Beth yw treialon clinigol?

« Yn ôl i'r Piblinell

Beth yw treialon clinigol?

Cyn bod cyffur ar gael yn y fferyllfa, caiff ei ymchwilio mewn treialon clinigol. Mae treialon clinigol yn cael eu monitro'n ofalus a'u dogfennu astudiaethau gwyddonol i werthuso diogelwch ac effeithiolrwydd y cyffuriau ymchwiliol i ddod o hyd i driniaethau newydd a gwell i gleifion. Cânt eu perfformio mewn ysbyty neu glinig lle mae meddygon a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill yn arsylwi ac yn gwerthuso ymateb gwirfoddolwr i gyffur ymchwiliol. Rhaid i gyffuriau ymchwiliol ddangos eu diogelwch a'u heffeithiolrwydd i FDA (Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau) cyn iddynt gael eu cymeradwyo.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Dreialon Clinigol?

Cysylltwch â ni ar clinicaltrials@sorrentotherapeutics.com.