خط لوله

تحقیق و توسعه سورنتو بر ایجاد نوآوری در COVID-19، درمان سرطان، کنترل کامل درد و بیماری‌های خودایمنی متمرکز است.

برنامه های کلیدی نشانگر بالینی فاز اول فاز دوم فاز III / محوری تایید FDA
برنامه های COVID-19  

COVISTIX™ (تشخیص) تست آنتی ژن سریع

*

مجوز استفاده اضطراری (EUA) در مکزیک (COFEPRIS)، برزیل (ANVISA) و دارای علامت CE در اروپا

COVIMARK™ (تشخیص) تست آنتی ژن سریع

*

درخواست ارسال شده در ایالات متحده و کانادا برای مجوز استفاده اضطراری (EUA)

COVISHIELD™ (رفتار) آنتی بادی خنثی کننده (IN) در بیماران سرپایی و بیماران بستری

40%*

COVISHIELD™ (رفتار) آنتی بادی خنثی کننده (IV) در بیماران سرپایی و بستری

20%*

FUJOVEE™ (ابیورتینیب) COVID-19 شدید در بیماران ICU

82%*

آزمایش محوری در انتظار ترخیص FDA

OQORY™ (COVI-MSC) ARDS ناشی از COVID-19 در بیماران ICU

82%*

آزمایش محوری در برزیل

Mبرای بازدارنده (قرص خوراکی) ضد ویروسی

40%*

واکسن mRNA Omicron واکسن

20%*

برنامه های کلیدی نشانگر بالینی فاز اول فاز دوم فاز III / محوری تایید FDA
ایمن درمانی  

FUJOVEE™ (ابیورتینیب) NSCLC

82%*

FUJOVEE™ (ابیورتینیب) لنفوم سلول B

60.2%*

FUJOVEE™ (ابیورتینیب) غده پروستات

20%*

FUJOVEE™ (ابیورتینیب) صورت فلکی 'گرگ' یا 'سرحان'

20%*

FUJOVEE™ (ابیورتینیب) MS

20%*

FUJOVEE™ (ابیورتینیب) GvHD

20%*

PD-L1 (سوکازولیماب)* SCLC

82%*

*با مشارکت Lee's Pharm در چین

PD-L1 (STI-3031)** سرطان دهانه رحم

82%*

**در ایالات متحده و با مشارکت ImmuneOncia در کره

CD47 تومورهای جامد

40%*

CD38 DAR-T میلوما چندگانه

40%*

CD38 ADC آمیلوئیدوز، مولتیپل میلوم، T-ALL و مری

40%*

TROP2 ADC* تومورهای جامد

40%*

* در چین

ویروس انکولیتیک Seprehvec™ تومورهای جامد؛ تومورهای CNS

40%*

BCMA ADC تومورهای مایع

20%*

Bevacizumab-ADNAB™ سرطان آندومتری

40%*

با همکاری کلینیک مایو

Bevacizumab-ADNAB™ سرطان تخمدان

40%*

با همکاری کلینیک مایو

Rituximab-ADNAB™ لنفوم سلول B

40%*

با همکاری کلینیک مایو
برنامه های کلیدی نشانگر بالینی فاز اول فاز دوم فاز III / محوری تایید FDA
درد  

ZTlido™ 1.8%
نورالژی پس از هرپس - PHN

99.8%*

SP-102 (SEMDEXA) درد رادیکولار/سیاتیک کمر

82%*

SP-103 (سیستم موضعی لیدوکائین 5.4%) کمردرد حاد

20%*

SP-104 (ترکیدن تاخیری با دوز کم نالترکسون) فیبرومیالژیا

20%*

RTX (رزینیفراتوکسین)
تزریق اپیدورال
درد غیر قابل درمان در سرطان پیشرفته

60.3%*

نامگذاری یتیم

RTX (رزینیفراتوکسین)
مسیر داخل مفصلی
درد متوسط ​​تا شدید OA زانو

60.2%*

برنامه های کلیدی نشانگر بالینی فاز اول فاز دوم فاز III / محوری تایید FDA
زایمان لنفاوی  

سوفوسا® ضد TNF خود ایمنی (RA)

40%*

سوفوسا® ضد PD-1 لنفوم سلول T جلدی (CTCL)

40%*

سوفوسا® ضد CTLA-4 ملانوما

40%*

با همکاری کلینیک مایو
برنامه های COVID-19
برنامه های کلیدی (نشان) فاز
COVISTIX™ (تشخیص) FDA EUA
COVIMARK™ (تشخیص) FDA EUA
COVISHIELD™ (رفتار) PH I
COVISHIELD™ (رفتار) بالینی
FUJOVEE™ (ابیورتینیب) Ph III
OQORY™ (COVI-MSC) Ph III
Mpro Inhibitor (قرص خوراکی) (ضد ویروس) Ph I
واکسن mRNA Omicron (واکسن) بالینی
ایمن درمانی
برنامه های کلیدی (نشان) فاز
FUJOVEE™ (ابیورتینیب) (NSCLC) Ph III
FUJOVEE™ (ابیورتینیب) (لنفوم سلول B) Ph II
FUJOVEE™ (ابیورتینیب) (پروستات) بالینی
FUJOVEE™ (ابیورتینیب) (لوپوس) بالینی
FUJOVEE™ (ابیورتینیب) (اماس) بالینی
FUJOVEE™ (ابیورتینیب) (GvHD) بالینی
PD-L1 (سوکازولیماب)*(SCLC) Ph III
PD-L1 (STI-3031)** (سرطان دهانه رحم) Ph III
CD47 (تومورهای جامد) Ph I
CD38 DAR-T (مولتیپل میلوما) Ph I
CD38 ADC (آمیلوئیدوز، مولتیپل میلوما، T-ALL و مری) Ph I
TROP2 ADC* (تومورهای جامد) Ph I
ویروس انکولیتیک Seprehvec™ (تومورهای جامد؛ تومورهای CNS) PH I
BCMA ADC (تومورهای مایع) بالینی
Bevacizumab-ADNAB™ (سرطان آندومتری) Ph I
Bevacizumab-ADNAB™ (سرطان تخمدان) Ph I
Rituximab-ADNAB™ (لنفوم سلول B) Ph I
درد
برنامه های کلیدی (نشان) فاز
ZTlido™ 1.8% (نورالژی پس ترپتیک - PHN) تایید FDA
SP-102 (SEMDEXA) Ph III
SP-103 (سیستم موضعی لیدوکائین 5.4%) بالینی
SP-104 (ترکیدن تاخیری با دوز کم نالترکسون) بالینی
RTX (رزینیفراتوکسین) تزریق اپیدورال (درد غیر قابل درمان در سرطان پیشرفته) Ph II
RTX (رزینیفراتوکسین) مسیر داخل مفصلی (زانو درد متوسط ​​تا شدید OA) Ph II
زایمان لنفاوی
برنامه های کلیدی (نشان) فاز دوم
سوفوسا® ضد TNF (RA خود ایمنی) Ph I
سوفوسا® ضد PD-1 (لنفوم سلول T پوستی (CTCL)) Ph I
سوفوسا® ضد CTLA-4 (ملانوم) Ph I