Mesenkymal stamcelle

« Tilbage til Pipeline

OQORY™ (COVI-MSC) (akut respiratorisk distress syndrom – STI 8282)

Sorrento går ind i fase I-forsøg med OQORY™ (COVI-MSC) for patienter, der lider af akut respiratorisk distress-syndrom (ARDS) forbundet med COVID-19, som er blevet godkendt af FDA.

Det primære formål med fase 1-studiet er at evaluere sikkerheden ved intravenøs infusion af allogene fedtstamceller hos patienter med COVID-19 og i åndedrætsbesvær. Det sekundære mål er at evaluere et sæt af udfaldsvariabler for sikkerhed og effekt for at give vejledning vedrørende risiko/benefit-forholdet hos patienter med COVID-19 åndedrætsbesvær.

Stamceller har vist sig at understøtte løsning af symptomer i flere sygdomsindstillinger og har potentialet til at reducere de langsigtede virkninger forbundet med lungevævsskade for disse patienter. MSC repræsenterer en behandlingsmodalitet med stort potentiale til at hjælpe i kampen mod COVID-19 som en selvstændig terapi eller i synergi med andre produktkandidater i Sorrentos pipeline, herunder små molekyler (abvertinib eller salicyn-30) og neutraliserende antistoffer (STI- 1499 eller STI 2020).