رهبری ما

تصویر مدیریت

بیل فارلی

« بازگشت به تیم

توسعه کسب و کار معاون رئیس جمهور

  • بیش از 30 سال تجربه در توسعه تجارت، فروش و تلاش های پیشرو در کشف، توسعه و مشارکت دارو
  • قبل از پیوستن به سورنتو، آقای فارلی سمت‌های رهبری در HitGen، WuXi Apptec، معاون ساخت حساب‌های کلیدی و رهبری تیم جهانی BD را بر عهده داشته است. ChemDiv، معاون BD در، رهبری تلاش های متعدد برای ایجاد شرکت های درمانی جدید در CNS، سرطان شناسی و ضد عفونی
  • آقای فارلی به عنوان مشاور تیم‌های مختلف مدیریت اجرایی و BOD برای توسعه و تجاری‌سازی دارایی‌هایی مانند Xencor، Caliper Technologies و Stratagene خدمت کرده است.
  • او شبکه ای قوی در سراسر شرکت های داروسازی، بیوتکنولوژی و جامعه سرمایه گذاری مخاطره آمیز ایجاد کرده است. آقای فارلی در کنفرانس های متعددی سخنرانی کرده است و در مجلات متعددی منتشر شده است
  • لیسانس