Sofusa anti-PD1

« Tilbage til Pipeline

Sofusa anti-PD1 er vores produktkandidat til behandling af kutan T-celle lymfom

  • CTCL er en sjælden form for T-cellelymfom, der påvirker huden. Det udvikler sig, når T-celler bliver unormale. T-celler er hvide blodlegemer, der bekæmper infektion
  • Der er i øjeblikket ingen klart identificeret årsag til CTCL. Det smitter ikke
  • CTCL rammer generelt ældre mennesker (40 – 60 år). To gange mere udbredt blandt mandlige v. kvindelige patienter
  • Det anslås, at der er omkring 20,000 mennesker med denne tilstand og over 3,000 nye tilfælde hvert år i USA
  • 3-års overlevelsesraterne for grupper med lav risiko, lav mellemrisiko, mellemhøj risiko og højrisikogrupper var henholdsvis 60 %, 30 %, 10 % og 0 %. Nuværende behandling for T-celle NHL-patienter, især højrisikopatienter, kan ikke opnå tilfredsstillende resultater (nih.gov)
  • Lymfetilførsel af anti-PD-1-behandling har potentiale til at forbedre responsrater og reducere behandlingsrelaterede bivirkninger