imiwnotherapi

« Yn ôl i'r Piblinell

G-MABTM Llyfrgell

Mae technoleg G-MAB perchnogol Sorrento, a ddyfeisiwyd gan Dr Ji, yn seiliedig ar ddefnyddio trawsgrifiad RNA i ymhelaethu ar y parthau amrywiol gwrthgyrff gan dros 600 o roddwyr. 

Dangosodd dadansoddiad manwl o ddata DNA dilyniannu dwfn fod llyfrgell G-MAB yn cynnwys mwy na 10 quadrillion (10).16) dilyniannau gwrthgyrff gwahanol. Mae hyn yn ei gwneud yn un o'r llyfrgelloedd gwrthgyrff cwbl ddynol mwyaf yn y diwydiant biofferyllol. Hyd yn hyn, mae Sorrento wedi llwyddo i nodi gwrthgyrff dynol llawn yn erbyn dros 100 o dargedau oncogenig effaith uchel clinigol-berthnasol, gan gynnwys PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, VEGFR2, a CCR2.

Cyfradd taro sgrinio hynod lwyddiannus (100+ o dargedau clinigol perthnasol wedi'u sgrinio).

  • Amrywiaeth uchel iawn (2 x 1016 dilyniannau gwrthgyrff gwahanol)
  • Technoleg berchnogol (ymhelaethiad RNA ar gyfer cynhyrchu llyfrgelloedd)

Galluoedd Cynhyrchu:

  • cyfleuster cGMP
  • Galluoedd llenwi/gorffen
  • Cefnogaeth ddadansoddol lawn
g_MAB