENTO CREARÁ NINGUNHA GARANTÍA QUE NON SE FIXA EXPRESAMENTE AQUÍ.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

ENTENDE E ACEPTA QUE EN NINGÚN CASO AS PARTES DE SORRENTO SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN CASO DE PERDA DE BENEFICIOS, INGRESOS OU DATOS, DANOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES, ESPECIAIS OU CONSECUENTES, OU DANOS OU CUSTOS DEBIDO A PERDA DE PRODUCIÓN OU ​​INTERPRUCIÓN DE NEGOCIOS, PRODUCIÓN, USO EMPRESARIAL DE BENS OU SERVIZOS SUBSTITUTIVOS, EN CADA CASO SEN CONSULTAR OU NON ÁS PARTES SORRENTOIS DA POSIBILIDADE DE TALES DANOS, DERIVADOS DO CONTRATO OU EN RELACIÓN CON CAL OU CALQUERA COMUNICACIÓN, INTERACCIÓN OU ​​REUNIÓNS CON OUTROS PROPIETARIOS DE USUARIOS, PROPIETARIOS DE PROPIETARIOS. TEORÍA DA RESPONSABILIDADE, RESULTANTE DE: (A) O USO OU INHABILIDADE PARA USAR PROPIEDADES SORRENTO; (B) O CUSTO DE ADQUISICIÓN DE BENS OU SERVIZOS SUBSTITUTIVOS RESULTANTES DE CALQUERA BEN, DATOS, INFORMACIÓN OU ​​SERVIZOS ADQUIRIDOS OU OBTENIDOS OU DAS MENSAXES RECIBIDAS PARA AS TRANSACCIÓNS REALIZADAS A TRAVÉS DE PROPIEDADES DE SORRENTO; (C) ACCESO NON AUTORIZADO OU ALTERACIÓN DAS SÚAS TRANSMISIÓNS OU DATOS, INCLUÍENDO TODA A INFORMACIÓN PERSOAL E/OU A INFORMACIÓN FINANCEIRA ALMACENADAS NELA; (D) DECLARACIÓNS OU CONDUTA DE CALQUERA TERCEIRA NAS PROPIEDADES DE SORRENTO; (E) DANOS PERSOAIS OU DANOS MATERIALS, DE CALQUERA NATUREZA, RESULTANTES DO SEU ACCESO E USO DOS SERVIZOS; (F) CALQUERA INTERRUPCIÓN OU ​​CESSACIÓN DA TRANSMISIÓN A OU DESDE OS NOSOS SERVIZOS; (G) CALQUERA ERROR, VIRUS, CABALOS DE TROIA OU ANEXO QUE POIDA SER TRANSMITIDO A OU A TRAVÉS DOS SERVIZOS POR CALQUERA TERCEIRA; (H) CALQUERA ERRO OU OMISIÓN EN CALQUERA CONTIDO; E/OU (I) CALQUERA OUTRO ASUNTO RELACIONADO COS PROPIEDADES DE SORRENTO, BASADO EN GARANTÍA, DEREITO DE AUTOR, CONTRATO, EXPLOTACIÓN (INCLÚA A NEGLIXENCIA) OU CALQUERA OUTRA TEORÍA XURÍDICA. BAIXO NINGÚN CASO AS FESTAS DE SORRENTO SERÁN RESPONSABLES ANTE TI POR MÁIS DE $100. NO CASO DE QUE ALGUNHAS XURISDICCIÓNS NON PERMITEN A EXCLUSIÓN OU ​​LIMITACIÓN DE DANOS NA MEDIDA INDICADA ANTERIOR, A NOSA RESPONSABILIDADE NESTAS XURISDICCIÓNS SERÁ LIMITADA NA MEDIDA PERMITIDA POLA LEI. VOSTEDE COÑECE E ACEPTA QUE AS LIMITACIONS DE DANOS Enunciadas ANTERIORMENTE SON ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA BASE DO NEGOCIO ENTRE SORRENTO E TI.

PRAZO E TERMINACIÓN

 1. Prazo.  As Condicións de uso comezan na data na que as aceptas (como se describe no preámbulo anterior) e permanecen en pleno vigor mentres usas Sorrento Properties, a non ser que rescinda antes de acordo con esta sección.
 2. Rescisión dos Servizos por parte de Sorrento.  Sorrento resérvase o dereito de rescindir ou bloquear o acceso de calquera usuario ás Propiedades de Sorrento ou aos Servizos en calquera momento, con ou sen causa, sen previo aviso. Por razóns polas que se pode cancelar o seu acceso, inclúense, pero non se limitan a: (a) se vostede ou a súa organización non proporcionan o pago oportuno dos Servizos, se é o caso, (b) se incumpriu materialmente algunha das disposicións do Acordo, ou (c) se Sorrento está obrigado a facelo por lei (por exemplo, cando a prestación dos Servizos sexa ou se converta en ilegal). Acepta que todas as terminacións por causa xustificada faranse ao exclusivo criterio de Sorrento e que Sorrento non será responsable ante vostede nin ningún terceiro por a terminación do seu acceso ás Propiedades de Sorrento ou aos Servizos.
 3. Rescisión dos Servizos por vostede.  Se desexa rescindir os Servizos prestados por Sorrento, pode facelo notificándoo a Sorrento en calquera momento. O seu aviso debe enviarse, por escrito, ao enderezo de Sorrento que se indica a continuación.
 4. Efecto da extinción.  A rescisión pode producir a prohibición de calquera uso futuro das Propiedades de Sorrento ou dos Servizos. Tras a terminación de calquera parte dos Servizos, o seu dereito a utilizar esa parte dos Servizos finalizará automaticamente inmediatamente. Sorrento non terá ningunha responsabilidade ante vostede por ningunha suspensión ou rescisión. Todas as disposicións das Condicións de uso que, pola súa natureza, deberían sobrevivir, sobrevivirán á terminación dos Servizos, incluíndo, sen limitación, as disposicións de propiedade, as exencións de garantía e as limitacións de responsabilidade.

USUARIOS INTERNACIONAIS

Pódese acceder ás Propiedades de Sorrento desde países de todo o mundo e poden conter referencias a Servizos e Contidos que non están dispoñibles no teu país. Estas referencias non implican que Sorrento pretenda anunciar tal Servizos ou contidos no teu país. Sorrento Properties está controlada e ofrecida por Sorrento desde as súas instalacións nos Estados Unidos de América. Sorrento non fai ningunha declaración de que as propiedades de Sorrento sexan apropiadas ou dispoñibles para o seu uso noutros lugares. Ademais, certas partes do Servizo poden traducirse a outros idiomas, pero Sorrento non fai ningunha representación ou garantía sobre o contido, a precisión ou a integridade destas traducións. Aqueles que accedan ou utilicen Sorrento Properties doutros países fano pola súa propia vontade e son responsables do cumprimento da lexislación local. 

DISPOSICIÓNS XERAIS

 1. Comunicacións electrónicas.  As comunicacións entre vostede e Sorrento poden realizarse por medios electrónicos, tanto se visita Sorrento Properties como se envía correos electrónicos a Sorrento, ou se Sorrento publica avisos en Sorrento Properties ou se comunica con vostede por correo electrónico. Para fins contractuais, vostede (a) acepta recibir comunicacións de Sorrento nun formato electrónico; e (b) acepta que todos os termos e condicións, acordos, avisos, divulgacións e outras comunicacións que Sorrento lle proporcione electrónicamente satisfagan calquera requisito legal que tales comunicacións satisfarían se fose por escrito.
 2. Cesión.  As Condicións de Uso, e os seus dereitos e obrigas en virtude destas, non poden ser cedidos, subcontratados, delegados ou transferidos por ti sen o previo consentimento por escrito de Sorrento, e calquera intento de cesión, subcontrato, delegación ou transferencia que infrinxa o anterior será nulo. e baleiro.
 3. Forza maior.  Sorrento non será responsable de ningún atraso ou incumprimento que resulte de causas fóra do seu control razoable, incluíndo, pero non limitado a, actos de Deus, guerra, terrorismo, disturbios, embargos, actos de autoridades civís ou militares, incendios, inundacións, accidentes, folgas ou escaseza de medios de transporte, combustible, enerxía, man de obra ou materiais.
 4. Preguntas, queixas, reclamacións.  Se tes algunha dúbida, queixa ou reclamación con respecto a Sorrento Properties, póñase en contacto connosco en legal@sorrentotherapeutics.com. Faremos todo o posible para resolver as súas dúbidas. Se consideras que as túas dúbidas foron abordadas de forma incompleta, invitámosche a que nolo fagas saber para máis investigación.
 5. Prazo de limitación.  TI E SORRENTO ACEPTADES QUE CALQUERA CAUSA DE ACCIÓN DERIVADA OU RELACIONADA CON O CONTRATO, AS PROPIEDADES DE SORRENTO OU O CONTIDO DEBERÁ COMEZAR DENTRO DUN (1) ANO DESPOIS DE SE DEVUGA A CAUSA DA ACCIÓN. EN CASO NOSO, ESTA CAUSA DE ACTUACIÓN ESTÁ PROHIBIDA PERMANENTE.
 6. Lei vixente e lugar.  Estas Condicións de uso rexiranse e interpretaranse de acordo coas leis do Estado de California. O lugar para calquera disputa será San Diego, California. As partes acordan renunciar ás seguintes defensas ante calquera acción presentada en California: forum non conveniens, falta de xurisdición persoal, proceso insuficiente e servizo insuficiente do proceso.
 7. Elección da lingua.  É o desexo expreso das partes de que as Condicións de uso e todos os documentos relacionados estean redactados en inglés, aínda que se proporcionen nun idioma alternativo. 
 8. Aviso.  Cando Sorrento requira que proporcione un enderezo de correo electrónico, vostede é responsable de proporcionar a Sorrento o seu enderezo de correo electrónico máis actualizado. No caso de que o último enderezo de correo electrónico que proporcionou a Sorrento non sexa válido ou, por calquera motivo, non sexa capaz de enviarche os avisos requiridos/permitidos polas Condicións de uso, Sorrento enviará o correo electrónico que conteña tal aviso. non obstante, constituirá notificación efectiva. Podes avisar a Sorrento no seguinte enderezo: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. Tal aviso considerarase dado cando Sorrento o reciba mediante carta entregada por un servizo de entrega nocturna recoñecido a nivel nacional ou por correo prepago de primeira clase no enderezo anterior.
 9. Renuncia.  Calquera renuncia ou incumprimento de calquera disposición das Condicións de uso nunha ocasión non se considerará unha renuncia a ningunha outra disposición ou a dita disposición en ningunha outra ocasión.
 10. Separabilidade.  Se algunha parte das Condicións de uso se considera non válida ou inaplicable, esa parte interpretarase de forma que reflicta, o máis posible, a intención orixinal das partes, e as partes restantes permanecerán en pleno vigor e efecto.
 11. Control das exportacións.  Non pode usar, exportar, importar ou transferir as Propiedades de Sorrento, salvo que o autorice a lexislación estadounidense, as leis da xurisdición na que obtivo Propiedades de Sorrento e calquera outra lei aplicable. En particular, pero sen limitación, Sorrento Properties non se pode exportar nin reexportar (a) a ningún país embargado dos Estados Unidos, ou (b) a ninguén da lista de nacionais especialmente designados do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ou do Denegado do Departamento de Comercio dos Estados Unidos. Lista de persoas ou entidades. Ao utilizar Sorrento Properties, declaras e garantes que (y) non estás nun país suxeito a un embargo do goberno dos Estados Unidos ou que foi designado polo goberno dos Estados Unidos como un país "de apoio ao terrorismo" e (z) non figuran en ningunha lista do goberno dos Estados Unidos de partes prohibidas ou restrinxidas. Vostede recoñece e acepta que os produtos, servizos ou tecnoloxía proporcionados por Sorrento están suxeitos ás leis e regulamentos de control de exportacións dos Estados Unidos. Cumprirás estas leis e regulamentos e non poderás exportar, reexportar ou transferir produtos, servizos ou tecnoloxía de Sorrento, sen a autorización previa do goberno dos Estados Unidos, directa ou indirectamente a ningún país en violación destas leis e regulamentos.
 12. Queixas do consumidor.  De conformidade co §1789.3 do Código Civil de California, podes informar as queixas á Unidade de Asistencia de Queixas da División de Servizos ao Consumidor do Departamento de Asuntos do Consumidor de California contactando con eles por escrito en 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento. , CA 95834-1924, ou por teléfono a (800) 952-5210.
 13. Todo o acordo.  As Condicións de uso son o acordo final, completo e exclusivo das partes con respecto ao tema deste e substitúen e fusionan todas as discusións previas entre as partes con respecto a tal asunto.