Sistema de entrega linfática

« Volver a Pipeline

A Sofusa® O sistema de administración linfática (S-LDS) é un novo método de tratamento deseñado para administrar medicamentos inxectables directamente nos capilares linfáticos e sistémicos xusto debaixo da epiderme mediante un sistema patentado de microagullas e microfluídicos.

Sistema de entrega linfática Sofusa visión global. Visitar www.sofusa.com »

sofusa-graphic01
absorción mellorada
 
Absorción mellorada

A diferenza das inxeccións tradicionais, o sistema Sofusa ("infusión transdérmica suave) permite a absorción controlada en pequenos capilares linfáticos e sistémicos xusto debaixo da epiderme.

microagujas nanoestructuradas
 
Nanotopografía (altamente ampliada)

A nanotopografía patentada de película fina aplicada ás microagullas produce un aumento dramático na absorción de moléculas grandes fronte ás microagullas sen cubrir


Orientación intralinfática

En modelos preclínicos en comparación coa inxección tradicional, Sofusa demostrou unha resposta clínica mellorada con aumento das concentracións linfáticas e redución da exposición sistémica.1.

(1) Datos no arquivo: múltiples estudos preclínicos que inclúen etanercept, trastuzumab, CTLA-4, PD-1 e PD-L1