Fremadrettede udsagn

« Tilbage til Pipeline

Fremadrettede udsagn

Oplysningerne på denne hjemmeside omfatter fremadrettede oplysninger og fremadrettede udsagn (samlet "fremadrettede udsagn" i betydningen af ​​gældende værdipapirlovgivning, herunder i betydningen af ​​"safe harbor"-bestemmelserne i US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) relateret til Sorrento Therapeutics, Inc. ("Sorrento"). Fremadrettede udsagn afspejler Sorrento-ledelsens forventninger og overbevisninger vedrørende fremtidige begivenheder og kan også afspejle Sorrento-ledelsens planer, mål, målsætninger og missioner. Disse fremadrettede udsagn vedrører ikke udelukkende historiske eller aktuelle fakta, og de kan være ledsaget af sådanne ord som "formål", "foregribe", "tro", "kunne", "estimere", "forvente", "forudsige, ” ”agter”, ”kan”, ”planlægger”, ”potentielt”, ”mulig”, ”vil” og andre ord og udtryk med lignende betydning. Disse udtalelser vedrører blandt andet Sorrento-ledelsens forventninger til planer, målsætninger, strategier, fremtidige driftsmæssige eller økonomiske resultater, forretningsplaner og udsigter samt forventninger til kliniske forsøg, udviklingstidslinjer, drøftelser med tilsynsmyndigheder, udviklingsprogrammer, udviklingskandidater og forsøgsmedicin under udvikling af Sorrento og af Sorrentos strategiske partnere. De fremadrettede udsagn på denne hjemmeside er hverken løfter eller garantier, og du bør ikke stole unødigt på disse fremadrettede udsagn, fordi de involverer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for Sorrentos kontrol, og som kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der udtrykkes eller antydes af disse fremadrettede udsagn. Sådanne risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til, virkningen af ​​generelle økonomiske forhold, økonomiske forhold i den biofarmaceutiske industri, ændringer i det regulatoriske miljø, volatilitet på aktiemarkedet, udsving i omkostninger, vores evne til at udvikle og beskytte vores intellektuelle ejendomsret og drive vores forretning uden at krænke andres intellektuelle ejendomsrettigheder, afhængighed af tredjeparter og/eller samarbejdsaftaler for vellykket udvikling og kommercialisering af vores produkter, ændringer i konkurrencelandskabet, ændringer i standarden for pleje for de forskellige indikationer, hvor Sorrento er involveret, og andre risici, der er beskrevet i Sorrentos årsrapport på Form 10-K, samt andre efterfølgende indsendelser fra tid til anden hos US Securities and Exchange Commission, som er tilgængelige på www.sec.gov. Disse risici og usikkerheder kan få fremtidige resultater, præstationer eller præstationer til at afvige væsentligt fra de resultater, præstationer eller præstationer, der udtrykkes eller antydes af sådanne fremadrettede udsagn. Sådanne resultater, præstationer eller præstationer omfatter, men er ikke begrænset til, tidspunktet for tilmelding eller afslutning af kliniske forsøg, resultaterne af kliniske forsøg, timingen og virkningerne af regulatoriske handlinger, den relative succes eller den manglende succes med at udvikle og opnå regulatorisk godkendelse af Sorrentos produktkandidater, succesen, effektiviteten eller sikkerheden af ​​nogen af ​​Sorrentos produktkandidater, evnen til at opskalere, formulere og fremstille tilstrækkelig god fremstillingspraksis, kliniske eller kommercialiseringsmængder af Sorrentos produktkandidater og den relative succes eller manglen succes i markedets accept af nogen af ​​Sorrentos produktkandidater. Lægemiddeludvikling og kommercialisering indebærer en høj grad af risiko, og kun et lille antal forsknings- og udviklingsprogrammer resulterer i kommercialisering af et produkt. Resultater i tidlige kliniske forsøg er muligvis ikke indikative for fuldstændige resultater eller resultater fra senere eller større kliniske forsøg og sikrer ikke myndighedsgodkendelse.

På denne hjemmeside kan ledelsen i Sorrento henvise til resultater, fremskrivninger eller præstationsmål, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse med US Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”) som rapporteret i virksomhedens SEC-arkivering. Disse resultater, fremskrivninger eller præstationsmål er ikke-GAAP-mål og er ikke beregnet til at erstatte eller erstatte resultater målt under GAAP og er et supplement til GAAP-rapporterede resultater.

Disse fremadrettede udsagn taler kun fra den dato, de først fremsættes eller opdateres på denne hjemmeside, og Sorrento fraskriver sig hermed enhver hensigt, pligt, forpligtelse eller forpligtelse til at revidere eller opdatere fremadrettede udsagn indeholdt på denne hjemmeside.