Polisi Cwcis

« Yn ôl i'r Piblinell

POLISI COOKIE

Mae'r Polisi Cwcis hwn yn disgrifio sut mae'n esbonio sut Sorrento Therapeutics, Inc. a'i gwmnïau cysylltiedig ac is-gwmnïau (gyda'i gilydd, “Sorrento, ""us, ""we, "Neu"ein”) yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg mewn cysylltiad â’r gwefannau, cymwysiadau, a phyrth rydym yn eu gweithredu sy’n cysylltu â’r Polisi Cwcis hwn (gyda’i gilydd, y “safle”) i ddarparu, gwella, hyrwyddo, a gwarchod y Safle ac fel y disgrifir fel arall isod. 

Beth yw cwci?

Darn bach o destun yw cwci a anfonir at eich porwr pan fyddwch yn ymweld â'r Safle. Mae'n gwasanaethu amrywiaeth o swyddogaethau, fel ein galluogi i gofio gwybodaeth benodol a roddwch i ni wrth i chi lywio rhwng tudalennau ar y Safle. Mae pob cwci yn dod i ben ar ôl cyfnod penodol o amser yn dibynnu ar beth rydyn ni'n ei ddefnyddio. Mae cwcis yn ddefnyddiol oherwydd eu bod yn ein helpu i wneud eich profiad ar y Wefan yn fwy pleserus. Maent yn caniatáu i ni adnabod eich dyfais (e.e. eich gliniadur neu ddyfais symudol) fel y gallwn deilwra eich profiad o'r Safle. 

Pam ydyn ni'n defnyddio cwcis?

Rydym yn defnyddio cwcis parti cyntaf a thrydydd parti am nifer o resymau, megis gadael i chi lywio rhwng tudalennau yn effeithlon, cofio eich dewisiadau, gadael i ni ddadansoddi pa mor dda y mae ein gwefan yn perfformio, a gwella eich profiad. Mae angen rhai cwcis am resymau technegol er mwyn i'n Gwefan weithredu. Mae cwcis eraill yn ein galluogi ni a’r trydydd partïon rydyn ni’n gweithio gyda nhw i olrhain a thargedu buddiannau ymwelwyr â’n Gwefan. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis i deilwra cynnwys a gwybodaeth y gallwn eu hanfon neu eu harddangos i chi a phersonoli eich profiad fel arall wrth ryngweithio â'n Gwefan ac fel arall i wella ymarferoldeb y gwasanaethau a ddarparwn. Mae trydydd partïon hefyd yn gwasanaethu cwcis trwy ein Gwefan at ddibenion hysbysebu, dadansoddeg a dibenion eraill. Disgrifir hyn yn fanylach isod. 

Pa gwcis ydyn ni'n eu defnyddio?

hanfodol

Mae'r cwcis hyn yn gwbl angenrheidiol i ddarparu'r Wefan i chi ac i ddefnyddio rhai o'u nodweddion, megis mynediad i fannau diogel. Oherwydd bod y cwcis hyn yn gwbl angenrheidiol i gyflwyno'r Wefan, ni allwch eu gwrthod heb effeithio ar sut mae ein Gwefan yn gweithredu. Mae'n bosibl y gallwch chi rwystro neu ddileu cwcis hanfodol trwy newid gosodiadau eich porwr.

Mae enghreifftiau o gwcis hanfodol y gallwn eu defnyddio yn cynnwys y gwasanaethau canlynol:

Cwcis
Adobe Typekit

Perfformiad a Dadansoddeg, Personoli, a Diogelwch

Mae'r cwcis hyn yn ein helpu i ddadansoddi sut mae'r Gwasanaethau'n cael eu cyrchu a'u defnyddio, yn ein galluogi i olrhain perfformiad, a diogelu'r Wefan. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis i gael mewnwelediadau ynghylch defnyddwyr a pherfformiad y Wefan, megis cyflymder tudalen neu i'n helpu i addasu ein Gwefan a'n Gwasanaethau i chi er mwyn gwella'ch profiad.

Mae enghreifftiau o berfformiad a dadansoddeg, personoli, a chwcis diogelwch y gallwn eu defnyddio yn cynnwys y gwasanaethau canlynol:

Cwcis
Google Analytics
Adobe
New Relic
JetPack/Awtomataidd

Gallwch ddysgu mwy am gwcis Google Analytics trwy glicio yma ac am sut mae Google yn amddiffyn eich data trwy glicio yma. I optio allan o Google Analytics, gallwch lawrlwytho a gosod yr Ychwanegyn Porwr Optio Allan Google Analytics, sydd ar gael yma.

Cwcis Targedu neu Hysbysebu

Defnyddir y cwcis hyn i wneud negeseuon hysbysebu yn fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau. Weithiau byddwn yn defnyddio cwcis a ddarperir gan drydydd parti i olrhain perfformiad ein hysbysebion. Er enghraifft, mae'r cwcis hyn yn cofio pa borwyr sydd wedi ymweld â'n Gwefan. Mae'r broses hon yn ein helpu i reoli ac olrhain effeithiolrwydd ein hymdrechion marchnata.

Mae enghreifftiau o dargedu neu hysbysebu cwcis y gallwn eu defnyddio yn cynnwys y gwasanaethau canlynol:

Cwcis
Ads Google
Rheolwr Cynulleidfa Adobe

Gallwch ddysgu mwy am sut mae Google yn defnyddio cwcis at ddibenion hysbysebu a chyfarwyddiadau optio allan trwy glicio yma. Gallwch optio allan o Adobe Experience Cloud Advertising Services trwy ymweld â'u gwefan a dewis yr opsiwn "optio allan" yma.  

Sut ydw i'n rheoli cwcis?

Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn gadael i chi ddileu a/neu roi'r gorau i dderbyn cwcis o'r gwefannau rydych chi'n ymweld â nhw. I wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau yng ngosodiadau eich porwr. Mae llawer o borwyr yn derbyn cwcis yn ddiofyn nes i chi newid eich gosodiadau. Fodd bynnag, os na fyddwch yn derbyn cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio holl swyddogaethau'r Wefan ac efallai na fydd yn gweithio'n iawn. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod ar eich porwr a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org.

Os gwelwch yn dda ewch i'n Polisi Preifatrwydd am ragor o wybodaeth am eich dewisiadau mewn cysylltiad â’ch gwybodaeth bersonol, gan gynnwys cyfarwyddiadau ychwanegol ar gyfer optio allan o hysbysebu seiliedig ar ddiddordeb.

Diweddariadau Polisi Cwcis

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r Polisi Cwcis hwn o bryd i’w gilydd er mwyn adlewyrchu, er enghraifft, newidiadau i’r cwcis rydym yn eu defnyddio neu am resymau gweithredol, cyfreithiol neu reoleiddiol eraill. Ail-ymwelwch â'r Polisi Cwcis hwn yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein defnydd o gwcis a thechnolegau cysylltiedig. Mae'r dyddiad ar waelod y Polisi Cwcis hwn yn nodi pryd y cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf.

Ble gallwch chi gael rhagor o wybodaeth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein defnydd o gwcis neu dechnolegau eraill, anfonwch e-bost atom yn privacy@sorrentotherapeutics.com.

Wedi'i ddiwygio ddiwethaf: Mehefin 14, 2021