Beartas Príobháideachais

« Ar ais go dtí an Phíblíne

POLASAÍ PRÍOBHÁIDEACHAIS

Dáta Éifeachtach: 14 Meitheamh, 2021

Tá an Polasaí Príobháideachta seo (“Beartas Príobháideachais”) a mhíníonn conas Sorrento Therapeutics, Inc. agus a chleamhnaithe agus fochuideachtaí (le chéile, “Sorrento, ""us, ""we, "Nó"ár”) do chuid faisnéise pearsanta a bhailiú, a úsáid agus a roinnt maidir leis na láithreáin ghréasáin, feidhmchláir agus tairseacha a oibrímid a nascann leis an bPolasaí Príobháideachta seo (le chéile, an “Suíomh”), ár leathanaigh meán sóisialta, agus ár gcumarsáid ríomhphoist (le chéile, agus in éineacht leis an Suíomh, an “seirbhís").

Ní gá go mbaineann an Beartas Príobháideachta seo le faisnéis phearsanta a d’fhéadfadh a bheith curtha ar fáil agat nó a sholáthróidh tú dúinn i socruithe seachas tríd an Suíomh nó tríd an Suíomh. Féadfaidh polasaithe príobháideachais ar leithligh nó breise a bheith i bhfeidhm maidir le faisnéis phearsanta a bhailíonn Sorrento ar bhealach eile, mar a bhaineann lenár dtrialacha cliniciúla, seirbhísí saotharlainne othar, nó táirgí COVISTIX. Forchoimeádann Sorrento an ceart, tráth ar bith, an Polasaí Príobháideachta seo a mhodhnú. Má dhéanaimid leasuithe a athraíonn an bealach a bhailímid, a úsáidimid nó a roinnimid faisnéis phearsanta, postóimid na hathruithe sin sa Bheartas Príobháideachta seo. Ba cheart duit an Beartas Príobháideachta seo a athbhreithniú go tréimhsiúil ionas go mbeidh tú cothrom le dáta ar ár mbeartais agus ar ár gcleachtais is déanaí. Tabharfaimid faoi deara dáta éifeachtach an leagain is déanaí dár bPolasaí Príobháideachta ag barr an Bheartais Príobháideachta seo. Is ionann do úsáid leanúnach as an tSeirbhís tar éis athruithe a phostáil agus tú ag glacadh le hathruithe dá leithéid.

BAILIÚ FAISNÉISE PEARSANTA

 1. Faisnéis Phearsanta a Sholáthróidh tú.  Féadfaimid an fhaisnéis phearsanta seo a leanas a bhailiú a sholáthraíonn tú tríd ár Seirbhís nó eile:
  • Eolas teagmhála, mar shampla ainm, seoladh ríomhphoist, seoladh poist, uimhir theileafóin, agus suíomh.
  • Faisnéis ghairmiúil, amhail teideal poist, eagraíocht, uimhir NPI, nó réimse saineolais.
  • Eolas cuntais, mar shampla an t-ainm úsáideora agus pasfhocal a chruthaíonn tú má fhaigheann tú rochtain ar ár dtairseach cliant, mar aon le haon sonraí clárúcháin eile.
  • sainroghanna, mar do roghanna margaíochta nó cumarsáide.
  • Cumarsáid, lena n-áirítear faisnéis a bhaineann le do chuid fiosrúchán dúinn agus aon aiseolas a thugann tú nuair a dhéanann tú cumarsáid linn.
  • Faisnéis iarrthóra, mar shampla do atosú, CV, leasanna fostaíochta, agus faisnéis eile a fhéadfaidh tú a chur ar fáil agus tú ag cur isteach ar phost nó deis linn nó ag iarraidh faisnéise faoi dheiseanna fostaíochta tríd an tSeirbhís.
  • Faisnéis eile a roghnaíonn tú a chur ar fáil ach nach bhfuil liostaithe go sonrach anseo, a úsáidfimid mar a thuairiscítear sa Pholasaí Príobháideachta seo nó mar a nochtar ar bhealach eile ag am an bhailiúcháin.
 2. Faisnéis Phearsanta a Bailítear go huathoibríoch. Féadfaimid, ár soláthraithe seirbhíse, agus ár gcomhpháirtithe gnó faisnéis a logáil go huathoibríoch fút, faoi do ríomhaire, nó faoi do ghléas soghluaiste agus faoi do ghníomhaíocht thar am ar ár Seirbhís agus ar shuíomhanna agus seirbhísí ar líne eile, mar:
  • Faisnéis ghníomhaíochta ar líne, amhail an suíomh Gréasáin ar thug tú cuairt air sular bhrabhsáil tú chuig an tSeirbhís, leathanaigh nó scáileáin ar fhéach tú orthu, cé chomh fada agus a chaith tú ar leathanach nó ar scáileán, cosáin nascleanúna idir leathanaigh nó scáileáin, faisnéis faoi do ghníomhaíocht ar leathanach nó scáileán, amanna rochtana, agus ré rochtana.
  • Faisnéis faoi ghléas, mar shampla cineál córais oibriúcháin do ríomhaire nó gléas soghluaiste agus uimhir leagain, iompróir gan sreang, monaróir agus múnla, cineál brabhsálaí, réiteach scáileáin, seoladh IP, aitheantóirí uathúla, agus faisnéis ghinearálta faoi shuíomh mar chathair, stát, nó limistéar geografach.
 3. Fianáin agus Teicneolaíochtaí Cosúla. Cosúil le go leor seirbhísí ar líne, úsáidimid fianáin agus teicneolaíochtaí comhchosúla chun cuid dár mbailiúchán uathoibríoch sonraí a éascú, lena n-áirítear:
  • Fianáin, ar comhaid téacs iad a stórálann láithreáin ghréasáin ar ghléas cuairteora chun brabhsálaí an chuairteora a shainaithint go huathúil nó chun faisnéis nó socruithe a stóráil sa bhrabhsálaí chun cabhrú leat nascleanúint a dhéanamh go héifeachtach idir leathanaigh, ag cuimhneamh ar do shainroghanna, ag cumasú feidhmiúlacht, ag cabhrú linn gníomhaíocht úsáideora a thuiscint agus patrúin, agus fógraíocht ar líne a éascú. Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar ár Beartas Fianán.
  • Rabhcháin gréasáin, ar a dtugtar freisin clibeanna picteilín nó GIFanna soiléire, a úsáidtear go hiondúil chun a léiriú go bhfuarthas rochtain ar leathanach gréasáin nó ríomhphost nó gur osclaíodh é, nó gur breathnaíodh nó gur cliseadh ar ábhar áirithe, go hiondúil chun staitisticí a thiomsú faoi úsáid láithreán gréasáin agus faoi rath feachtas margaíochta.
 4. Faisnéis Phearsanta a Faightear ó Thríú Páirtithe. D’fhéadfaimis faisnéis phearsanta fút a fháil freisin ó thríú páirtithe, amhail ár gcomhpháirtithe gnó, ár gcliant, ár ndíoltóirí, ár bhfochuideachtaí agus ár gcleamhnaithe, soláthraithe sonraí, comhpháirtithe margaíochta, agus foinsí atá ar fáil go poiblí, amhail ardáin meán sóisialta. 
 5. Atreoruithe. D’fhéadfadh go mbeadh deis ag úsáideoirí na Seirbhíse comhghleacaithe nó teagmhálaithe eile a tharchur chugainn agus a gcuid faisnéise teagmhála a roinnt. Ná tabhair eolas teagmhála duine éigin dúinn, le do thoil, mura bhfuil cead faighte agat é sin a dhéanamh.
 6. Faisnéis Phearsanta Íogair. Mura n-iarraimid go sonrach é, iarraimid ort gan aon fhaisnéis íogair phearsanta a sholáthar dúinn (m.sh. faisnéis a bhaineann le bunús ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, reiligiún nó creidimh eile, sláinte, bithmhéadracht nó tréithe géiniteacha, cúlra coiriúil nó ballraíocht ceardchumainn. (c) ar an tSeirbhís nó tríd an tSeirbhís, nó ar shlí eile dúinn.

ÚSÁID EOLAS PEARSANTA

Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a úsáid chun na críocha seo a leanas agus mar a thuairiscítear a mhalairt sa Bheartas Príobháideachta seo nó ag am an bhailiúcháin.

 1. Chun an tSeirbhís a Sholáthar. Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a úsáid chun:
  • an tSeirbhís agus ár ngnó a sholáthar agus a oibriú;
  • monatóireacht agus feabhas a chur ar do thaithí ar an tSeirbhís;
  • do chuntas a chruthú agus a chothabháil ar ár bhfeidhmchláir nó tairseacha;
  • athbhreithniú agus freagra a thabhairt ar d’iarratais nó fiosrúcháin;
  • cumarsáid a dhéanamh leat faoin tSeirbhís agus cumarsáidí gaolmhara eile; agus
  • ábhair, táirgí agus seirbhísí a iarrann tú a sholáthar.
 2. Taighde agus forbairt.  Féadfaimid do chuid faisnéise a úsáid chun críocha taighde agus forbartha, lena n-áirítear chun an tSeirbhís a fheabhsú, chun treochtaí úsáide agus roghanna ár n-úsáideoirí a thuiscint agus a anailísiú, agus chun gnéithe, feidhmiúlacht agus seirbhísí nua a fhorbairt. Mar chuid de na gníomhaíochtaí seo, féadfaimid sonraí comhiomlánaithe, dí-aitheanta nó anaithnide eile a chruthú ó fhaisnéis phearsanta a bhailímid. Déanaimid faisnéis phearsanta ina sonraí gan ainm trí fhaisnéis a fhágann gur féidir na sonraí a aithint go pearsanta duit a bhaint. D’fhéadfaimis na sonraí gan ainm seo a úsáid agus a roinnt le tríú páirtithe chun críocha ár ngnó dleathach, lena n-áirítear chun an tSeirbhís a anailísiú agus a fheabhsú agus ár ngnó a chur chun cinn.
 3. Margaíocht dhíreach. Féadfaimid cumarsáidí a bhaineann le Sorrento nó cumarsáidí margaíochta dírí eile a sheoladh chugat mar a cheadaítear faoin dlí. Is féidir leat tarraingt siar as ár gcumarsáidí margaíochta mar a shonraítear sa rannán “Do Roghanna” thíos.  
 4. Fógraíocht Ús-Bhunaithe. D’fhéadfaimis oibriú le cuideachtaí fógraíochta tríú páirtí agus cuideachtaí meán sóisialta chun cabhrú linn ár ngnó a fhógairt agus chun fógraí a thaispeáint ar ár Seirbhís agus ar shuíomhanna eile. Féadfaidh na cuideachtaí seo fianáin agus teicneolaíochtaí comhchosúla a úsáid chun faisnéis a bhailiú fút (lena n-áirítear sonraí an ghléis agus na sonraí gníomhaíochta ar líne a gcuirtear síos orthu thuas) thar ár Seirbhís agus suíomhanna agus seirbhísí eile nó d'idirghníomhú lenár ríomhphoist, agus an fhaisnéis sin a úsáid chun fógraí a sheirbheáil ceapann siad go mbeidh spéis agat ann. Is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoi na roghanna atá agat maidir le fógraíocht ús-bhunaithe a theorannú sa rannán “Do Roghanna” thíos. 
 5. Earcaíocht agus Iarratais a Phróiseáil.  Maidir lenár ngníomhaíochtaí earcaíochta nó le d’iarratais nó le fiosrúcháin maidir le deiseanna fostaíochta le Sorrento tríd an tSeirbhís, féadfaimid d’fhaisnéis phearsanta a úsáid chun iarratais a mheas, freagra a thabhairt ar fhiosrúcháin, athbhreithniú a dhéanamh ar dhintiúir, tagairtí teagmhála, seiceálacha cúlra agus athbhreithnithe slándála eile a dhéanamh, agus eile. faisnéis phearsanta a úsáid chun críocha AD agus a bhaineann le fostaíocht.
 6. Chun Dlíthe agus Rialacháin a Chomhlíonadh. Bainfimid úsáid as do chuid faisnéise pearsanta mar is dóigh linn is gá nó is cuí chun cloí leis na dlíthe is infheidhme, iarratais dleathacha, agus próisis dlí, ar nós freagra a thabhairt ar subpoenas nó iarratais ó údaráis rialtais.
 7. Ar mhaithe le Comhlíonadh, Cosc ar Chalaois, agus Sábháilteacht. Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a úsáid agus í a nochtadh d’fhorghníomhú an dlí, d’údaráis rialtais, agus do pháirtithe príobháideacha de réir mar a chreidimid atá riachtanach nó cuí chun: (a) sábháilteacht, slándáil agus sláine ár Seirbhíse, ár dtáirgí agus ár seirbhísí, ár ngnó, na bunachair shonraí agus sócmhainní teicneolaíochta eile; (b) ár gcearta, do phríobháideachas, sábháilteacht nó maoin a chosaint (lena n-áirítear trí éilimh dhlíthiúla a dhéanamh agus a chosaint); (c) iniúchadh a dhéanamh ar ár bpróisis inmheánacha maidir le comhlíonadh ceanglas dlíthiúil agus conarthach agus beartais inmheánacha; (d) na téarmaí agus na coinníollacha a rialaíonn an tSeirbhís a fhorfheidhmiú; agus (e) gníomhaíocht chalaoiseach, dhochrach, neamhúdaraithe, mhí-eiticiúil nó neamhdhleathach a chosc, a shainaithint, a imscrúdú agus a dhíspreagadh, lena n-áirítear cibearionsaithe agus goid céannachta.
 8. Le Do Toiliú. I gcásanna áirithe féadfaimid do thoiliú a iarraidh ort go sonrach chun do chuid faisnéise pearsanta a bhailiú, a úsáid nó a roinnt, mar nuair a éilíonn an dlí é.

EOLAS PEARSANTA A ROINNT

Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a roinnt leis na haonáin agus na daoine aonair atá liostaithe thíos nó mar a thuairiscítear ar shlí eile sa Bheartas Príobháideachta seo nó ag an bpointe bailithe.

 1. Cuideachtaí Gaolmhara.  Féadfaimid faisnéis a bhailítear fút a roinnt le haon bhall dár ngrúpa cuideachtaí, lena n-áirítear cleamhnaithe, ár gcuideachta shealbhaíochta deiridh, agus a fochuideachtaí. Mar shampla, roinnfimid do chuid faisnéise pearsanta lenár gcuideachtaí gaolmhara chun ár gcuid táirgí agus seirbhísí a sholáthar duit, áit a ndéanann cuideachtaí eile laistigh dár ngrúpa comhpháirteanna den tairiscint seirbhíse iomlán.
 2. Soláthraithe Seirbhíse.  Roinnimid faisnéis phearsanta le tríú páirtithe agus le daoine aonair a chomhlíonann feidhmeanna ar ár son agus a chabhraíonn linn ár ngnó a reáchtáil. Mar shampla, cuidíonn soláthraithe seirbhíse linn óstáil láithreán gréasáin, seirbhísí cothabhála, bainistíocht bunachar sonraí, anailísíocht gréasáin, margaíocht agus críocha eile a dhéanamh.
 3. Comhpháirtithe Fógraíochta.  Féadfaimid freisin faisnéis phearsanta a bhailítear fút a roinnt le tríú páirtithe a mbímid i gcomhpháirtíocht leo le haghaidh feachtais fógraíochta, comórtais, tairiscintí speisialta nó imeachtaí nó gníomhaíochtaí eile a bhaineann lenár Seirbhís, nó a bhailíonn faisnéis faoi do ghníomhaíocht ar an tSeirbhís agus seirbhísí ar líne eile chun cuidigh linn ár dtáirgí agus ár seirbhís a fhógairt, agus/nó úsáid a bhaint as liostaí custaiméara hashed a roinnimid leo chun fógraí a sheachadadh duitse agus d’úsáideoirí comhchosúla ar a n-ardáin.
 4. Aistrithe Gnó.  Féadfaimid faisnéis phearsanta a bhailítear fút a nochtadh le tríú páirtithe maidir le haon idirbheart gnó (nó idirbheart ionchasach) a bhaineann le cumasc, díol scaireanna nó sócmhainní cuideachta, maoiniú, éadáil, comhdhlúthú, atheagrú, dífheistiú, nó díscaoileadh iomlán nó cuid. dár ngnó (lena n-áirítear i ndáil le féimheacht nó imeachtaí dá samhail).
 5. Údaráis, Forfheidhmiú an Dlí, agus Eile.  D’fhéadfaimis faisnéis a bhailítear fút a nochtadh freisin d’fhorghníomhú an dlí, d’údaráis rialtais, agus do pháirtithe príobháideacha, más gá é a nochtadh chun aon dlí nó rialachán is infheidhme a chomhlíonadh, mar fhreagra ar subpoena, ordú cúirte, fiosrúchán rialtais, nó próiseas dlíthiúil eile, nó de réir mar a chreidimid go bhfuil gá leis chun críocha comhlíonta agus cosanta a bhfuil cur síos orthu sa chuid dar teideal “Úsáid Faisnéise Pearsanta” thuas.
 6. Comhairleoirí Gairmiúla.  Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a roinnt le daoine, cuideachtaí, nó gnólachtaí gairmiúla a sholáthraíonn comhairle agus dul i gcomhairle le Sorrento maidir le cuntasaíocht, riaracháin, dlí, cánach, airgeadais, bailiú fiach agus nithe eile.

Aistrithe IDIRNÁISIÚNTA EOLAIS PEARSANTA

Tá ceanncheathrú ag roinnt cuideachtaí Sorrento sna Stáit Aontaithe, agus tá soláthraithe seirbhíse againn sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha eile. Féadfar d’fhaisnéis phearsanta a bhailiú, a úsáid agus a stóráil sna Stáit Aontaithe nó in áiteanna eile lasmuigh de do thír dhúchais. Seans nach mbeidh dlíthe príobháideachais sna háiteanna ina láimhseáilimid do chuid faisnéise pearsanta chomh cosantach leis na dlíthe príobháideachais i do thír dhúchais. Trí do chuid faisnéise pearsanta a sholáthar, i gcás ina gceadaíonn an dlí is infheidhme, toilíonn tú go sonrach agus go sainráite leis an aistriú agus leis an bpróiseáil sin agus leis an mbailiúchán, leis an úsáid agus leis an nochtadh atá leagtha amach anseo nó in aon téarmaí seirbhíse is infheidhme.

Féadfaidh úsáideoirí Eorpacha féachaint ar an rannán thíos dar teideal “Fógra d’Úsáideoirí Eorpacha” le haghaidh faisnéise breise maidir le haon aistrithe de do chuid faisnéise pearsanta.

SLÁNDÁLA

Níl aon mhodh tarchuir thar an idirlíon, nó modh stórála leictreonaí, go hiomlán slán. Cé go n-úsáideann muid iarrachtaí réasúnta chun do chuid faisnéise pearsanta a chosaint ó na rioscaí a bhaineann le rochtain nó éadáil neamhúdaraithe, ní féidir linn slándáil do chuid faisnéise pearsanta a ráthú.

LÁITHREÁIN AGUS SEIRBHÍSÍ EILE

D’fhéadfadh naisc chuig láithreáin ghréasáin agus seirbhísí ar líne eile arna n-oibriú ag tríú páirtithe a bheith sa tSeirbhís. Ní formhuiniú, nó léiriú a bhfuilimid cleamhnaithe le, tríú páirtí ar bith iad na naisc seo. Ina theannta sin, féadfar ár n-ábhar a áireamh ar leathanaigh ghréasáin nó ar sheirbhísí ar líne nach bhfuil baint acu linn. Ní rialaimid láithreáin ghréasáin nó seirbhísí ar líne tríú páirtí, agus nílimid freagrach as a gcuid gníomhartha. Leanann suíomhanna gréasáin agus seirbhísí eile rialacha éagsúla maidir le bailiú, úsáid agus roinnt do chuid faisnéise pearsanta. Molaimid duit polasaithe príobháideachais na suíomhanna gréasáin agus na seirbhísí ar líne eile a úsáideann tú a léamh.

DO ROGHA

Sa chuid seo, déanaimid cur síos ar na cearta agus na roghanna atá ar fáil do gach úsáideoir.

 1. Ríomhphoist Chur Chun Cinn. Is féidir leat diúltú do ríomhphoist a bhaineann le margaíocht trí na treoracha diúltaithe a leanúint nó díliostáil ag bun an ríomhphoist, nó trí theagmháil a dhéanamh linn mar a mhínítear thíos. Is féidir leat leanúint ar aghaidh ag fáil r-phoist a bhaineann le seirbhís agus ríomhphoist eile nach seoltaí margaíochta iad.
 2. Fianáin. Tabhair cuairt ar ár Polasaí fianán le tuilleadh eolais.
 3. Roghanna Fógraíochta. Is féidir leat úsáid do chuid faisnéise a theorannú d’fhógraíocht bunaithe ar ús trí fhianáin tríú páirtí a bhlocáil i socruithe do bhrabhsálaí, breiseán/síntí brabhsálaí a úsáid, agus/nó úsáid a bhaint as socruithe do ghléis shoghluaiste chun úsáid an aitheantais fógraíochta a bhaineann leis a theorannú. do gléas soghluaiste. Is féidir leat rogha an diúltaithe freisin ó fhógraí bunaithe ar ús ó chuideachtaí atá rannpháirteach sna cláir rogha an diúltaithe don tionscal seo a leanas trí chuairt a thabhairt ar na suíomhanna Gréasáin nasctha: an Tionscnamh Fógraíochta Líonra (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), an Comhaontas Fógraíochta Digiteach Idirghníomhach Eorpach (d’úsáideoirí Eorpacha – http://www.youronlinechoices.eu/), agus an Comhaontas Fógraíochta Digiteach (rogha an diúltaithe.faoi.fháil). Ní mór na sainroghanna rogha an diúltaithe a bhfuil cur síos orthu anseo a shocrú ar gach gléas agus/nó brabhsálaí ar mian leat iad a chur i bhfeidhm. Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfaimis oibriú freisin le cuideachtaí a thairgeann a gcuid meicníochtaí rogha an diúltaithe féin nó nach nglacann páirt sna meicníochtaí rogha an diúltaithe a bhfuil cur síos orthu thuas, mar sin fiú tar éis díliostáil, seans go bhfaighidh tú roinnt fianáin agus fógraí bunaithe ar ús ó dhaoine eile fós. cuideachtaí. Má dhiúltaíonn tú d’fhógraí bunaithe ar ús, feicfidh tú fógraí ar líne go fóill ach seans nach mbeidh siad chomh hábhartha leatsa.
 4. Ná Track. Seans go mbeidh roinnt brabhsálaithe cumraithe chun comharthaí “Ná Déan Rian” a sheoladh chuig na seirbhísí ar líne a dtugann tú cuairt orthu. Ní thugaimid freagra ar “Ná Déan Rian” nó ar chomharthaí comhchosúla faoi láthair. Chun tuilleadh a fhoghlaim faoi “Ná Déan Rian,” tabhair cuairt le do thoil http://www.allaboutdnt.com.
 5. Diúltú Faisnéise a Sholáthar. Ní mór dúinn faisnéis phearsanta a bhailiú chun seirbhísí áirithe a sholáthar. Mura gcuireann tú an fhaisnéis a iarrtar ar fáil, b’fhéidir nach mbeimid in ann na seirbhísí sin a sholáthar.

FÓGRA D'ÚSÁIDEOIRÍ EORPACHA

Ní bhaineann an fhaisnéis a sholáthraítear sa roinn seo ach le daoine aonair san Aontas Eorpach, sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, agus sa Ríocht Aontaithe (le chéile, “Eoraip").

Ach amháin mar a shonraítear a mhalairt, is ionann tagairtí do “fhaisnéis phearsanta” sa Bheartas Príobháideachta seo agus “sonraí pearsanta” arna rialú ag an reachtaíocht Eorpach um chosaint sonraí. 

 1. rialtóir.  Nuair is ábhartha, is é an t-eintiteas Sorrento a sholáthraíonn an Suíomh nó an tSeirbhís rialaitheoir do chuid faisnéise pearsanta atá clúdaithe ag an mBeartas Príobháideachta seo chun críocha na reachtaíochta Eorpaí um chosaint sonraí.
 2. Bunús Dlí le Próiseáil. Braithfidh na boinn dlí dár bpróiseáil ar do chuid faisnéise pearsanta mar a thuairiscítear sa Bheartas Príobháideachta seo ar an gcineál faisnéise pearsanta agus ar an gcomhthéacs sonrach ina ndéanaimid í a phróiseáil. Mar sin féin, tá na boinn dlí a mbímid ag brath orthu de ghnáth leagtha amach sa tábla thíos. Braithimid ar ár leasanna dlisteanacha mar ár mbunús dlí ach amháin nuair nach sáraítear na leasanna sin ag an tionchar ort (mura bhfuil do thoiliú againn nó go bhfuil ár bpróiseáil riachtanach nó ceadaithe ar shlí eile de réir an dlí). Má tá ceisteanna agat faoin mbunús dlí leis an gcaoi a bpróiseálaimid do chuid faisnéise pearsanta, déan teagmháil linn ag privacy@sorrentotherapeutics.com.
Cuspóir Próiseála (mar a mhínítear thuas sa rannán “Úsáid Faisnéise Pearsanta”)Bunús Dlíthiúil
Chun an tSeirbhís a SholátharTá próiseáil riachtanach chun an conradh a rialaíonn ár bhfeidhmiú na Seirbhíse a chomhlíonadh, nó chun céimeanna a ghlacadh a iarrann tú sula bhfostaítear ár seirbhísí. Sa chás nach féidir linn do shonraí pearsanta a phróiseáil de réir mar is gá chun an tSeirbhís a oibriú ar fhorais riachtanas conartha, próiseálaimid do chuid faisnéise pearsanta chun na críche sin bunaithe ar ár leas dlisteanach i soláthar na dtáirgí nó na seirbhísí a bhfuil rochtain agat orthu agus a iarrann tú. 
Taighde agus forbairtTá an phróiseáil bunaithe ar ár leasanna dlisteanacha maidir le taighde agus forbairt a dhéanamh mar a thuairiscítear sa Bheartas Príobháideachta seo.
Margaíocht dhíreach  Tá an phróiseáil bunaithe ar do thoiliú nuair a éilíonn an dlí is infheidhme an toiliú sin. I gcás nach n-éilítear an toiliú sin de réir an dlí is infheidhme, próiseálaimid do chuid faisnéise pearsanta chun na gcríoch sin bunaithe ar ár leasanna dlisteanacha maidir lenár ngnó a chur chun cinn agus chun ábhar ábhartha oiriúnaithe a thaispeáint duit.
Fógraíocht Ús-BhunaitheTá an phróiseáil bunaithe ar do thoiliú nuair a éilíonn an dlí is infheidhme an toiliú sin. Sa chás go mbímid ag brath ar do thoiliú tá an ceart agat é a tharraingt siar am ar bith ar an modh a shonraítear nuair a thoilíonn tú nó sa tSeirbhís. 
Chun Iarratais a PhróiseáilTá an phróiseáil bunaithe ar ár leasanna dlisteanacha maidir le taighde agus forbairt a dhéanamh mar a thuairiscítear sa Bheartas Príobháideachta seo.
Chun Dlíthe agus Rialacháin a ChomhlíonadhTá próiseáil riachtanach chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh nó atá bunaithe ar ár leasanna dlisteanacha in earcaíocht agus i bhfostú. I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh próiseáil a bheith bunaithe ar do thoiliú freisin. Sa chás go mbímid ag brath ar do thoiliú tá an ceart agat é a tharraingt siar am ar bith ar an modh a shonraítear nuair a thoilíonn tú nó sa tSeirbhís. 
Ar mhaithe le Comhlíonadh, Cosc ar Chalaois, agus SábháilteachtTá próiseáil riachtanach chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh nó atá bunaithe ar ár leasanna dlisteanacha maidir lenár gcearta, ár bpríobháideacht, ár sábháilteacht nó ár maoin a chosaint.
Le Do ToiliúTá an phróiseáil bunaithe ar do thoiliú. Sa chás go mbímid ag brath ar do thoiliú tá an ceart agat é a tharraingt siar am ar bith ar an modh a shonraítear nuair a thoilíonn tú nó sa tSeirbhís. 
 1. Úsáid chun Críocha Nua. Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a úsáid ar chúiseanna nach bhfuil cur síos orthu sa Bheartas Príobháideachta seo nuair a cheadaítear sin de réir an dlí agus go bhfuil an chúis ag luí leis an gcuspóir dár bhailigh muid é. Más gá dúinn do chuid faisnéise pearsanta a úsáid chun críche nach mbaineann le hábhar, cuirfimid é sin in iúl duit agus míneoimid an bunús dlí is infheidhme. 
 2. Coinneáil. Coinneoimid do shonraí pearsanta chomh fada agus is gá chun cuspóir an bhailiúcháin a chomhlíonadh, lena n-áirítear chun críocha aon cheanglais dhlíthiúla, chuntasaíochta nó tuairiscithe a shásamh, chun éilimh dhlíthiúla a bhunú agus a chosaint, chun críocha calaoise a chosc, nó chomh fada agus is gá. chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh. 

  Chun an tréimhse choinneála chuí le haghaidh faisnéise pearsanta a chinneadh, breithnímid ar mhéid, ar nádúr, agus ar íogaireacht na faisnéise pearsanta, ar an mbaol díobhála a d’fhéadfadh a bheith ann ó úsáid neamhúdaraithe nó nochtadh do chuid faisnéise pearsanta, na críocha ar a bpróiseálaimid do chuid faisnéise pearsanta agus cibé an is féidir linn na críocha sin a bhaint amach trí bhealaí eile, agus na ceanglais dlí is infheidhme.
 3. Do Chearta. Tugann dlíthe Eorpacha um chosaint sonraí cearta áirithe duit maidir le do chuid faisnéise pearsanta. Is féidir leat iarraidh orainn na bearta seo a leanas a dhéanamh maidir le d’fhaisnéis phearsanta atá againn:
  • Rochtain. Faisnéis a sholáthar duit faoinár bpróiseáil ar do chuid faisnéise pearsanta agus rochtain a thabhairt duit ar do chuid faisnéise pearsanta.
  • Ceart. Nuashonraigh nó ceartaigh míchruinneas i do chuid faisnéise pearsanta.
  • Scrios. Scrios do chuid faisnéise pearsanta.
  • Aistriú. Aistrigh cóip meaisín-inléite de do chuid faisnéise pearsanta chugat féin nó chuig tríú páirtí de do rogha.
  • Srian. Srian a chur le próiseáil do chuid faisnéise pearsanta.
  • Réad. Cur i gcoinne ár n-iontaoibh ar ár leasanna dlisteanacha mar bhonn ár bpróiseáil ar do chuid faisnéise pearsanta a théann i bhfeidhm ar do chearta. 

   Is féidir leat na hiarratais seo a chur isteach trí theagmháil a dhéanamh linn ag privacy@sorrentotherapeutics.com nó ag an seoladh poist atá liostaithe thíos. D’fhéadfaimis faisnéis shonrach a iarraidh uait chun cabhrú linn d’aitheantas a dhearbhú agus d’iarratas a phróiseáil. D’fhéadfadh go n-éileoidh an dlí is infheidhme orainn nó go gceadódh sé dúinn d’iarratas a dhiúltú. Má dhiúltaimid d’iarratas, inseoimid duit cén fáth, faoi réir srianta dlíthiúla. Más mian leat gearán a dhéanamh faoin úsáid a bhainimid as do chuid faisnéise pearsanta nó faoinár bhfreagra ar d’iarratais maidir le d’fhaisnéis phearsanta, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn nó gearán a chur isteach chuig an rialtóir um chosaint sonraí i do dhlínse. Is féidir leat do rialtóir cosanta sonraí a aimsiú anseo
 4. Aistriú Sonraí Trasteorann. Má aistrímid do chuid faisnéise pearsanta chuig tír lasmuigh den Eoraip ionas go gceanglaítear orainn cosaintí breise a chur i bhfeidhm ar do chuid faisnéise pearsanta faoi dhlíthe Eorpacha um chosaint sonraí, déanfaimid amhlaidh. Déan teagmháil linn le do thoil le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi aon aistrithe den sórt sin nó faoi na cosaintí sonracha a cuireadh i bhfeidhm.

TEAGMHÁIL LE US

Má tá ceisteanna nó imní agat faoinár mBeartas Príobháideachta nó faoi aon cheist eile maidir le príobháideachas nó slándáil, seol ríomhphost chugainn le do thoil ag privacy@sorrentotherapeutics.com nó scríobh chugainn ag an seoladh thíos: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Áit an Stiúrthóra
San Diego, CA 92121,es
ATTN: Dlí