رهبری

هنری جی

هنری جی

رئیس ، رئیس و مدیر عامل
مایک رویال

مایک رویال

افسر ارشد پزشکی
الیزابت-Czerpak

الیزابت زرپاک

معاون اجرایی، مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازرگانی
مارک برونزویک

مارک آر. برانزویک

معاون ارشد امور نظارتی رئیس جمهور
شیائو-شی

شیائو شو

رئیس ACEA
shawn-sahebi

شاون صاحبی

معاون ارشد عملیات بازرگانی
برایان کولی

برایان کولی

معاون ارشد، ارتباطات شرکتی و توسعه داروهای لنفاوی BU
بیل فارلی

بیل فارلی

توسعه کسب و کار معاون رئیس جمهور
الکسیس-ناهاما

الکسیس ناهاما

معاون ارشد نوروتراپی BU