Τι είναι οι κλινικές δοκιμές;

« Επιστροφή στο Pipeline

Τι είναι οι κλινικές δοκιμές;

Πριν ένα φάρμακο είναι διαθέσιμο στο φαρμακείο, διερευνάται σε κλινικές δοκιμές. Οι κλινικές δοκιμές παρακολουθούνται προσεκτικά και τεκμηριώνονται επιστημονικές μελέτες για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπό έρευνα φαρμάκων για την εύρεση νέων και καλύτερων θεραπειών για τους ασθενείς. Εκτελούνται σε περιβάλλον νοσοκομείου ή κλινικής όπου οι γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας παρατηρούν και αξιολογούν την ανταπόκριση ενός εθελοντή σε ένα υπό έρευνα φάρμακο. Τα ερευνητικά φάρμακα πρέπει να αποδείξουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους στον FDA (Food and Drug Administration) πριν εγκριθούν.

Ερωτήσεις σχετικά με μια κλινική δοκιμή;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο clintrials@sorrentotherapeutics.com.