Betingelser for brug

« Tilbage til Pipeline

VILKÅR FOR ANVENDELSE

Ikrafttrædelsesdato: 14. juni 2021

Disse vilkår for brug (den "Betingelser for brug”) indgås mellem Sorrento Therapeutics, Inc., i navnet på og på vegne af vores datterselskaber og associerede selskaber (“Sorrento, ""us, ""we, "Eller"vores”) og du, eller hvis du repræsenterer en enhed eller anden organisation, denne enhed eller organisation (i begge tilfælde, “dig”). Disse vilkår for brug regulerer din adgang til og/eller brug af vores websteder, applikationer og portaler, som vi driver, og som linker til disse vilkår for brug (samlet "Webstedet”), og de tjenester og ressourcer, der er aktiveret via webstedet (hver en ”Service”Og samlet set“Services”). Disse vilkår for brug gælder ikke for andre websteder og tjenester leveret af Sorrento, såsom vores kliniske forsøg, patientlaboratorietjenester eller COVI-STIX-produkter.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR FOR BRUG OMHYGGELIGT. VED AT Browse ELLER FÅ ADGANG TIL WEBSTEDET OG/ELLER BRUGE TJENESTERNE REPRÆSENTERER DU, AT (1) DU HAR LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE FOR BRUG, (2) DU ER VED JURIDISK ALDER TIL AT INDGIVE EN BINDENDE KONTR. SORRENTO, OG (3) DU HAR BEMYNDIGELSE TIL AT INDGÅ BETINGELSERNE FOR BRUG PERSONLIGT ELLER PÅ VEGNE AF DET SELSKAB, DU HAR NÆVGT SOM BRUGER, OG TIL AT BINDE DETTE VIRKSOMHED TIL VILKÅRENE FOR BRUG. BEGREBET "DU" HENVISER TIL DEN INDIVIDUELLE ELLER JURIDISKE ENHED, EVENTUELLT.  HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE FOR BRUG, MÅ DU IKKE FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE.

BEMÆRK VENLIGST, AT DISSE BETINGELSER FOR BRUG KAN ÆNDRES AF SORRENTO EFTER DETS ENESTE SKØN TIL ETHVERT TIDSPUNKT. Sorrento vil informere dig om tilstedeværelsen af ​​eventuelle ændringer af disse brugsbetingelser ved at offentliggøre disse ændringer på webstedet, ved at ændre datoen øverst i brugsbetingelserne og/eller ved at give dig besked via webstedet eller på anden måde (inklusive ved at sende dig besked til enhver e-mail-adresse, der er opgivet til Sorrento). Medmindre andet er angivet, vil eventuelle ændringer træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelse på webstedet eller levering af en sådan meddelelse. Du kan opsige vilkårene for brug som angivet nedenfor, hvis du gør indsigelse mod sådanne ændringer. Du vil dog blive anset for at have accepteret enhver og alle ændringer gennem din fortsatte brug af webstedet eller tjenesterne efter en sådan varselperiode. KONTROLLER VENLIGST REGELMÆSSIG SIDE FOR AT SE DE DÅ GÆLDENDE VILKÅR.

Din brug af og deltagelse i visse tjenester kan være underlagt yderligere vilkår, herunder eventuelle gældende vilkår mellem Sorrento og din arbejdsgiver eller organisation og eventuelle vilkår, der præsenteres for dig til din accept, når du bruger en supplerende tjeneste (“Supplerende vilkår”). Hvis brugsbetingelserne ikke er i overensstemmelse med de supplerende vilkår, er de supplerende vilkår gældende med hensyn til sådan tjeneste. Betingelserne for brug og eventuelle gældende supplerende vilkår omtales heri som "Aftale".

ADGANG OG BRUG AF SORRENTO EGENSKABER

 1. Tilladt brug. Webstedet, tjenesterne og oplysningerne, data, billeder, tekst, filer, software, scripts, grafik, fotos, lyde, musik, videoer, audiovisuelle kombinationer, interaktive funktioner og andre materialer (samlet "Indhold”) tilgængelig på eller gennem webstedet og tjenesterne (sådant indhold, sammen med webstedet og tjenesterne, hver en "Sorrento Ejendom” og tilsammen “Sorrento-ejendomme”) er beskyttet af copyright-love i hele verden. I henhold til aftalen giver Sorrento dig en begrænset licens til at få adgang til og bruge Sorrento-ejendommene udelukkende til dine personlige eller interne forretningsformål. Medmindre andet er angivet af Sorrento i en separat licens, er din ret til at bruge enhver og alle Sorrento-ejendomme underlagt aftalen. 
 2. Støtteberettigelse. Du erklærer, at du er myndig til at indgå en bindende kontrakt og ikke er en person, der er udelukket fra at bruge Sorrento Properties i henhold til lovene i USA, dit bopælssted eller nogen anden gældende jurisdiktion. Du bekræfter, at du enten er mere end 18 år gammel, eller en emanciperet mindreårig eller besidder juridisk samtykke fra forældre eller værge, og at du er fuldt ud i stand til og kompetent til at indgå i de vilkår, betingelser, forpligtelser, bekræftelser, erklæringer og garantier, der er anført. i disse brugsbetingelser og aftalen, hvor det er relevant, og for at overholde og overholde aftalen. Under alle omstændigheder bekræfter du, at du er over seksten (16) år, da Sorrento-ejendommene ikke er beregnet til børn under 16. Hvis du er under 16 år, skal du venligst ikke få adgang til eller bruge Sorrento-ejendommene.
 3. Visse begrænsninger.  Rettighederne tildelt dig i brugsbetingelserne er underlagt følgende begrænsninger: (a) du må ikke licensere, sælge, udleje, lease, overføre, tildele, reproducere, distribuere, hoste eller på anden måde kommercielt udnytte Sorrento Properties eller nogen del af Sorrento Properties, herunder webstedet, (b) du må ikke indramme eller bruge indramningsteknikker til at omslutte noget varemærke, logo eller andre Sorrento-ejendomme (herunder billeder, tekst, sidelayout eller form) af Sorrento; (c) du må ikke bruge nogen metatags eller anden "skjult tekst" ved at bruge Sorrentos navn eller varemærker; (d) du må ikke ændre, oversætte, tilpasse, flette, lave afledte værker af, adskille, dekompilere, omvendt kompilere eller omdannes til nogen del af Sorrento Properties, undtagen i det omfang de foregående begrænsninger udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lovgivning; (e) du må ikke bruge nogen manuel eller automatiseret software, enheder eller andre processer (inklusive men ikke begrænset til edderkopper, robotter, skrabere, crawlere, avatarer, dataminingværktøjer eller lignende) til at "skrabe" eller downloade data fra ethvert web sider indeholdt på webstedet (bortset fra at vi giver operatørerne af offentlige søgemaskiner tilbagekaldelig tilladelse til at bruge edderkopper til at kopiere materialer fra webstedet udelukkende med det formål og udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for at skabe offentligt tilgængelige søgbare indekser af materialerne, men ikke caches eller arkiver af sådanne materialer); (f) du må ikke få adgang til Sorrento Properties for at bygge en lignende eller konkurrencedygtig hjemmeside, applikation eller service; (g) medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, må ingen del af Sorrento Properties kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, vises, postes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde; (h) du må ikke fjerne eller ødelægge nogen copyright-meddelelser eller andre ejendomsretlige markeringer indeholdt på eller i Sorrento Properties; (i) du må ikke udgive dig for at være eller misrepræsentere din tilknytning til nogen person eller enhed. Enhver fremtidig udgivelse, opdatering eller anden tilføjelse til Sorrento Properties er underlagt brugsbetingelserne. Sorrento, dets leverandører og tjenesteudbydere forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er givet i brugsbetingelserne. Enhver uautoriseret brug af Sorrento-ejendomme ophæver de licenser, der er givet af Sorrento i henhold til brugsbetingelserne.
 4. Bruges af Sorrento-kunder.  Hvis du er en Sorrento-klient, der tilgår eller bruger webstedet eller tjenesterne, herunder vores kundeportal, repræsenterer og garanterer du, at (a) når du bruger Sorrento-ejendommene, vil du overholde alle gældende love og regler, herunder, hvor det er relevant, sygeforsikringen Portability and Accountability Act og dens gennemførelsesbestemmelser og andre love om privatliv og databeskyttelse, og (b) du vil ikke give nogen oplysninger, herunder personlige data og beskyttede helbredsoplysninger, til os, som du ikke har de påkrævede autorisationer eller samtykker til. Du anerkender og accepterer endvidere, at du, og ikke Sorrento, er ansvarlig for at sikre, at alle nødvendige oplysninger er blevet givet til, og alle nødvendige samtykker og/eller tilladelser er indhentet fra patienter, som det måtte være påkrævet af gældende lovgivning om privatliv og databeskyttelse og regler i din jurisdiktion. For mere information om Sorrentos privatlivspraksis, se venligst vores Privatlivspolitik.
 5. Nødvendigt udstyr og software.  Du skal levere alt udstyr og software, der er nødvendigt for at oprette forbindelse til Sorrento Properties, herunder, men ikke begrænset til, en mobilenhed, der er egnet til at oprette forbindelse til og bruge Sorrento Properties, i tilfælde hvor Tjenesterne tilbyder en mobil komponent. Du er alene ansvarlig for eventuelle gebyrer, herunder internetforbindelse eller mobilgebyrer, som du pådrager dig, når du tilgår Sorrento Properties.

EJENDOMSRET

 1. Sorrento Ejendomme.  Du accepterer, at Sorrento og dets leverandører ejer alle rettigheder, titel og interesser i Sorrento Properties. Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre nogen copyright-, varemærke-, servicemærke- eller andre meddelelser om ejendomsret, der er inkorporeret i eller ledsaget af Sorrento-ejendomme. Du accepterer, at du ikke har nogen ret, titel eller interesse i eller til noget indhold, der vises på eller i Sorrento-ejendomme.
 2. Varemærker.  Sorrento Therapeutics, Inc., Sorrento, Sorrento-logoet, eventuelle tilknyttede navne og logoer og al relaterede grafik, logoer, servicemærker, ikoner, handelsbeklædning og handelsnavne, der bruges på eller i forbindelse med Sorrento-ejendomme, er varemærker tilhørende Sorrento eller dets tilknyttede virksomheder og kan evt. ikke bruges uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Sorrento. Andre varemærker, servicemærker og handelsnavne, der kan forekomme på eller i Sorrento Properties, tilhører deres respektive ejere. Hvis du bruger materialerne eller varemærkerne på eller i Sorrento-ejendommene på nogen måde, som ikke klart er tilladt i denne sektion, overtræder du din aftale med os og overtræder muligvis copyright-, varemærke- og andre love. I så fald tilbagekalder vi automatisk din tilladelse til at bruge virksomhedens ejendomme. Ejendomsretten til materialerne forbliver hos os eller hos forfatterne af materialerne, der er indeholdt på virksomhedens ejendomme. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet, er forbeholdt.
 3. Feedback.  Du accepterer, at indsendelse af ideer, forslag, dokumenter og/eller forslag til Sorrento gennem dets forslag, feedback, wiki, forum eller lignende sider ("Feedback") er på egen risiko, og at Sorrento ikke har nogen forpligtelser (herunder, men ikke begrænset til fortrolighed) med hensyn til sådan feedback. Du erklærer og garanterer, at du har alle nødvendige rettigheder til at indsende feedback. Du giver hermed Sorrento en fuldt betalt, royaltyfri, evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv og fuldt underlicenserbar ret og licens til at bruge, reproducere, udføre, vise, distribuere, tilpasse, ændre, omformatere, skabe afledte værker af, og på anden måde kommercielt eller ikke-kommercielt udnytte på nogen måde, enhver og al Feedback, og til at underlicensere ovenstående rettigheder, i forbindelse med drift og vedligeholdelse af Sorrento Properties og/eller Sorrentos virksomhed.

BRUGERADFØRING

Som en betingelse for brugen accepterer du ikke at bruge Sorrento Properties til noget formål, der er forbudt i henhold til aftalen eller gældende lov. Du må ikke (og må ikke tillade nogen tredjepart) at foretage nogen handling på eller gennem Sorrento-ejendommene, der: (i) krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, offentlighedsrettigheder eller andre rettigheder tilhørende nogen person eller enhed; (ii) er ulovlig, truende, krænkende, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, vildledende, svigagtig, krænkende af en andens privatliv, skadevoldende, obskøn, pornografisk, stødende eller profan; (iii) fremmer bigotteri, racisme, had eller skade mod et individ eller en gruppe; (iv) udgør uautoriseret eller uopfordret reklame, uønsket eller masse-e-mail; (v) involverer kommercielle aktiviteter og/eller salg uden Sorrentos forudgående skriftlige samtykke; (vi) efterligner enhver person eller enhed, herunder enhver medarbejder eller repræsentant for Sorrento; (vii) krænker eller tilskynder til enhver adfærd, der ville krænke enhver gældende lov eller regulering eller ville give anledning til civilretligt ansvar; (viii) forstyrrer eller forsøger at forstyrre Sorrento Properties' korrekte funktion eller bruger Sorrento Properties på nogen måde, som ikke udtrykkeligt er tilladt i Aftalen; eller (ix) forsøg på at deltage i eller deltage i enhver potentielt skadelig handling, der er rettet mod Sorrento Properties, herunder men ikke begrænset til at krænke eller forsøge at krænke nogen sikkerhedsfunktioner i Sorrento Properties, ved at bruge manuel eller automatiseret software eller andre midler til at få adgang til , "skrabe", "crawle" eller "edderkop" alle sider indeholdt i Sorrento Properties, introducere vira, orme eller lignende skadelig kode i Sorrento Properties, eller forstyrre eller forsøge at forstyrre brugen af ​​Sorrento Properties af enhver anden bruger, vært eller netværk, herunder ved hjælp af overbelastning, "oversvømmelse", "spamming", "mailbombning" eller "nedbrud" af Sorrento Properties.

UNDERSØGELSER

Sorrento kan, men er ikke forpligtet til, overvåge eller gennemgå Sorrento Properties til enhver tid. Hvis Sorrento bliver opmærksom på eventuelle overtrædelser fra din side af en bestemmelse i aftalen, forbeholder Sorrento sig retten til at undersøge sådanne overtrædelser, og Sorrento kan efter eget skøn øjeblikkeligt opsige din licens til at bruge Sorrento-ejendomme, helt eller delvist, uden forudgående varsel til dig.

TREDJEPARTS EJENDOMME

Sorrento Properties kan indeholde links til tredjeparters websteder og/eller applikationer ("Tredjepartsejendomme”). Når du klikker på et link til en tredjepartsejendom, vil vi ikke advare dig om, at du har forladt Sorrento Properties og er underlagt vilkår og betingelser (inklusive privatlivspolitikker) på en anden hjemmeside eller destination. Sådanne tredjepartsejendomme er ikke under Sorrentos kontrol, og vi er ikke ansvarlige for nogen tredjepartsejendomme. Sorrento leverer kun disse Tredjepartsejendomme som en bekvemmelighed og gennemgår, godkender, overvåger, godkender, garanterer eller fremsætter nogen erklæringer med hensyn til Tredjepartsejendomme eller noget produkt eller service, der leveres i forbindelse hermed. Du bruger alle links i Tredjepartsejendomme på egen risiko. Når du forlader vores websted, er vilkårene for brug ikke længere gældende. Du bør gennemgå gældende vilkår og politikker, herunder privatlivs- og dataindsamlingspraksis, for enhver tredjepartsejendomme, og foretage enhver undersøgelse, du mener er nødvendig eller passende, før du fortsætter med en transaktion med en tredjepart. Ved at bruge Sorrento-ejendommene fritager du udtrykkeligt Sorrento for ethvert ansvar, der opstår som følge af din brug af en tredjeparts ejendom. 

ERSTATNING

Du accepterer at holde Sorrento, dets forældre, datterselskaber, tilknyttede selskaber, embedsmænd, ansatte, agenter, partnere, leverandører og licensgivere (hver, en "Sorrento-part" og tilsammen "Sorrento-parterne") skadesløs for eventuelle tab, omkostninger , forpligtelser og udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer) relateret til eller opstået af et eller flere af følgende: (a) din brug af og adgang til Sorrento-ejendommene; (b) din overtrædelse af aftalen; (c) din krænkelse af enhver anden parts rettigheder, inklusive andre brugere; eller (d) din overtrædelse af gældende love, regler eller regler. Sorrento forbeholder sig retten til for egen regning at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, der ellers er underlagt skadesløsholdelse fra dig, i hvilket tilfælde du vil samarbejde fuldt ud med Sorrento om at hævde ethvert tilgængeligt forsvar. Denne bestemmelse kræver ikke, at du holder nogen af ​​Sorrento-parterne skadesløs for nogen samvittighedsløs kommerciel praksis fra en sådan parts side eller for en sådan parts bedrageri, bedrag, falske løfter, urigtige fremstillinger eller fortielser, undertrykkelse eller udeladelse af noget væsentligt faktum i forbindelse med de tjenester, der leveres nedenfor. . Du accepterer, at bestemmelserne i dette afsnit vil overleve enhver opsigelse af Aftalen og/eller din adgang til Sorrento Properties.

FRASKRIVELSE AF GARANTIER OG BETINGELSER

DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT I DET OMFANG DET ER TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, ER DIN BRUG AF SORRENTO EGENSKABER PÅ DIN ENESTE RISIKO, OG SORRENTO EGENSKABER LEVERES PÅ EN "SOM DE ER" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGE". SORRENTO-PARTERNE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, REPRÆSENTATIONER OG BETINGELSER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR EN PARTICILITET FOR EN PARTRISI- OG HANDELSFORHOLDELSE SORRENTO EGENSKABER. SORRENTO-PARTERNE GIVER INGEN GARANTI, REPRÆSENTATION ELLER BETINGELSER FOR, AT: (A) SORRENTO-EJENDOMENE VIL OPFYLDE DINE KRAV; (B) ADGANG TIL WEBSTEDET VIL VÆRE UAFBRUDT, ELLER DIN BRUG AF SORRENTO EGENSKABER VIL VÆRE TIDIGT, SIKKER ELLER FEJLFRI; (C) SORRENTO EGENSKABERNE VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE, KOMPLETTE, NYTTIGE ELLER KORREKTE; (D) WEBSTEDET VIL VÆRE TILGÆNGELIGT PÅ ETHVERT BESTEMT TIDSPUNKT ELLER BESTEMT STED; (E) EVENTUELLE DEFEKTER ELLER FEJL VIL BLI RETTET; ELLER (F) AT WEBSTEDET ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDT ELLER SKRIFTLIG, FÅET FRA SORRENTO ELLER GENNEM SORRENTO EGENSKABER, VIL OPRETTE NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER LEVET HERI.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER, AT SORRENTO-PARTERNE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTER ELLER DATA, INDIREKTE, TILFÆLDE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER ELLER SKADER ELLER OMKOSTNINGER PÅ VILKÅR, AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, I HVERT TILFÆLDE, HVORDAN SORRENTO-PARTERNE ER BLEVET BLEVET OPLYSET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, SOM OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED AFTALEN ELLER ENHVER KOMMUNIKATION AF OS, ELLER MEDDELELSER MED OS, ANSVARSTEORI, RESULTAT AF: (A) BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED TIL AT BRUGE SORRENTO EGENSKABER; (B) OMKOSTNINGERNE VED INDKOB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER SOM RESULTERER FRA VARER, DATA, INFORMATION ELLER TJENESTER KØBET ELLER MODTAGET MEDDELELSER FOR TRANSAKTIONER, DER ER INDGÅET VED SORRENTER TIL EGENSKABER; (C) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA, INKLUSIVE ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER FINANSIELLE OPLYSNINGER, DER ER OPBEMMET; (D) ERKLÆRINGER ELLER OPFØRSEL FRA EN TREDJEPART OM SORRENTO EJENDOMHEDER; (E) PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE, AF ENHVER ART, SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE; (F) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSIONEN TIL ELLER FRA VORES TJENESTER; (G) ENHVER BUGS, VIRUS, TROJANSHESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM TJENESTERNE AF EN TREDJEPART; (H) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I NOGET INDHOLD; OG/ELLER (I) ENHVER ANDRE FORHOLD ER RELATERET TIL SORRENTO EGENSKABER, UANSETT BASEREDE PÅ GARANTI, OPHAVSRET, KONTRAKT, TORT (HERunder Uagtsomhed) ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL SORRENTO-PARTERNE VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR MERE END $100. I TILFÆLDE TILLADER NOGLE JURISDIKTIONER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF SKADER I DEN OMFANG ANGIVET OVENFOR, SKAL VORES ANSVAR I SÅDANNE JURISDIKTIONER VÆRE BEGRÆNSET I DET OMFANG LOVEN TILLADER. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT BEGRÆNSNINGERNE FOR SKADER ANGIVET OVENFOR ER GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I GRUNDLAGET FOR AFGØRELSEN MELLEM SORRENTO OG DIG.

TERM OG BEGRÆNSNING

 1. Semester.  Betingelserne for brug begynder på den dato, hvor du accepterer dem (som beskrevet i præamblen ovenfor) og forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger Sorrento Properties, medmindre de opsiges tidligere i overensstemmelse med dette afsnit.
 2. Opsigelse af tjenester af Sorrento.  Sorrento forbeholder sig retten til at afslutte eller blokere enhver brugers adgang til Sorrento-ejendommene eller tjenesterne til enhver tid, med eller uden årsag, uden varsel. Af årsager til, at din adgang kan blive afsluttet, omfatter, men er ikke begrænset til, (a) hvis du eller din organisation undlader at yde rettidig betaling for Tjenesterne, hvis det er relevant, (b) hvis du væsentligt har overtrådt en bestemmelse i Aftalen, eller (c) hvis Sorrento er forpligtet til at gøre det ved lov (f.eks. hvor leveringen af ​​Tjenesterne er eller bliver ulovlig). Du accepterer, at alle opsigelser på grund af årsager skal foretages efter Sorrentos eget skøn, og at Sorrento ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen opsigelse af din adgang til Sorrento-ejendommene eller tjenesterne.
 3. Opsigelse af tjenester fra dig.  Hvis du ønsker at opsige de tjenester, der leveres af Sorrento, kan du gøre det ved at give Sorrento besked til enhver tid. Din meddelelse skal sendes skriftligt til Sorrentos adresse angivet nedenfor.
 4. Virkning af opsigelse.  Opsigelse kan resultere i spærring af enhver fremtidig brug af Sorrento-ejendommene eller tjenesterne. Ved ophør af en del af Tjenesterne, vil din ret til at bruge en sådan del af Tjenesterne automatisk ophøre med det samme. Sorrento vil ikke have noget som helst ansvar over for dig for nogen suspension eller opsigelse. Alle bestemmelser i brugsbetingelserne, som i sagens natur bør overleve, skal overleve opsigelse af tjenester, herunder uden begrænsning, ejerskabsbestemmelser, garantifraskrivelser og ansvarsbegrænsninger.

INTERNATIONALE BRUGERE

Sorrento-ejendomme kan tilgås fra lande rundt om i verden og kan indeholde referencer til tjenester og indhold, der ikke er tilgængeligt i dit land. Disse referencer betyder ikke, at Sorrento har til hensigt at annoncere sådan Tjenester eller indhold i dit land. Sorrento Properties kontrolleres og tilbydes af Sorrento fra dets faciliteter i USA. Sorrento giver ingen erklæringer om, at Sorrento Properties er passende eller tilgængelige til brug andre steder. Yderligere kan visse dele af tjenesten blive oversat til andre sprog, men Sorrento giver ingen erklæringer eller garantier vedrørende indholdet, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​disse oversættelser. De, der tilgår eller bruger Sorrento Properties fra andre lande, gør det efter eget ønske og er ansvarlige for overholdelse af lokal lovgivning. 

GENERELLE BESTEMMELSER

 1. Elektronisk kommunikation.  Kommunikationen mellem dig og Sorrento kan foregå via elektroniske midler, uanset om du besøger Sorrento Properties eller sender Sorrento e-mails, eller om Sorrento sender meddelelser på Sorrento Properties eller kommunikerer med dig via e-mail. Til kontraktlige formål, (a) giver du dit samtykke til at modtage kommunikation fra Sorrento i elektronisk form; og (b) accepterer, at alle vilkår og betingelser, aftaler, meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, som Sorrento leverer til dig elektronisk, opfylder ethvert lovkrav, som sådan kommunikation ville opfylde, hvis det var skriftligt.
 2. Overdragelse.  Brugsbetingelserne og dine rettigheder og forpligtelser heri må ikke overdrages, underentreprise, delegeret eller på anden måde overføres af dig uden Sorrentos forudgående skriftlige samtykke, og enhver forsøg på overdragelse, underentreprise, delegering eller overførsel i strid med ovenstående vil være ugyldig. og ugyldig.
 3. Force majeure.  Sorrento er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse eller manglende præstation som følge af årsager uden for dets rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, Guds handlinger, krig, terrorisme, optøjer, embargoer, handlinger fra civile eller militære myndigheder, brand, oversvømmelser, ulykker, strejker eller mangel på transportfaciliteter, brændstof, energi, arbejdskraft eller materialer.
 4. Spørgsmål, klager, krav.  Hvis du har spørgsmål, klager eller krav med hensyn til Sorrento Properties, bedes du kontakte os på legal@sorrentotherapeutics.com. Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme dine bekymringer. Hvis du føler, at dine bekymringer er blevet behandlet ufuldstændigt, inviterer vi dig til at give os besked for yderligere undersøgelse.
 5. Forældelsesfrist.  DU OG SORRENTO ACCEPTERER, AT ENHVER HANDLINGSÅRSAG, DER OPSTÅR AF ELLER RELATERET TIL AFTALEN, SORRENTO EGENSKABER ELLER INDHOLDET, SKAL BEGYNDES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER, AT HANDLINGSÅRSAGEN ER OPSTÅET. ELLER ER SÅDAN ÅRSAG TIL HANDLING PERMANENT SPÆRET.
 6. Gældende lov og værneting.  Disse vilkår for brug vil være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i staten Californien. Værneting for eventuelle tvister skal være San Diego, Californien. Parterne indvilliger hermed i at give afkald på følgende forsvar mod enhver sag anlagt i Californien: forum non conveniens, manglende personlig jurisdiktion, utilstrækkelig proces og utilstrækkelig proces.
 7. Valg af sprog.  Det er parternes udtrykkelige ønske, at brugsbetingelserne og alle relaterede dokumenter er udfærdiget på engelsk, selvom de er angivet på et alternativt sprog. 
 8. Varsel.  Hvor Sorrento kræver, at du oplyser en e-mail-adresse, er du ansvarlig for at give Sorrento din seneste e-mailadresse. I tilfælde af at den sidste e-mail-adresse, du har givet til Sorrento, ikke er gyldig, eller af en eller anden grund ikke er i stand til at levere til dig nogen meddelelser, der kræves/tillades af brugsbetingelserne, vil Sorrentos udsendelse af e-mailen indeholdende en sådan meddelelse vil ikke desto mindre udgøre en effektiv meddelelse. Du kan give besked til Sorrento på følgende adresse: Sorrento Therapeutics, Inc., Attn: Legal, 4955 Directors Place, San Diego, CA 92121. En sådan meddelelse skal anses for at være givet, når den modtages af Sorrento med brev leveret af nationalt anerkendt overnatningsleveringstjeneste eller førsteklasses forudbetalt post på ovenstående adresse.
 9. Afkald.  Enhver frafaldelse eller undladelse af at håndhæve en bestemmelse i brugsbetingelserne ved én lejlighed vil ikke blive betragtet som en frafaldelse af nogen anden bestemmelse eller af en sådan bestemmelse ved nogen anden lejlighed.
 10. Uafhængighed.  Hvis en del af brugsvilkårene holdes ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal denne del fortolkes på en måde, der så tæt som muligt afspejler parternes oprindelige hensigt, og de resterende dele forbliver i fuld kraft og virkning.
 11. Eksportkontrol.  Du må ikke bruge, eksportere, importere eller overføre Sorrento Properties undtagen som godkendt af amerikansk lovgivning, lovene i den jurisdiktion, hvor du erhvervede Sorrento Properties, og enhver anden gældende lovgivning. Især, men uden begrænsning, må Sorrento Properties ikke eksporteres eller reeksporteres (a) til lande, der er underlagt amerikansk embargo, eller (b) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums afvisning Persons liste eller enhedsliste. Ved at bruge Sorrento Properties, repræsenterer og garanterer du, at (y) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en amerikansk regerings embargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et "terroriststøttende" land, og (z) du er ikke opført på nogen amerikanske regerings liste over forbudte eller begrænsede parter. Du anerkender og accepterer, at produkter, tjenester eller teknologi leveret af Sorrento er underlagt eksportkontrollove og -regler i USA. Du skal overholde disse love og regler og må ikke uden forudgående tilladelse fra den amerikanske regering eksportere, reeksportere eller overføre Sorrento-produkter, -tjenester eller -teknologi, hverken direkte eller indirekte, til noget land i strid med sådanne love og regler.
 12. Forbrugerklager.  I overensstemmelse med California Civil Code §1789.3 kan du indberette klager til Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs ved at kontakte dem skriftligt på 1625 N. Market Blvd., Ste N-112, Sacramento , CA 95834-1924, eller telefonisk på (800) 952-5210.
 13. Hele aftalen.  Betingelserne for brug er den endelige, fuldstændige og eksklusive aftale mellem parterne med hensyn til emnet heri og erstatter og fusionerer alle tidligere diskussioner mellem parterne med hensyn til sådanne emner.